Căutare comunitate
și district

Zile de toamnă rodnice

04.10.2018

Apostolul districtual Jürg Zbinden a vizitat România în perioada 04-06 Octombrie 2018, zona Banat. La aeroportul din Timișoara apostolul Vasile Cone l-a întâmpinat și i-a urat un bun venit în această parte din România, zona Banatului.
 
/api/media/483435/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ce84c43108951e384d039cad97be5860%3A1740508456%3A2986265&width=1500
/api/media/483436/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=97158e28c0a9e848edcf7f0a54dac506%3A1740508456%3A6955074&width=1500
/api/media/483437/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fa17f60fd78bd40b88c25db5490135ae%3A1740508456%3A1627749&width=1500
/api/media/483438/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=63972c5e494fbac51bfd73575abebd28%3A1740508456%3A2653307&width=1500
/api/media/483439/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2ad596977862c75c6afc6860ee8d8620%3A1740508456%3A8699432&width=1500
/api/media/483440/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c5c0d144e140ccbfd4d7422857d91970%3A1740508456%3A8007660&width=1500
/api/media/483441/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9ee9a09fd5bc8eb165cd14c622c9e687%3A1740508456%3A4080725&width=1500
/api/media/483442/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5232aabb8a1f2e65daf7677db90051cd%3A1740508456%3A6537531&width=1500
/api/media/483443/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8788b0140489eb2cb84c9dff49e410f2%3A1740508456%3A3727858&width=1500
/api/media/483444/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9ea9204fc5226ede1c7fe8ae88127f33%3A1740508456%3A9568036&width=1500
/api/media/483445/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f63591ab0be461e9c2d077e9398e8088%3A1740508456%3A8240475&width=1500
/api/media/483446/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=50a2bd88f66b8ca207c77d7f7f32a270%3A1740508456%3A6894079&width=1500
/api/media/483447/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c2e7ccbdbb8175043d9b19174ce984d6%3A1740508456%3A8289196&width=1500
/api/media/483448/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d3a912cb20b614db20b138b44eef79c1%3A1740508456%3A2449923&width=1500
/api/media/483449/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4311e0c7d728426eef1d15a2f232bc21%3A1740508456%3A8818204&width=1500
 

Această zonă are în componență trei districte, Timișoara, Severin și Hunedoara, aceste districte fiind conduse de prezbiterul districtual Boboiciov Ioan, ajutat de evanghelistul districtual Rișcu Ioan și evanghelistul districtual Csoloka Ioan.

În aceiași zi, apostolul districtual însoțit de apostolul Cone și prezbiterul districtual au vizitat comunitatea Oravița, această comunitate aflându-se în apropierea graniței cu Serbia. Munca aici a început în anul 1992 și a fost o comunitate în plină ascensiune, cu frați și surori activi și devotați, numărând peste 150 de membrii. Odată cu schimbările economice și cu îmbătrânirea fraților și surorilor, situația s-a schimbat, astfel că tinerii au plecat la muncă în alte țări, iar o parte din cei în vârstă au fost luați de Tatăl ceresc la El. Totuși, la această vizită, mica și frumoasa noastră Biserică a fost aproape plină.

Apostolul districtual a folosit un cuvânt din 1 Samuel capitolul 3, versetele 8 si 9:

„Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli, și a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat”. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil, și a zis lui Samuel: „Du-te, de te culcă; și dacă vei fi chemat, să spui: „Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă”. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui.”

Apostolul districtual a subliniat în mod deosebit nevoia de a asculta vocea Domnului, dar și de a o recunoaște. Eli a fost marele preot al templului, el a recunoscut chemarea și a putut să-l sfătuiască pe tânărul Samuel să asculte vocea Domnului, astfel a putut tânărul Samuel să traiască cum Dumnezeu îi vorbește.

Astăzi lucrurile nu stau altfel, apostolii au sarcina de a veghea asupra Bisericii lui Isus și să poată recunoaște chemarea Domnului, să-i sfătuiască pe tineri, frați și surori, să asculte vocea Domnului și să o urmeze. De multe ori apare întrebarea pentru unul sau altul „oare este chemarea Domnului sau a omului ?”. În spatele apostolilor stă însuși Domnul și chemarea vine nu de la om ci de la Domnul. Să nu punem la îndoială chemarea și ascultarea față de Isus Hristos, să fim și noi asemenea lui Samuel care a ascultat și a trăit cum Dumnezeu îi vorbește.

În cadrul acestui Serviciu Divin apostolul districtual a oferit darul Sfântului Duh unei tinere care de mult timp aștepta sosirea unui apostol în această zonă.

Conducătorul comunității, evanghelistul Vidu, care s-a îmbolnăvit și nu a mai putut continua munca în comunitate, a fost pensionat și i s-a mulțumit în mod deosebit pentru slujirea lui de peste 20 de ani în Opera lui Dumnezeu. Deși în căruciorul cu rotile, acesta s-a adresat fraților și surorilor îndemnându-i la statornicie și urmare în credință până la capăt.

În ziua care a urmat, apostolul districtual împreună cu apostolul Cone au făcut călătoria pe marginea Dunării până în comunitatea Orșova. Peisajele și frumusețea locurilor l-au impresionat foarte mult pe apostolul districtual, făcându-l să afirme de mai multe ori că această țară este binecuvântată de Dumnezeu cu astfel de locuri minunate.

Aici au fost așteptați de evanghelistul districtual Rișcu, care le-a urat celor doi apostoli un bun venit în acest district. Serviciul Divin a avut la bază cuvântul din Epistola apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 1, versetul 6:

„Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.”

Predica a fost axată pe lucrarea lui Dumnezeu din timpul de azi, care va fi isprăvită până la venirea lui Isus Hristos. El este începutul și sfârșitul (Apocalipsa 1.8) și tot ceea ce El face duce la bun sfârșit. Să avem încredere în El și în trimișii Lui, pentru a putea trăi împlinirea făgăduinței.

După Serviciul Divin de sărbătoare, apostolul districtual împreună cu apostolul, au rămas împreună cu frații la o mică gustare care a fost pregătită de cei din comunitate.

Ziua următoare, apostolul districtual și apostolul au călătorit spre districtul Hunedoara, comunitatea Lonea, aflată în mijlocul munților Carpați. În această călătorie au putut să viziteze și orașul Târgu Jiu, unde se află lucrările marelui sculptor român Brâncuși, Coloana infinitului, Poarta sărutului și Masa tăcerii, lucrări de artă apreciate în întreaga lume. Drumul a continuat pe defileul Jiului, care de asemenea este de o rară frumusețe în această perioada de timp, cu pădurile colorate într-o paletă vie de culori. După orele prânzului, apostolii au sosit în comunitate fiind așteptați de evanghelistul districtual Csoloka și de frați și surori. Aceștia i-au întâmpinat cu mare caldură, cu pâine și sare, așa cum este tradiția în această zonă.

Serviciul Divin a avut la bază cuvântul din Epistola apostolului Pavel către Romani, capitolul 1, parte din versetul 16:

„Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.”

Apostolul districtual a pus accentul pe nevoia mărturisirii Evangheliei lui Isus prin faptă, fiecare fiind îndemnat să fie trăitor al Evangheliei, să nu ne fie rușine să ne mărturisim credința și să arătăm oamenilor din jur că Evanghelia este vie prin fiecare copil de Dumnezeu.

Călătoria spre Timișoara a continuat prin vizitarea cetății dacice de la Sarmisegetuza, fosta capitală a Daciei. Aici apostolul districtual împreună cu apostolul Cone s-au rugat pentru cei care în acele timpuri au trăit multe războaie. Aceste ruine ale cetății și descrierea evenimentelor din acele timpuri i-au impresionat mult pe cei doi și în contextul Serviciului Divin de duminică, unde avea să fie oferită Sfânta Cină pentru cei din eternitate.

Duminică, în comunitatea Timișoara, pentru Serviciul Divin apostolul districtual a folosit un cuvânt din Genesa, capitolul 12, versetele 1 si 2:

„Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, și te voi binecuvânta; iți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare.”

Accentul a fost pus pe a fi o binecuvântare pentru ceilalți semeni ai noștri, asemenea lui Avram care a devenit o binecuvântare pentru ceilalți oameni. El nu a fost desăvârșit, însă a luat în inima lui această sarcină și s-a străduit să o împlinească și astfel a obținut statutul de „prieten a lui Dumnezeu”. Să ne străduim și noi să fim asemeni lui, să căutăm pacea cu cei din jurul nostru, să arătăm credincioșie, chiar și atunci când anumite lucruri sunt peste puterea noastră de a le înțelege, să urmăm credincioși chemarea, acestea toate înseamnă a fi o binecuvântare în comunitate, familie și societatea în care trăim.

La acest Serviciu Divin, apostolul districtual a oferit Sfânta Cină pentru cei din eternitate, sublinind că și aceasta înseamnă a fi o binecuvântare pentru cei care au plecat de aici de pe pământ și totuși sunt purtați în rugăciuni și în inimile copiilor lui Dumnezeu.

La plecare, apostolul districtual și apostolul au mulțumit slujitorilor și fraților pentru munca lor și pentru zilele frumoase trăite în această zonă, toamnă cu adevărat rodnică în trăiri sufletești.