Căutare comunitate
și district

Chemare la pregătirea pentru revenirea lui Isus Hristos

21.11.2021

Aceasta a fost tema predicii apostolului patriarh Jean-Luc Schneider la St. Gallen duminică, 21 noiembrie 2021. Apostolul patriarh a fost însoțit de aproape toți apostolii districtuali din lume și de ajutoarele lor. Acest Serviciu Divin a marcat încheierea Adunării Internaționale a Apostolilor districtuali la Zurich.
 
/api/media/519584/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=000891aa99edd515ed87d397925c8931%3A1674832772%3A2213483&width=1500
/api/media/519585/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9cc57d323ba22376da417dd86ae9efa7%3A1674832772%3A3731920&width=1500
/api/media/519586/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=648330d38cc00e9a344ae3ce473d4ec2%3A1674832772%3A5530658&width=1500
/api/media/519587/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=865a558d1b11b91ab08cb75877a56679%3A1674832772%3A4694349&width=1500
/api/media/519588/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5c27085528561d49ec29d9371a85d4d0%3A1674832772%3A6793678&width=1500
/api/media/519589/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=88c6521d063bb99174d83fa8d4eadc56%3A1674832772%3A7567663&width=1500
/api/media/519590/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7129dd272dc593a66e5800daa32844e4%3A1674832772%3A3847488&width=1500
/api/media/519591/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f0ebb028913839083b710d9f9c7f7d22%3A1674832772%3A2446541&width=1500
/api/media/519592/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ea48fdd763e78e76a74282ae4473d793%3A1674832772%3A3915150&width=1500
/api/media/519593/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fcab81e0f66e679d3c5f40dc2ddce49e%3A1674832772%3A5294853&width=1500
 

Problemele globale cu care se confruntă omenirea de pretutindeni sunt serioase. Pandemia, cu consecințele ei dramatice, este doar una dintre multele provocări.

Cu toate acestea, apostolul patriarh, prin multe întâlniri, a reușit să obțină două perspective centrale:

 • frații și surorile noastre sunt credincioși, luptă și slujesc;
 • pericolul pentru mântuirea sufletului nostru nu vine din exterior, ci din interior, adică nu provocările și problemele exterioare pun în pericol mântuirea sufletelor, ci atitudinea inimii și gândurile cărora le oferim spațiu.

Apostolul patriarh i-a chemat așadar pe frați și surori să fie vigilenți cu privire la ceea ce aducem în suflet și la ce gânduri ne preocupă.

Mireasa lui Hristos - un cadru teoretic

Baza pentru Serviciul Divin au fost cuvintele din 2 Corinteni 11:2: "Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată."

Cuvântul se referă la imaginea mirelui, a miresei, a nunții, a unirii bărbatului și a femeii, des folosită în Biblie. Această imagine descrie relația dintre Dumnezeu și om.

În Vechiul Testament, Dumnezeu se prezintă omului ca Mirele poporului Său cu care ar dori să se unească. El a ales poporul lui Israel și a făcut un legământ cu ei. Dumnezeu a promis că va fi credincios poporului Său, chiar dacă oamenii sunt necredincioși.

În Noul Testament Dumnezeu precizează că

 • Mirele este Isus Hristos;
 • El își alege singur mireasa;
 • Isus Hristos își iubește (mireasa-) comunitatea așa cum bărbatul în căsătorie își iubește soția;
 • El se îngrijește de ea așa cum se îngrijește mirele de mireasa lui.

Pe lângă alegere, în Noul Testament este vorba deasemenea, despre dragostea pentru mireasă și îngrijirea ei.

Apocalipsa mai spune că Mirele vine să-și ia mireasa cu El. Numai în ziua revenirii lui Isus Hristos va fi clar cine aparține miresei.

Mireasa lui Hristos - Un ghid practic de acțiune

Apostolul patriarh i-a întrebat pe frați și surori ce înseamnă acest lucru în termeni concreți pentru comunitatea mireasă.
Gânduri de bază importante despre asta:

 • trebuie să credem că am fost aleși de Dumnezeu; acest lucru nu poate fi înțeles cu mintea.
 • trebuie să răspundem la chemare și să arătăm că vrem să facem parte din comunitatea mireasă. Putem face acest lucru participând la Serviciile Divine. Nu este vorba doar de numărul de vizite, ci de atitudinea inimii.
 • trebuie să-l iubim pe Dumnezeu pentru că relația dintre Isus Hristos și mireasa Lui este o relație de dragoste. Calculul lipsește în dragoste.
 • tânjim după nuntă - unirea cu Dumnezeu - și ne pregătim pentru ea. În societate se poate afirma că iubirea este încă esențială, dar angajamentul pentru un legământ pe viață se diminuează. În raport cu mântuirea sufletului, această atitudine este absolut incompatibilă.
 • relația noastră cu Isus Hristos este de neatins din toate circumstanțele exterioare.

Ce este decisiv pentru pregătirea miresei?

Curățenia și sfințirea sunt centrale. Acestea pot fi realizate prin Harul lui Dumnezeu. Primim har atunci când:

 • recunoaștem și evităm păcatul;
 • ne căim și regretăm;
 • îl iertăm pe semenul nostru.

Realizarea tuturor acestor lucruri necesită o muncă intensă.

Apostolul patriarh i-a chemat pe frați și surori să nu facă compromisuri, să rămână credincioși poruncilor lui Dumnezeu și să urmeze calea ascultării.

O altă caracteristică elementară este aceea de a deveni de aceeași natură cu Isus Hristos. Pentru a face acest lucru, trebuie să facem un efort să ne dezvoltăm în spiritul Lui.

Sarcina apostolatului

Apostolii sunt trimiși ai lui Isus Hristos, ei sunt geloși pentru poporul lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu a fost gelos pentru poporul lui Israel. Apostolii pregătesc comunitatea mireasă în timp ce ei:

 • anunță că Isus Hristos îl iubește pe fiecare în parte și îl cheamă la El;
 • propovăduiesc revenirea Lui curândă;
 • îi logodesc pe oamenii cu sacramentele botezului și pecetluirii cu Isus Hristos;
 • au grijă ca mireasa să devină curată, explicând ce este și ce nu este în voia lui Dumnezeu;
 • promovează dragostea pentru Dumnezeu și atrag atenția asupra iubirii unii față de alții, în comunitatea fraților și surorilor;
 • pregătesc pentru nuntă, și împreună cu ei slujitorii însărcinați, sărbătorind Sfânta Cină în comunitate. Aceasta hrănește în special noua făptură, speranța revenirii lui Isus Hristos și iubirea unii pentru alții.

Apostolul districtual Isnugroho din Indonezia a declarat în conslujirea sa, că poate învăța cu umilință de la frații și surorile sale din zonele sale de lucru, deoarece aceștia rămân loiali în cele mai nefavorabile circumstanțe și participă la Serviciile Divine. A chemat frați și surori să aibă încredere în Dumnezeu, chiar dacă multe lucruri nu sunt înțelese.

Apostolul patriarh a menționat încrederea în Dumnezeu. El dorește ca frații și surorile să înlocuiască cuvântul „ascultare” (care este adesea înțeles în mod disciplinar) cu termenul „încredere în Dumnezeu”. În acest cuvânt, esența lui Isus Hristos este mai bine exprimată.

Apostolul districtual Minio din Argentina a subliniat importanța de a vorbi limba lui Dumnezeu, limba iubirii. S-a concentrat și pe pregătirea pentru nuntă. Acest lucru trebuie să depășească efortul normal, chiar să depășească limita noastră.

Prin atitudinea corectă a inimii, Dumnezeu ne oferă reușita.