Căutare comunitate
și district

Sărbătoare în comunitatea București

25.09.2022

Duminică, 25 septembrie 2022, apostolul Vasile Cone a slujit în comunitatea din București și în cadrul Serviciului Divin a fost oferit Botezul cu apă, Sfânta pecetluire și binecuvântarea pentru Nunta de aur.
 
/api/media/528662/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=228ddea4a56b4aa7d5cf335419dfc054%3A1740504204%3A6771870&width=1500
/api/media/528663/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1a08e934ede257bd06b36e1b5964f5a1%3A1740504204%3A8326067&width=1500
/api/media/528664/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=736402aa378df67fdf2540a45ebb880d%3A1740504204%3A3167559&width=1500
/api/media/528665/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=dd19c8c3ea8e9869a9a7e98d422602b0%3A1740504204%3A9528733&width=1500
/api/media/528666/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=482003e27cdfd60c0bb0c224e189d206%3A1740504204%3A9989246&width=1500
/api/media/528667/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8587a23caca920bbdaa0464da6db38cc%3A1740504204%3A5009491&width=1500
/api/media/528668/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=bfb419ab1888bd52c9a3213b63e0bb87%3A1740504204%3A7862031&width=1500
/api/media/528669/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=db8e9318d2f94b42dc08c2668f065c84%3A1740504204%3A9766268&width=1500
/api/media/528670/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5fa37f35c735405ab10aa7a918d34229%3A1740504204%3A4158504&width=1500
/api/media/528671/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9a4c2ed24467ff7f106e16ddc86a4fe2%3A1740504204%3A719067&width=1500
/api/media/528672/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=507dd62b3a3aace6c8479fcefc7a5e9c%3A1740504204%3A3030075&width=1500
/api/media/528673/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1ded88e6422fbf59775656231ca6e0e1%3A1740504204%3A8551903&width=1500
/api/media/528674/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=74596092a8284d3a36977df0c898f40e%3A1740504204%3A5983345&width=1500
/api/media/528675/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6f3618b474c04899cd290aea9b9de05c%3A1740504204%3A3009937&width=1500
 

Sâmbătă, 24 septembrie, apostolul Cone a ținut Adunarea slujitorilor districtuali din zona de sud-est la care au participat prezbiterii districtuali Omăt, Constantinescu, Dogaru si evanghelistul districtual Lunea.

Duminică, 25 septembrie, apostolul a început Serviciul Divin transmițând tuturor celor prezenți, precum și celor care urmăreau transmisia prin internet a Serviciului Divin, dragi salutări din partea apostolului districtual.

Cuvântul ales pentru slujire din Sfânta Scriptură a fost din Ioan, capitolul 10, vers 4:

După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.”

Dumnezeu ne așteaptă mereu în casa Sa și îi place să mergem mereu acolo unde avem comuniune cu El.

Biserica Nouapostolică a deschis o nouă etapă. După cum am fost informați prin mesajul video al apostolului patriarh, și surorile sunt invitate să-și aducă contribuția la slujire în Biserica lui Hristos. Acesta este un pas important pentru desăvârșirea Operei lui Dumnezeu. Apostolul a subliniat că, încă de la început, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui, parte bărbătească și parte femeiască. Pentru bunul Dumnezeu nu există diferențe, El dorește ca și bărbatul și femeia să fie mântuiți, această cale a fost deschisă de Isus Hristos. Bărbatul și femeia deopotrivă sunt chemați să-L urmeze pe Hristos și să-și aducă contribuția la desăvârșirea Operei lui Dumnezeu.

Apostolul Cone a explicat pilda Păstorului cel bun și a menționat mesajul Serviciului Divin: cunoaștem vocea Domnului și vrem să o urmăm.

Isus Hristos vorbește în această pildă despre sufletele oamenilor și despre El însuși și a arătat fiecărui om calea pe care poate să o urmeze, doar dacă ascultă cu atenție vocea care îl cheamă la acea cale. Staulul reprezintă mentalitatea oamenilor prin care îl percep pe Dumnezeu, oile sunt oamenii din această lume pe care Dumnezeu a creat-o și Păstorul este Isus Hristos care a venit pe pământ pentru a chema sufletele la mântuire. Isus i-a îndemnat pe oameni să iasă din „staulul legilor”, din această mentalitate îngustă care nu le-a putut aduce libertatea deplină și mântuirea și i-a chemat să-L urmeze. Se poate observa acest lucru prin exemplul lui Ioan Botezătorul care se aștepta ca Isus să facă dreptatea pământească și să-l elibereze din închisoare, după ce l-a mărturisit pe Domnul cu toată inima. Deseori oamenii de astăzi nu abandonează nici ei această mentalitate atunci când trec prin momente triste în viața lor. Dumnezeu însă nu s-a schimbat, a rămas constant în ceea ce ne-a arătat prin Isus Hristos. El ne-a promis că, dacă vom fi credincioși, ne va oferi Împărăția cerului și dacă vom urma calea pe care Domnul ne-a arătat-o vom fi în comuniune veșnică cu El. Să recunoaștem vocea care ne cheamă spre Împărăția lui Dumnezeu!

Dumnezeu este dragoste desăvârșită și dorește ca prin comuniunea unul cu celălalt să ne apropiem de El. Isus Hristos așa a făcut. Când sufletul și mintea recunosc vocea Păstorului atunci va fi un echilibru în viața omului. Toți suntem supuși greșelilor, dar întoarcerea la Dumnezeu cu căință în inimă și sinceritate dă o șansă fiecărui om. Domnul ne cheamă la dragoste: dragostea de Dumnezeu și de semen, aceasta este calea pe care ne cheamă Isus Hristos și suntem liberi să o alegem.

Au conslujit preotul Matei și evanghelistul districtual Lunea.

Apostolul Cone a oferit unui suflet Sfântul botez cu apă și Sfânta Pecetluire, apoi, după Sfânta Cină, într-o atmosferă de sărbătoare, prezbiterul districtual la pensie Oșan și soția sa au primit binecuvântarea pentru 50 de ani de căsătorie, Nunta de aur.

După Serviciul Divin comunitatea și oaspeții au fost invitați la o masă frățească unde cei sărbătoriți au primit felicitări.

Serviciul Divin a fost transmis prin internet și poate fi vizionat integral pe YouTube BNA la adresa: https://youtu.be/osxzkJYoPdw.