Căutare comunitate
și district

Avem încredere în împuternicirea cu care a venit Isus Hristos

09.01.2022

Apostolul Vasile Cone a ținut sâmbătă, 08.01.2022, în Biserica din București, un Serviciu Divin pentru toți slujitorii activi din districtele București și Călărași și duminică, 09.01.2022, Serviciul Divin pentru comunitatea din București.
 
/api/media/521232/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=056b250f426c584c5c5b881c23bb5f02%3A1733929080%3A5580219&width=1500
/api/media/521233/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c33c73c5ee6471452088fd63750172f3%3A1733929080%3A2201767&width=1500
/api/media/521234/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e377426c4c2b97f811616fe9864cd14e%3A1733929080%3A2272770&width=1500
/api/media/521235/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=dc19994d5581b5744b5c160ee3893c82%3A1733929080%3A3075879&width=1500
/api/media/521236/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7c46e877aff2c0ecb4b3744d0597858d%3A1733929080%3A2115708&width=1500
/api/media/521237/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fe00b8e6c6876df973071cb12a98d379%3A1733929080%3A4157742&width=1500
/api/media/521238/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=cb971e19443b034670dbee01824ebf5a%3A1733929080%3A5637579&width=1500
/api/media/521239/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8f29c7f8e497222e8cdbde7c80c7c4a2%3A1733929080%3A560716&width=1500
/api/media/521240/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=646b1e5438e7934947b732794b7ac01a%3A1733929080%3A1593100&width=1500
/api/media/521241/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f59fe71eeeb74b24304fbfd22ac90864%3A1733929080%3A3685310&width=1500
/api/media/521242/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7fc3651c9e29aa3b8b2422e0176c822f%3A1733929080%3A5278258&width=1500
 

Cuvântul slujit de apostol la Serviciul Divin pentru slujitori a fost din Filipeni 4, 4-7:

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.”

Apostolul Cone a transmis slujitorilor salutul și urările cu ocazia noului an 2022 ale apostolului districtual și a mulțumit pentru munca și jertfa lor.

Moto-ul pentru anul 2022 al apostolului patriarh – Împreună în Hristos – a fost evidențiat de apostol la începutul Serviciului Divin: împreună în comuniune cu Dumnezeul trinitar, înpreună în comuniune la Serviciul Divin, împreună în comuniune între noi și în comuniunea celor vii și morți, care se pregătesc împreună pentru revenirea Domnului.

Bucuria, blândețea, recunoștința și nădejdea au fost făcute cunoscute tuturor de Domnul Isus care, prin învățătura și faptele Lui, a arătat modelul pe care trebuie să-l urmăm pentru a primi binecuvântarea, pacea lui Dumnezeu și mântuirea în Hristos.

Duminică, 09.01.2022, comunitatea din București a putut trăi un Serviciu Divin la care apostolul Cone a citit cuvântul din Matei 7, 28.29:

După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.”

Au conslujit prezbiterul districtual Omăt și evanghelistul districtual Lunea.

Acest Serviciu Divin a fost transmis prin internet și poate fi vizionat integral pe YouTube BNA la adresa: https://youtu.be/gYU9ipP55Wg.