Căutare comunitate
și district

Să vă întăriți alegerea și chemarea voastră!

19.07.2020

Duminică, 19 iulie, episcopul Gheorghe Săpînțan a ținut Serviciul Divin în Cluj Napoca, acesta fiind însoțit de prezbiterul Pinte.
 
/api/media/499475/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6ad9d34d562bf4c2cbbefd9e1cb6fdc0%3A1733934079%3A527350&width=1500
/api/media/499476/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=42d8ca15ea216223753172858fcb303d%3A1733934079%3A544579&width=1500
 

Cuvântul folosit de episcop pentru acest Serviciu Divin a fost din 2 Petru 1,10:

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată”.

După binecuvântarea de la începutul Serviciului Divin, episcopul a transmis salutări comunității din Cluj Napoca și din districtul Ariniș.

Mesajul cu care a început predica este: “bunul Dumnezeu își duce mai departe planul Lui”.

După acest mesaj episcopul ne-a amintit că deși planurile noastre s-au schimbat, opera lui Dumnezeu nu s-a schimbat, merge mai departe, iar în acest sens ne-a amintit cum Dumnezeu și-a trimis Fiul, pe Isus Hristos să facă cunoscută voia Tatălui, tot așa și Isus și-a trimis apostolii să propovăduiască evanghelia: “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: ‘Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-20) 

Revenind la cuvântul apostolului Petru, episcopul ne-a transmis că “noi suntem aleși, iar Cel care ne-a ales ne-a și chemat pe nume și fiecare trebuie să ne împlinim alegerea și chemarea”.

În sensul acesta episcopul ne-a relatat ceea ce mama lui Samuel a trăit și prin ce a trebuit sa treacă. “A existat o mamă credincioasă, Ana, care nu avea copii, iar din acest motiv era batjocorită de prima soție a soțului ei, drept urmare chiar dacă soțul o iubea și avea grija de ea, Ana nu putea de supărare nici să mănânce. Ce a făcut ea? S-a rugat și a făcut o promisiune bunului Dumnezeu”. “Ea a făcut o juruință şi a zis: „Doamne, Dumnezeul oştirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui şi brici nu va trece peste capul lui” (1 Samuel 1:11). 

Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și i-a dăruit un fiu, pe Samuel, iar după ce Samuel a crescut, după ce a fost “înțărcat”, Ana și-a ținut promisiunea și l-a încredințat preotului Eli. “Samuel a fost un copil iubit, dorit, un copil pentru care mama lui a făcut multe rugăciuni”.

Samuel creștea în templu iar la un moment dat Dumnezeu l-a chemat pe nume însă el nu a cunoscut glasul Domnului “Samuel nu cunoştea încă pe Domnul şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit" (1 Samuel 3:7). Preotul Eli l-a învățat să răspundă: "Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă" (1 Samuel 3:9).

Episcopul a subliniat: “Dumnezeu ne cheamă! El ne vorbește când noi suntem pregătiți să-l ascultăm!”

“Cuvântul de astăzi ne spune că suntem aleși, că suntem chemați; noi trebuie să cinstim această chemare, trebuie să cinstim faptul că am fost aleși”. În 1 Samuel 3-19 ni se zice cum Samuel a crescut și cum Domnul era cu el, “acest lucru ni se cere și nouă și noi suntem chemați să creștem în credință, în ascultare și împlinirea cuvântului”. Suntem chemați “să rămânem în dragostea Lui, suntem chemați să ne rugăm și să urmăm calea cea îngustă, calea credinței”.

Legat de această cale episcopul a amintit ceea ce apostolul patriarh Fehr a zis: 

  • pe această cale sunt multe pietre, ele nu sunt altceva decât supărările
  • se întâmplă să găsim și spinii, ei reprezintă grijile și îngrijorările
  • de multe ori apar și denivelări, acestea sunt îndoielile.

Toate acestea sunt motive, situații care ne determină să alunecăm. Să avem încredere că pe această cale noi nu suntem singuri, “Isus ne ajută să învingem supărările, grijile, îngrijorările și îndoielile”.

Poporul evreu a stat la baza unui nou exemplu cum Dumnezeu lucrează cu cei pe care i-a ales și promisiunea făcută acestora, de a-i duce spre țara Canaanului. Episcopul a subliniat faptul că "Dumnezeu nu a făcut totul, ei au trebuit să lupte pentru țara promisă", la fel este și cu noi chiar dacă am fost aleși și chemați trebuie să ducem “lupta cea bună a credinței”, lupta care aduce mântuirea și pentru care noi sau părinții noștri au făcut un legământ prin Sfântul Botez cu apa, Sfânta Pecetluire sau confirmare.

După conslujirea prezbiterului Pinte, am putut trăi iertarea păcatelor și împărtășania, comuniunea cu Isus Hristos prin Sfânta Cină. 

La finalul Serviciului Divin, episcopul ne-a amintit câteva gânduri: “să nu uităm că suntem aleși, suntem iubiți, că bunul Dumnezeu ne-a chemat, că ne vorbește atunci când suntem dispuși să ascultăm și că noi suntem copiii Tatălui nostru din Ceruri”.