Căutare comunitate
și district

Isus Hristos – fântâna nesecată a apei vieții

03.04.2022

Duminică, 3 aprilie 2022, comunitatea Bisericii Nouapostolice din București a avut bucuria de a trăi întâlnirea cu apostolul districtual Jürg Zbinden care a ținut un Serviciu Divin festiv, transmis și prin internet.
 
/api/media/523415/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=690995dd0e61802d8938f696071bf06d%3A1740508702%3A8220772&width=1500
/api/media/523416/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=98563de249af84a4b2b4ae5aeef428e8%3A1740508702%3A1159566&width=1500
/api/media/523417/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1952d5830f2a2dc0cd2309b58353e9c2%3A1740508702%3A4785957&width=1500
/api/media/523418/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=bc6586c1e7e29e8757e05e589ec5f529%3A1740508702%3A6613968&width=1500
/api/media/523419/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=28d04ec6944724b66c1d0a4b9984a558%3A1740508702%3A4876021&width=1500
/api/media/523420/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=3b13a19fbeb08cf5f74eb7663dc1aec8%3A1740508702%3A493175&width=1500
/api/media/523421/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e310a61df214d49593dbc21130abbb49%3A1740508702%3A479011&width=1500
/api/media/523422/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=59a0281ed834d1dbc1b855fcf44e2d90%3A1740508702%3A2030391&width=1500
/api/media/523423/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=669d737211de6259bfcf3ca953e3712a%3A1740508702%3A6333746&width=1500
/api/media/523424/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=bbc601c3dce080a69622b09b7f69eebc%3A1740508702%3A1203367&width=1500
/api/media/523425/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1a946a91c3a054c8027b1159cfd7044d%3A1740508702%3A2068648&width=1500
/api/media/523426/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2796020b44275123424221bd642f90a5%3A1740508702%3A1540046&width=1500
/api/media/523427/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1dff970c9f077a986e5d68a9b3336ca2%3A1740508702%3A8808962&width=1500
/api/media/523428/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6b57d3181eaadbf8a4d47c00e27baf32%3A1740508702%3A1474622&width=1500
/api/media/523429/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5c39a5b968384af623f7941892c2d0fb%3A1740508702%3A4041418&width=1500
/api/media/523430/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=20f26d5ce485b903008a44c3819fb517%3A1740508702%3A9293076&width=1500
 

Apostolul districtual a fost însoțit de apostolul Vasile Cone, episcopii Keller și Săpînțan precum și de toți slujitorii districtuali din România. Au fost invitați de asemenea, frați, surori și oaspeți din districtul Călărași-Dâmbovița, precum și refugiați veniți din Ucraina.

Sâmbătă, 2 aprilie 2022, prima dată după perioada pandemiei corona, apostolul districtual și apostolul Cone au condus Adunarea slujitorilor districtuali din România, unde s-au discutat și dezbătut teme importante, spirituale și administrative, precum experiențele din districte, nevoile comunităților, învățământul religios, tineret. În partea spirituală, apostolul districtual s-a rugat pentru victimele războiului din Ucraina și pentru refugiați, precum și pentru toți cei care poartă răspunderea de a lua hotărâri înțelepte pentru ca această regiune să cunoască iar pacea și liniștea și a menționat că Tatăl nostru ceresc nu ne va părăsi niciodată, El este cu noi chiar și în ceasurile cele mai grele și sumbre.

A doua zi, duminică, la începutul Serviciului Divin, apostolul districtual Zbinden a transmis din partea apostolului patriarh dragi salutări din inimă, multă binecuvântare și putere.

Cuvântul ales pentru slujire din Sfânta Scriptură a fost din Isaia, capitolul 12, versetele 2 și 3:

Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit. Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii...”

Dumnezeu ne va fi alături în acest timp de griji și de tulburare în care inima noastră suferă și nu putem înțelege ce se întâmplă. Este timpul să ne apropiem de Domnul, de inima Lui, El ne urează bun venit și ne ia în brațe. În Apocalipsa, capitolul 1, parte din versetul 4, se regăsește un text pe care apostolul districtual dorește să-l pună în inima tuturor ca un salut din partea tronului lui Dumnezeu: „...Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine...” El este, a fost și va fi, El este Cel care a biruit răul, Isus Hristos a adus victoria pentru noi toți.

Dumnezeu vrea să aducă în inima noastră pace și încredere. Odată cu căderea în păcat prin ispita șarpelui, Dumnezeu a oferit și promisiunea salvării prin Cel ce va fi trimis să zdrobească capul șarpelui. Putem fi siguri și nu ne temem: Dumnezeu este salvarea noastră, să credem acest fapt, aceasta este provocarea noastră. Dumnezeu este atotputernic și toată puterea este la El, a spus apostolul districtual. Ceea ce Domnul a făgăduit, va împlini negreșit, pentru că El este dragoste și ne iubește pe toți. În Ioan se spune: în dragoste nu este frică, pentru că iubirea desăvârșită alungă teama. Din harul Lui noi am primit această dragoste desăvârșită, parte din ființa Lui, noua creatură.

Profetul Isaia a amintit trecutul dar a privit și spre viitor, către jertfa mântuitoare a lui Hristos adusă pentru toți, fără nicio excepție, pentru salvarea noastră. Oamenii fac multe promisiuni pe care nu le îndeplinesc, Dumnezeu nu poate face așa ceva, nu corespunde cu ființa Lui, El îndeplinește tot ceea ce promite. Isaia a văzut în timpurile noastre, a spus ce se va întâmpla: „Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii”. Prin acțiunea Sfântului Duh este posibil ca această mântuire să se împlinească și vom trăi aceasta cu bucurie și motivație. Care este atitudinea noastra, primim cu plăcere și bucurie ceea ce El vrea să ne ofere? Sau spunem: trebuie să fac asta, trebuie să merg la Serviciul Divin, trebuie să ascult cuvântul lui Dumnezeu, în loc să spunem: mă bucur pentru toate aceste lucruri.

Aici se vorbește despre izvorul cuvântului lui Dumnezeu, în el este viață de la Dumnezeu, a spus apostolul districtual referindu-se la întâlnirea lui Isus, la fântâna lui Iacov, cu femeia samariteană. Cine bea din apa vieții nu va mai înseta niciodată. Toate sacramentele sunt izvoare de mântuire, binecuvântarea și pacea pe care le oferă Dumnezeu la sfârșitul Serviciului Divin sunt izvoare de mântuire și fântâna este Isus Hristos. Sfântul Duh ne invită astăzi din nou: veniți cu bucurie și luați apa vieții! Aceasta este oferta bunului Dumnezeu și răspunsul nostru este: Da, vin cu bucurie și îi invit și pe semenii mei! Este apă suficientă și nu va seca niciodată, Dumnezeu ne cheamă pe toți fără deosebire.

Au conslujit episcopii Săpînțan și Keller.

După sărbătorirea Sfintei Cine, apostolul districtual a oferit Sfânta Cină pentru răposați. Reprezentanți au fost prezbiterii districtuali Cone și Constantinescu.

La sfârșitul Serviciului Divin apostolii, episcopii si slujitorii districtuali și-au luat un călduros rămas bun de la toți participanții.

Acest Serviciu Divin a fost transmis prin internet și poate fi vizionat integral pe YouTube BNA la adresa: https://youtu.be/1rchLrJ2jrM.