Căutare comunitate
și district

Încredere în cuvântul lui Dumnezeu

11.10.2020

Multe sunt diferite anul acesta. Uneori sunt necesare, pe termen scurt, schimbări de program datorită coronavirus. Acest lucru poate fi, de asemenea, un caz fericit; duminică, 11 octombrie 2020, apostolul patriarh Jean-Luc Schneider, însoțit de episcopul René Engelmann și conducătorul districtului Johny Simon, a slujit fraților și surorilor din Montreux.
 
/api/media/507897/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=eda5ba98c22817fd990125e612432a61%3A1670490352%3A9596049&width=1500
/api/media/507898/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f9fef6dac88f5808128de0a5d4d7bf89%3A1670490352%3A8698970&width=1500
/api/media/507901/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2d66254ff8cd81529d3b227cac1ab9a5%3A1670490352%3A9319659&width=1500
/api/media/507902/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=741236df5961dc751687a70747cd8ac8%3A1670490352%3A5054221&width=1500
/api/media/507904/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=3a7eb2fbac2dd25692d3d84cb2bc0090%3A1670490352%3A9276350&width=1500
/api/media/507906/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=217d1ed82dd83887aa4d2618d8cc5e31%3A1670490352%3A1125867&width=1500
/api/media/507908/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c013166dbe3b9384651381a915c829a6%3A1670490352%3A3788827&width=1500
/api/media/507910/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2395c94094be8e4d00a4017451394810%3A1670490352%3A7772144&width=1500
/api/media/507911/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=56df6c86987b872753fb1a35d8c805b4%3A1670490352%3A8916691&width=1500
/api/media/507914/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8fc349f5fad929f08db0c7dfbc872778%3A1670490352%3A746342&width=1500
/api/media/507915/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=bd8c3341d61a719a03002e5ec6c06514%3A1670490352%3A3416457&width=1500
 

La începutul Serviciului Divin, apostolul patriarh a explicat că ar fi trebuit să fie în Brazilia în acea duminică dimineață și ar fi slujit fraților și surorilor de acolo. Circumstanțele au făcut acest lucru imposibil, de aceea el a putut trăi Serviciul Divin în Montreux.

Ca bază pentru predica sa, el a folosit versetul biblic din Galateni 3 versetele 8,9:

Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: "Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine." Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.

Pavel le explicase galatenilor că neamurile nu trebuiau să se supună Legii lui Moise pentru a fi mântuiți. Este importantă doar credința în Isus Hristos. Pentru a găsi har la Dumnezeu, trebuie să urmăm exemplul lui Avraam, care avea deplină încredere în cuvântul Său.

În predica sa, apostolul patriarh Schneider s-a referit la povestea lui Avraam, care a părăsit Ur cu tatăl său și s-a stabilit la Haran. Acolo Dumnezeu i-a poruncit să-și părăsească familia și să se mute într-o țară necunoscută, unde îl va binecuvânta. Avraam a avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu și a urmat instrucțiunile Sale. Dar binecuvântarea nu a fost imediat evidentă. Pentru că atunci când Avraam a intrat în Canaan, a trebuit să trăiască mai întâi o foamete. Iar ascultarea sa față de Dumnezeu l-a făcut străin până la sfârșitul vieții sale.

Dumnezeu le-a promis fericire veșnică în Împărăția Sa celor care urmează calea lui Isus Hristos. Apostolul patriarh a spus: „Nu știm nimic despre această Împărăție și nici măcar nu avem dovezi concrete ale existenței sale. Nu ar putea Dumnezeu să înlăture răul de pe acest pământ? De ce trebuie să plecăm pentru a trăi fericirea? Nu știm! Suntem mulțumiți de cuvântul pe care ni l-a dat Dumnezeu, avem încredere deplină în el și urmăm calea lui Hristos. Fidelitatea față de Evanghelie ne face „străini” într-o lume condusă de rău. Uneori chiar ne îngreunează viața de zi cu zi. Dar continuăm să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu - El își ține promisiunea”.

Dumnezeu i-a promis lui Avraam un fiu care va fi originea unui mare popor. Dar soția lui Sara a rămas neroditoare mulți ani. El și Sara au rugat-o pe servitoarea lor Agar să le dea un fiu. Dumnezeu nu a aprobat această practică și a arătat clar că fiul promis va fi născut din Sara. Avraam a crezut în această promisiune aparent complet nerealistă. Și imposibilul s-a întâmplat: Sara l-a născut pe Isaac.

Isus Hristos a promis că va reveni pentru a ne conduce în Împărăția Sa. El a întemeiat Biserica și i-a trimis pe apostoli să-i pregătească pe ai Săi pentru a doua Sa venire. Până astăzi nu a revenit. Conform înțelegerii umane, prima înviere pare complet nerealistă. Dar noi rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu și avem încredere în El. Apostolul patriarh a afirmat: „Domnul va veni în curând să ia la Sine pe cei renăscuți din apă și Duh”.

Câțiva ani mai târziu, Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să-l ofere pe Isaac, fiul său iubit, ca jertfă de foc. Încă o dată Avraam a avut încredere și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu ne ia pe cei pe care îi iubim cel mai mult sau ne împiedică binecuvântările pe care ni le-a dat. În astfel de situații ne este imposibil să înțelegem ce face El.

Timp de decenii, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea misionară a copiilor Săi. Biserica noastră a cunoscut o dezvoltare remarcabilă. Situația este foarte diferită astăzi, fără ca noi să putem explica asta. În ultimele luni, El chiar ne-a privat de Servicii Divine și Sfânta Cină, chiar dacă ne-a spus întotdeauna că avem absolut nevoie de ele. La fel ca Avraam, ne smerim în fața lui Dumnezeu și continuăm să avem încredere în El. El ne cere doar un lucru: să avem încredere în cuvântul Lui până la capăt. Așadar, să ne ținem de credința noastră - credem în fericirea sfântă eternă, în Isus Hristos, în Evanghelia Lui, în promisiunea revenirii Lui, precum și în Biserica și apostolatul Său. Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini.