Căutare comunitate
și district

Toți suntem chemați să slujim.

08.11.2020

Un nou episcop a fost învestit pentru Republica Moldova și o parte din România. Chiar și în aceste vremuri opera lui Dumnezeu primește slujitori noi. Vizita apostolului districtual Jürg Zbinden, în Republica Moldova, a fost plănuită de șase luni, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât cu câteva zile înainte de această vizită restricțiile au fost ridicate, făcând astfel posibilă călătoria.
 
/api/media/508554/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=3fc08e2c902eeec2513554b05016de09%3A1733929457%3A9433017&width=1500
/api/media/508555/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=30154d6a2e68cf2f3a5ba6faca5db29a%3A1733929457%3A3535466&width=1500
/api/media/508556/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9f99777724148529e9dc41a39a9c62ad%3A1733929457%3A9594757&width=1500
/api/media/508557/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=18445555ae26836072f875d1daa71476%3A1733929457%3A7154892&width=1500
/api/media/508558/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=665b080dbdabb6020a4bcb1fc322507b%3A1733929457%3A9905345&width=1500
/api/media/508559/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=30160b4aed8d987ff151c639f421ab7e%3A1733929457%3A8590519&width=1500
/api/media/508560/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=af33f9be0e78eb97607ac994a4587ecf%3A1733929457%3A7780816&width=1500
/api/media/508561/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=414b8d897c1d811d087e401a1b103d93%3A1733929457%3A1891398&width=1500
 

Cuvântul folosit pentru acest Serviciu Divin, de duminică, 8 noiembrie a fost din Psalmul 101 versetul 6:

Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară, ca să locuiască lângă mine;

cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.”

La începutul Serviciului Divin apostolul districtual a adus salutări și gânduri de binecuvântare din partea lui și a apostolului patriarh care dorește multă putere în ceea ce privește viitorul fraților și surorilor din Republica Moldova.

Apostolul districtual a început predica prin a-și manifesta recunoștința pentru harul pe care l-a primit, că poate să fie împreuna cu frații și surorile din Republica Moldova, având în vedere timpul în care trăim, “un timp în care nu mai este posibil ceea ce mai demult era de la sine înțeles, dar iubirea lui Dumnezeu a avut întotdeauna grijă ca sufletul nostru să fie întărit”. În camera preoților a spus slujitorilor “s-au ivit o sută de obstacole în calea noastră, dar Dumnezeu a dorit ca astăzi să aibă loc această sărbătoare, aceasta corespunde voinței Lui și datorită acestei voințe a făcut totul posibil ca să fim împreună”. Apostolul districtual a continuat prin a aminti că același lucru se întâmplă și cu noi atunci când Dumnezeu a început lucrarea cea bună; “El nu doar că își dorește ceva, are și putere să împlinească aceste lucruri, este atotputernic”.

După introducere, apostolul districtual a transmis primul gând care are la bază cuvântul folosit pentru acest Serviciu Divin:

Ochii mei se îndreaptă spre cei care îmi slujesc.

“Dumnezeu ne cunoaște, ne iubește, suntem valoroși înaintea Lui și dorește ca întotdeauna să ne sprijine. El nu doar că se uită din înălțimea cerurilor, ochii Lui, care se îndreaptă asupra noastră, îi recunoaștem:

- în acei frați care au primit darurile să ne slujească, 

- care au dorința de a fi de folos în lucrarea Domnului,

- care fac totul pentru a putea să împlinească voia Domnului.

În modul acesta putem înțelege mai mult ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu”. 

Al doilea gând:

Ca să locuiască lângă mine.

Un gând minunat a ceea ce Dumnezeu are de gând să facă cu noi, “din când în când ne întâlnim în casa lui Dumnezeu, unde El de asemenea este prezent, însă Tatăl locuiește și în inima ta și în inima mea, mai mult de atât dorește ca să fim în strânsă legătură cu El în Împărăția Cerurilor, aceasta este dorința Lui”. Isus a subliniat acest lucru chiar în rugăciunea pe care a făcut-o lui Dumnezeu: “Doamne eu îmi doresc, ca cei pe care Tu mi i-ai dat, să fie împreună cu Tine și Mine”, aceasta este voia Domnului, și astăzi pregătim această cale, “în acest sens să recunoaștem dorințele lui Dumnezeu și să le îndeplinim, vrem să mergem pe acest drum pe care El ni l-a pregătit”.

Ce fel de drum este acesta?

Unul simplu, “Isus a spus: Eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”, acesta este drumul care conduce la Domnul, când Isus a fost pe pământ au fost oameni care cunoșteau calea, “El a atras atenția asupra acestui drum, să ne gândim la tânărul bogat, însă tânărul bogat a trebuit să plece trist din fața lui Isus, pentru că nu s-a putut desprinde de cele pământești ca să-l urmeze pe Mântuitor, el a știut ce are de făcut dar nu a vrut să facă; atunci când cunoaștem drumul lui Isus vrem să și mergem pe el, vrem ca ceea ce Domnul Isus a dorit să împlinim în viața noastră, aceasta începe cu ceea ce facem pentru aproapele nostru”. 

Isus a dat o pildă în care arată despre sfârșitul lucrurilor, cine este primit și cine nu este, El a spus “am fost flămând și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-ați dat de băut; am fost străin și M-ați primit; am fost gol și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță și ați venit pe la Mine” Și cei care erau de față au întrebat când au făcut toate aceste lucruri, iar Isus le-a răspuns când “ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut”. Atunci când facem ceva pentru fratele nostru, pentru sora noastră, “efectul final este că lui Isus i le facem, aceasta ar trebui să ne influențeze cum ne comportăm când ne întâlnim cu frații și surorile". 

În cuvântul de astăzi, toți suntem chemați să slujim, “Isus Hristos ne-a chemat în slujba Lui”. Toți am primit daruri de la Dumnezeu “și împreună dorim să le punem în via Lui, în lucrarea Lui. Astăzi sunt frații chemați pentru o însărcinare specială, ce frumos este atunci când acceptăm munca lor, când suntem în contact cu ei, în modul acesta suntem legați cu Isus. Vedem că Isus Hristos nu este un om complicat, nu ne cere lucruri complicate, dar nu este întotdeauna atât de simplu să transformăm în faptă ceea ce ne cere”. 

Știți de ce?

“Pentru că vechiul Adam este și el prezent și vrea să aibe și el ceva de spus, este momentul să-i cerem să tacă, eu am o nouă viață în fața mea, am primit-o prin nașterea din nou, prin apă și Duh, și vreau să trăiesc această viață nouă, pentru că numai așa pot să locuiesc în casa lui Dumnezeu”.

La conslujire a fost chemat apostolul Vasile Cone, care a întărit predica apostolului districtual și și-a manifestat recunoștința că poate și el împreună cu apostolul districtual să fie în Chișinău. Apostolul a subliniat faptul că “acolo unde Hristos locuiește în inima noastră, voința nu ne mai aparține ci îi aparține Lui, acolo unde Hristos este în viața noastră putem să facem lucrarea Lui”.

După conslujire, apostolul districtual a pregătit comunitatea pentru iertarea păcatelor și comuniunea cu Isus Hristos prin Sfânta Cină. După sărbătorirea Sfintei Cine, apostolul Vasile Cone a făcut o introducere de câteva cuvinte pentru oferirea Sfintei Cine pentru sufletele din lumea de dincolo; ca reprezentanți pentru acest moment au fost chemați cei doi prezbiteri districtuali din Republica Moldova. 

Un alt moment special, de mult așteptat, a fost învestirea ca episcop pentru Republica Moldova și o parte din România a evanghelistului districtual Gavriliuc; după acest moment a urmat numirea în însărcinarea spirituală de diaconi a cinci frați în credință.

Serviciul Divin, care a cuprins toate momentele speciale de mai sus, s-a încheiat cu binecuvântarea de final a apostolul districtual Jürg Zbinden.