Căutare comunitate
și district

Să venim la întâlnirea cu Tatăl ceresc în casa Sa de rugăciune, să ascultăm și să împlinim cuvântul!

16.08.2020

Duminică, 16 august, apostolul Vasile Cone a ținut Serviciul Divin în Dej cu oferirea Sfintei Pecetluiri unei surori în credință și numirea în însărcinarea spirituală de diacon a unui frate în credință din comunitate, acesta fiind însoțit de prezbiterul Leahu și pastorul Mihart.
 
/api/media/500639/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2ef00c89c282f80ce86c3242963522de%3A1740512561%3A4298828&width=1500
/api/media/500640/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b0e0ea356ff09cc5a344e7724e00c32d%3A1740512561%3A7156053&width=1500
/api/media/500641/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fdd74cf81a709a572e29169f4fc13cd9%3A1740512561%3A9829516&width=1500
 

Cuvântul folosit de apostol pentru acest Serviciu Divin a fost din Ioan 16,32:

“Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.”

La începutul Serviciului Divin apostolul a adus un salut de bun venit la altarul lui Dumnezeu.

Apostolul a început predica prin a sublinia faptul că în aceste zile, ca și în perioada lui Isus, duhurile necurate călăuzite de “stăpânitorul lumii acesteia” au rolul de a ne îndepărta de harul, dragostea și învățătura lui Hristos. 

“Satana dorește cu orice preț, prin înșelăciuni și diverse metode, să îl părăsim pe Mântuitorul nostru Isus Hristos, căutând și descoperind slăbiciunile oamenilor.“

Din cauza acestor lucruri, apostolul a făcut apel “că acum mai mult ca niciodată să fim tari în credință, să nu cedăm în fața ispitelor care ne ies în cale”. 

Pentru a rămâne în harul și dragostea lui Hristos, apostolul ne îndeamnă “să venim la întâlnirea cu Tatăl ceresc în casa Sa de rugăciune, să ascultăm și să împlinim cuvântul pe care slujitorii Domnului îl aduc de la altarul Său sfânt și să cerem tot timpul prin rugăciuni sincere, ajutorul, sprijinul și călăuzirea din partea Domnului”. 

La conslujire a fost chemat prezbiterul Leahu, care a întărit ceea ce apostolul ne-a transmis.

După conslujirea prezbiterului, am putut trăi iertarea păcatelor, ca mai apoi surorii noastre în credință să i se ofere darul Duhului Sfânt prin Sfânta Pecetluire. După acest moment sfânt, comunitatea împreună cu sora pecetluită a putut trăi împărtășania, comuniunea cu Isus Hristos prin Sfânta Cină. Un alt moment care a succedat comuniunea cu Isus Hristos a fost numirea în însărcinarea spirituală de diacon a fratelui nostru în credință, amintind că sarcina lui este să-i sprijine pe slujitorii preoțești în munca de îngrijire a sufletelor și faptul că trebuie să contribuie activ la propovăduirea cuvântului.

După binecuvântarea de final, apostolul și-a luat la revedere de la comunitate.