Căutare comunitate
și district

 

Crez

Crezul nouapostolic se structurează în zece articole de credință, care rezumă conținuturile importante ale doctrinei nouapostolice și care se bazează pe crezurile creștinismului timpuriu.

 

 

Primele trei articole de credință sună exact ca și crezul apostolic. Următoarele articole de credință prezintă o continuare și o completare la crezul creștinismului timpuriu și se referă la însărcinare, sacramente, învățătura despre lucrurile viitoare, precum și la relația dintre om si societate. Crezul face referire la întreaga Biserică a lui Isus Hristos, îi include pe toți creștinii și exprimă atotputerea, iubirea și harul lui Dumnezeu.

 

Primul articol de credință
Cred în Dumnezeu Tatăl, cel Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului.

Al doilea articol de credință
Cred în Isus Hristos, singurul Fiu născut din Dumnezeu, Domnul nostru, care a fost conceput de la Sfântul Duh, născut din Fecioara Maria, care a pătimit pe vremea lui Pilat din Pont, crucificat, mort, îngropat, intrat în locuinţa morţilor, înviat din morţi în a treia zi, înălţat la cer, unde stă la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic şi de unde va reveni.

Al treilea articol de credință
Cred în Duhul Sfânt, în una, sfântă, apostolică și universală Biserică, în comuniunea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică.

Al patrulea articol de credință
Cred că Domnul Isus își conduce Biserica, și-a trimis apostolii pentru aceasta și încă îi va trimite până la revenirea Lui, cu scopul de a-i învăța pe oameni, de a ierta păcatele în numele Lui și a boteza cu apă și cu Duh Sfânt.

Al cincelea articol de credință
Cred că cei aleşi de Dumnezeu pentru o însărcinare, pot fi numiţi numai de apostoli. Din însărcinarea de apostol izvoreşte putere deplină, binecuvântarea şi sfinţenie pentru sarcinile acestora.

Al șaselea articol de credință
Cred că Sfântul botez cu apă este primul pas spre înnoirea omului în Duhul Sfânt și că prin el, cel botezat este primit în comuniunea celor ce cred în Isus Hristos și îl mărturisesc ca Domn al lor.

Al șaptelea articol de credință
Cred că Sfânta Cină a fost instituită de însuşi Isus Domnul, în amintirea jertfei aduse o dată şi veşnic valabile, precum şi a suferinţelor amare şi a morţii Lui. Luarea cu demnitate a Sfintei Cine ne garantează comuniunea de viaţă cu Isus Hristos, Domnul nostru. Aceasta se sărbătoreşte cu pâine nedospită şi cu vin; ambele trebuie sfinţite şi oferite de către un slujitor însărcinat de apostol.

Al optulea articol de credință
Cred că cei botezați cu apă trebuie să primească darul Duhului Sfânt printr-un apostol, pentru a obține apartenența la comunitatea copiilor lui Dumnezeu și condiția de întâi născut.

Al nouălea articol de credință
Cred că Domnul Isus va veni cu siguranţă aşa cum s-a înălţat la cer, şi îi va lua la El pe cei întâi născuţi, dintre cei morţi şi cei vii, care au sperat şi s-au pregătit pentru revenirea Lui; după nunta din cer Isus se va întoarce cu aceştia pe pământ, unde îşi va clădi Împărăţia păcii, iar împreună cu El, o vor conduce ca preoţime împărătească. După încheierea Împărăţiei păcii, va avea loc Judecata de apoi. Atunci va crea Dumnezeu un cer nou şi un pământ nou şi va locui alături de poporul Său.

Al zecelea articol de credință
Cred că sunt obligat să mă supun autorității lumești, atâta timp cât aceasta nu se opune legilor divine.