Căutare comunitate
și district

Recunoașterea dragostei lui Dumnezeu

11.07.2021

Apostolul Vasile Cone a ținut Serviciul Divin în București, în dimineața zilei de duminică, 11 iulie 2021 și a transmis dragi salutări din partea apostolului districtual Jürg Zbinden.
 
/api/media/515699/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=abb0353f9e4f29122ba0020b9ce8a3d8%3A1733929583%3A2307795&width=1500
/api/media/515700/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=21895b73136f8c5fbb62cbf61d4052f1%3A1733929583%3A8048044&width=1500
/api/media/515701/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8c94832ccd00cc63888bd2ca3b6afd50%3A1733929583%3A2704693&width=1500
/api/media/515702/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0194130f9913703263e2f26fdf20eabb%3A1733929583%3A7468264&width=1500
 

Membrii comunității și oaspeții invitați s-au bucurat de Serviciul Divin inspirat de cuvântul citit de apostol din Sfânta Scriptură din Psalmul 91, versetele 14 și 15:

„Fiindcă Mă iubește - zice Domnul - de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.”

După interpretarea la orgă a cântecului 54, apostolul a urat tuturor un bun-venit la altarul lui Dumnezeu, unde Domnul ne așteaptă pe toți și dorește să fim într-o legătură strânsă cu inima Lui. Această legătură depinde de voința omului căruia Dumnezeu i-a lăsat libertatea de alegere.

Legătura cu Dumnezeu nu trebuie să rămână doar la nivel declarativ, ci înseamnă să fim receptivi la ceea ce Domnul cere de la fiecare dintre noi și de a avea mereu disponibilitatea de a ne pune în slujba lui Dumnezeu, chiar dacă, mai ales în timpurile actuale, acest lucru nu este foarte simplu.

Domnul așteaptă de la noi să avem mereu încredere în El și să fim consecvenți pe calea mântuirii, să nu căutăm doar confortul lumesc ci să ne îndreptăm spre un confort sufletesc al unei relații bune cu Dumnezeu.

Prin credință Dumnezeu ne dă posibilitatea de a descoperii bogățiile Sale divine, dragostea Lui desăvârșită pentru om. Prin cuvântul de astăzi Domnul face o promisiune deosebită pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu, pentru cei din trecut, dar și pentru cei din prezent.

Ce înseamnă să-l iubești pe Dumnezeu? Isus spune, în Evanghelia lui Ioan, „dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele”. A păzi poruncile Domnului înseamnă a ne confirma dragostea față de Dumnezeu, a menționat apostolul Cone. Dumnezeu și-a arătat dragostea necondiționată față de om prin trimiterea Fiului Său să se jertfească pentru păcatele tuturor și ne întreabă acum pe fiecare „tu Mă iubești?” Trebuie să ne întrebăm cât de mult îl iubim pe Dumnezeu și cât de mult arătăm acest lucru, nu prin vorbe, ci prin fapte, să respectăm poruncile Lui. Apostolul a reamintit slăbiciunea lui Petru care, în pofida declarației sale, s-a lepădat de Isus înainte de cântecul cocoșului și apoi a regretat și a plâns amarnic. Isus nu i-a făcut nici un reproș, ci i-a transmis însărcinare pentru declarația lui de dragoste. Dacă spunem că îl iubim pe Domnul, atunci suntem pregătiți să acceptăm ceea ce ne încredințează.

Dumnezeu este Creatorul cerului și al pământului, El este prin Sine însuși Dumnezeu, nu are un nume. Dumnezeu i-a răspuns lui Moise, care l-a întrebat ce să spună poporului, în Exodul, capitolul 3, versetele 14-17 „...Eu sunt Cel ce sunt." Şi a adăugat: "Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: "Cel ce se numeşte "Eu sunt", m-a trimis la voi.”

Dumnezeu Cel Atotputernic este veșnic și omniprezent, este Cel care a dat viața și care dorește ca sufletele noastre să trăiască comuniunea în împărăția cerului, este Dumnezeu iubitor din ceruri, este dragoste dumnezeiască.

Isus Hristos l-a dezvăluit pe Dumnezeu și Numele Lui, în toate Evangheliile a vorbit despre Tatăl din ceruri, „Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru, Tatăl Meu și Tatăl vostru”. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu știe că El este una cu Isus Hristos. Dumnezeu este milostiv și îndurător și în toată atitudinea lui Hristos putem trăi dragostea Lui, îl putem vedea pe Dumnezeu adevărat. Dumnezeu se lasă descoperit și astăzi prin Isus și prin Sfântul Duh. Prin dragostea lui Dumnezeu turnată în inima noastră, îl putem cunoaște cu adevărat și știm care sunt așteptările Lui. A-l cunoaște pe Dumnezeu însemnă a ști că este Tată, Fiu și Sfânt Duh, înseamnă a avea încredere, respect sfânt și devotament față de El, a precizat apostolul.

Dumnezeu va izbăvi pe fiecare care îl iubește. Izbăvirea înseamnă mântuire, punerea într-un loc de siguranță. Prin jertfa lui Isus Hristos avem această posibilitate de a fi izbăviți, scoși din păcat și puși în acest loc de har pe care Dumnezeu ni-l oferă.

Dumnezeu ne ocrotește și putem simți acest lucru în viață. Sfântul Duh este Mângâietorul și Ocrotitorul nostru trimis de Isus Hristos.

Dumnezeu ne răspunde la întrebările și frământările noastre la Serviciile Divine, prin cuvântul slujit de la altar.

Finalul pregătit de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc este proslăvirea poporului Său. Prin jertfa lui Isus Hristos am recâștigat comuniunea pierdută cu Dumnezeu. Acesta este finalul celor care îl iubesc pe Dumnezeu, în locul de slavă care este Împărăția Lui. Să ne îndreptăm spre acest loc fiind pregătiți de a arăta dragoste pentru Domnul și de a răspunde chemării Lui, a spus în încheiere apostolul Cone.

Au conslujit prezbiterul districtual Constantinescu și preotul Lunea.

După anunțul iertării păcatelor, sărbătorirea Sfintei Cine și rugăciunea de final rostită de apostolul Cone, Serviciul Divin s-a încheiat prin cântecul 501 interpretat la orgă.