Căutare comunitate
și district

Unitatea în duhul lui Hristos

24.07.2022

Comunitatea nouapostolică din București a putut trăi Serviciul Divin ținut de apostolul Vasile Cone, în dimineața zilei de duminică, 24 iulie 2022.
 
/api/media/527262/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e451cf2df874cc4aa95982f5b6e080bf%3A1740511965%3A3825548&width=1500
/api/media/527263/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ff2a7b03bd6c183b22e4b479a868b64d%3A1740511965%3A6694537&width=1500
/api/media/527264/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=97cadac930b84c4a71693452010fe6bf%3A1740511965%3A6673875&width=1500
/api/media/527265/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=94c412c7a203c54ab7036574c8b106ea%3A1740511965%3A9992774&width=1500
/api/media/527266/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2239327da4c83e58a274f8218a0695f3%3A1740511965%3A6794765&width=1500
/api/media/527267/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2981690e0d420496a08454028df48fad%3A1740511965%3A8890991&width=1500
/api/media/527268/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=185a33b34fd7f6ecf1418ae65ef7eff7%3A1740511965%3A9753269&width=1500
 

Apostolul și-a exprimat bucuria de a putea trăi, împreună cu comunitatea din București, binecuvântarea acestui Serviciu Divin. Avem nevoie de Dumnezeu în fiecare clipă a vieții noastre și această nevoie trebuie să vină din sufletul nostru.

Cuvântul folosit a fost din 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 12 și 13:

Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, - tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.”

Uniți în Hristos, slujim într-un singur duh împreună lui Hristos, a fost mesajul acestui Serviciu Divin. Aceasta este menirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o tuturor. A sluji lui Dumnezeu este posibil pentru fiecare și toți putem face acest lucru, acționând ca un trup unitar și solidar fiindcă toți am fost botezați într-un singur duh, duhul lui Hristos dat pentru comuniunea veșnică cu Dumnezeul Trinitar.

Isus Hristos este cel dintâi rod pentru că El s-a regăsit perfect într-o unitate sfântă cu Dumnezeu și s-a străduit să împlinească mereu voia Tatălui. Și nouă ne-a oferit Dumnezeu această șansă de a fi cele dintâi roade ale împărăției Lui. Să conștientizăm cu toții această unitate sfântă pe care Dumnezeu o dorește pentru toți în cadrul Bisericii Sale. Apostolul patriarh spunea că această șansă a fost oferită tuturor celor renăscuți din apa și duh. Pentru Dumnezeu contează dorința fiecăruia de a crede, de a urma și de a se strădui să rămână mereu unit cu Dumnezeu în Hristos, acolo unde ne-a hărăzit pe fiecare dintre noi. Am fost răscumpărați ca să alcătuim o comunitate vie a lui Hristos.

Imaginea trupului este o imagine a Bisericii lui Isus Hristos, a spus apostolul. Dumnezeu ne oferă pentru toți la fel, tot ceea ce avem nevoie pentru o creștere sufletească pe placul Său. De noi depinde să dorim să primim aceasta.

Voia lui Dumnezeu nu a fost niciodată ca omul să sufere în aceasta viață, voia Sa a fost întotdeauna de a ajuta și de a-i oferi mereu ceea ce are nevoie.

Diversitatea crează o atmosferă frumoasă, dar ce înseamnă diversitatea fără unitate? Oamenii sunt diferiți dar fără unitate nu realizează nimic. Unitatea înseamnă putere. Cine rămâne unitar și solidar în Hristos, acela își arată dragostea pentru Dumnezeu și față de semeni. Imaginea trupului este grăitoare pentru noi toți, toți împreună alcătuim Biserica lui Isus Hristos, suntem mădulare unul celuilalt, în aceasta constă esența credinței. Fiecare mădular are un rol, îl susține pe celălalt. Dumnezeu ne-a creat un trup spre desăvârșire, săvârșit trupește spre desăvârșirea sufletească. Dumnezeu vrea să ne mântuiască pe toți într-un mod unitar.

Trebuie să fim solidari cu cei care se află în dificultăți în viața aceasta, să nu fim egoiști, să conștientizăm puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a acționa cu dragoste, în unitate și solidaritate. Această putere vine dintr-o inimă iubitoare de Dumnezeu și de semeni. Cine îl iubește pe Dumnezeu nu poate să-l urască pe semenul său, pentru că Dumnezeu este Creatorul tuturor și ne-a făcut partași la același trup care este Biserica lui Hristos. Să rămânem solidari și uniți pe această cale, slujind lui Isus Hristos, slujindu-ne unul celuilalt în dragoste. Suntem chemați să fim o binecuvântare unul pentru celălalt și pentru omenire, acolo unde Dumnezeu ne-a hărăzit pe fiecare, spre slava Lui, a încheiat apostolul Cone predica sa.

A conslujit prezbiterul districtual Constantinescu.

După rugăciunea Tatăl Nostru, comunitatea a primit iertarea păcatelor și a sărbătorit Sfânta Cină.