Căutare comunitate
și district

Mila și îndurarea Domnului sunt valabile pentru toți, vii și morți deopotrivă

07.11.2021

Duminică, 07.11.2021, apostolul Vasile Cone, însoțit de episcopul Gheorghe Săpînțan și de prezbiterul districtual Vasile Leahu, au putut să viziteze comunitatea Dej. Cu această ocazie apostolul Cone a ținut un Serviciu Divin special pentru răposați.
 
/api/media/519292/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e6df29ce845b8fd20bddbe55f7735b43%3A1740508539%3A1878534&width=1500
/api/media/519293/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=99427741603018f0d994c0e0313ceb8a%3A1740508539%3A2494053&width=1500
/api/media/519294/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=bc81c9c80dac8b46326f76840f7bd45d%3A1740508539%3A8099238&width=1500
/api/media/519295/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=84eebd0ce2791b6d24fcf15d600b8f66%3A1740508539%3A9945808&width=1500
/api/media/519296/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ec4bd5c7a571beb15340785e90732bdf%3A1740508539%3A4722315&width=1500
/api/media/519297/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=eb55d1323c436c1dae1320607eace75d%3A1740508539%3A4773939&width=1500
 

La baza acestui Serviciu Divin a fost cuvântul din Isaia capitolul 26, versetele 1 până la 3:

În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: "Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură. Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios. Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.”

Dumnezeu dorește să le ofere siguranță și mântuire tuturor celor neprihăniți.

Dumnezeu prin prorocul Isaia a dorit să arate o imagine despre Biserica lui Isus Hristos. Această Cetate tare este locul unde Tatăl Ceresc se întâlnește cu omul cel credincios și îi oferă mântuire.

Locuitorii acestei Cetăți sunt cei botezați cu apă și îl urmează pe Isus. Aici este și un grup special, cei renăscuți din apă și Sfânt Duh și care se pregătesc pentru revenirea Domnului.

Astăzi se deschid porțile pentru că Cetatea va primi noi locuitori, pe cei credincioși și neprihăniți, care au găsit Harul de a cunoaște Calea și Adevărul. Acestea sunt sufletele pentru care ne-am rugat în ultimul timp. Zilnic suntem mișcați de veștile triste prin care aflăm că mii și mii de oameni, copii, tineri, oameni care aveau tot viitorul în față, dar și bătrâni, nu au mai putut fi ajutați să supraviețuiască. Mulți dintre aceștia nu s-au gândit nicio clipă că viața lor se va termina atât de brusc. Aceste suflete au plecat în lumea de dincolo fără să fie pregătite și fără să știe ce au nevoie pentru eternitate, ba chiar au plecat împovărate de faptul că nu pot să înțeleagă, să accepte că ei au trebuit să plece din această lume și consideră deseori că este o mare nedreptate. Ce ia un suflet cu el este tocmai această conștiință pe care și-a format-o aici, pe pământ.

Pentru astfel de suflete este nevoie de multă rugăciune pentru a putea să le ajuți să își schimbe starea și locul din lumea de dincolo. Aceste rugăciuni trebuie să fie mereu pline de dragoste și fără prejudecați. Isus ne arată prin câteva pilde cum ar trebui să privim noi, cei vii, aceste lucruri, pilda lucrătorilor viei din Matei 20, versetele 1 până la 16, pilda fiului risipitor din Luca 15, versetele 11 până la 32. Doar prin dragoste sinceră, prin empatie și dăruire sufletească, vom putea să ajutăm la mântuirea tuturor celor ce își doresc acest lucru.

Cei ce își doresc să intre pe aceste porți trebuie să:

  • Creadă în Isus și în Biserica Sa,
  • fie hotărâți de a-l urma pe Domnul și de a renunța la vechea creatură,
  • fie solitari cu locuitorii Cetății, aici nimeni nu este de prisos și toți trebuie să își mărturisească credința în Domnul cel Înviat,
  • să se pregătească pentru revenirea lui Isus.

Odată cu intrarea în Cetate prin porțile renașterii din apă și Sfânt Duh, prin împărtășirea cu Sfânta Cină, se primește pacea și siguranța mântuirii.

La finele acestui Serviciu Divin, pastorul Mihart și soția lui au putut să primească binecuvântarea pentru nunta de Rubin. Apostolul a folosit un cuvânt din Isaia capitolul 63, versetul 7:

Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările şi bogăţia dragostei Lui.”

Apostolul a subliniat că acest cuvânt este unul potrivit pentru această ocazie. Ce ar putea spune o pereche de rubin după 40 de ani de căsătorie? Cu siguranță se pot spune multe din toți acești ani cu bune și rele, însă la final nu putem decât să recunoaștem că totul se datorează îndurării și faptelor Domnului minunate. Nu ați fost scutiți de încercări în viața voastră, nu ați fost lipsiți de suferințe, nu ați fost lipsiți de momente de deznădejde, însă peste toate s-a arătat bogăția dragostei lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Vorbiți despre toate acestea copiilor, nepoților și ei vor putea să vadă ce Tată minunat avem cu toții.

La finalul acestui Serviciu Divin, comunitatea a putut să rămână împreună și să se bucure de toate cele trăite.