Căutare comunitate
și district

 

Comisii

Comisii de specialitate consiliază conducerea Bisericii în chestiuni de dezvoltare a ofertelor bisericești și răspund de aplicarea lor.

 

 

Printre aceste domenii se numără instruirea și perfecționarea slujitorilor și a colaboratorilor, învățământul religios, activitățile cu copiii și tinerii, comunicarea, muzica și dezvoltarea comunităților.

Instruirea și perfecționarea slujitorilor și colaboratorilor
 

Instruirea și perfecționarea slujitorilor și colaboratorilor

Toți slujitorii Bisericii trebuie să dispună de cunoștințele necesare pentru exercitarea funcției lor. De accea, ei sunt instruiți în teme de practică a îngrijirii sufletești, precum organizarea predicii, administrarea sacramentelor, acțiunile de binecuvântare sau îngrijirea sufletească individuală. Pentru instruirea și perfecționarea personalului didactic bisericesc se organizează seminarii.
Mai oferim de asemenea sprijin și instruire în atribuții organizatorice.

Activități cu copiii și tinerii
 

Activități cu copiii și tinerii

Pentru implementarea activităților bisericești în rândul copiilor și al tinerilor, există grupe de lucru și de proiect, precum și responsabili la nivel de district și comunitate. Implementarea presupune materiale concrete pentru orele cu tinerii, pentru zile ale tineretului, tabere și alte activități de timp liber, dar și module de perfecționare pentru conducătorii de tineret. În această arie de sarcini intră și îndrumarea spirituală pentru copii și tineri.

Comunicare
 

Comunicare

Biroul de comunicare coordonează, în colaborare cu grupa de lucru, comunicarea internă și externă cu ajutorul unei rețele formate din responsabilii voluntari din districte și comunități.
Comunicarea externă este platforma Bisericii Nouapostolice pentru relațiile cu publicul, unde avem grijă ca informațiile și conținuturile mesajului creștin să fie disponibile pentru toți cei interesați. Scopul comunicării interne este informarea deschisă și transparentă a membrilor Bisericii.

Muzică
 

Muzică

Muzica este un aspect esențial în viața de comunitate. Are o funcție importantă, în special la Serviciul Divin:

  • Pregătește atmosfera pentru Serviciul Divin
  • Accentuează predica și aprofundează sensul ei
  • Transmite bucurie, putere și încredere
  • Oferă alinare în tristețe și necaz
  • Încurajează trăirea comuniunii

În acest sens este nevoie de o instruire și perfecționare sustenabilă pentru dirijori, organiști și instrumentiști. Biserica Nouapostolică se implică și într-o educație muzicală timpurie și încurajează copiii în talentele lor.

Grupa de lucru care se ocupă de muzica din Biserica Nouapostolice Elveția garantează schimbul de informații cu specialiștii în muzică din districte. Această grupă se ocupă și de instruire și perfecționare muzicală, de probleme legate de drepturi de autor, consiliază în planificarea unui program pentru evenimente muzicale și Servicii Divine supraregionale.

Ecumenism
 

Ecumenism

Biserica Nouapostolică este conștientă de misiunea ei în cadrul creștinismului și face parte din mișcarea ecumenică. Laitmotivul sună astfel: Unitate în diversitate reconciliantă, cu păstrarea identității fiecărei Biserici. Toate contactele ecumenice se concentrează pe Isus ca Mijlocitor și Centru.

Din iunie 2022, Biserica Nouapostolică este membră a Asociației Bisericilor Creștine Elveția (AGCK-CH). 

Și pe plan local și regional, Biserica Nouapostolică este membră în forumuri ecumenice.

Întrebări privind ecumenismul: ecumenismscna@scna.ro