Căutare comunitate
și district

Isus Hristos a înviat!

17.04.2022

Duminică, 17 aprilie 2022, sărbătoarea pascală a învierii Domnului a fost trăită în comunitatea Bisericii Nouapostolice din București în prezența apostolului Vasile Cone, care a ținut Serviciul Divin festiv.
 
/api/media/523865/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=08effcab78696b28c7832c16ee3f09d3%3A1733933864%3A6417249&width=1500
/api/media/523866/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7387862bdc128025d8bbf1bd2f6eebba%3A1733933864%3A2669207&width=1500
/api/media/523867/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=05592564bf0c5e0570e12c715259a3e0%3A1733933864%3A529586&width=1500
/api/media/523868/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d91537fe4cef1612742e90c27fff416d%3A1733933864%3A6510289&width=1500
/api/media/523869/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=aa402d456433701340261bb99fc76c9a%3A1733933864%3A6711409&width=1500
/api/media/523870/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b17a7c63aa685eb87ecd64d098310d24%3A1733933864%3A7041683&width=1500
/api/media/523871/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b6dd56a3575bc86131cdbab78b5dd110%3A1733933864%3A5797700&width=1500
 

„Hristos a înviat!” a fost salutul apostolului adresat tuturor participanților, la începutul Serviciului Divin. „Adevărat a înviat!” a fost răspunsul comunității.

Cuvântul slujit de la altar a fost din Coloseni 3, 1.2:

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.”

După lectura biblică din Matei 28, 1-8, apostolul Cone a evidențiat mesajul Serviciului Divin de a privi spre Domnul înviat și de a căuta comuniunea cu El, fără a rămâne ancorați în atmosfera de suferință din Vinerea Mare. Isus Hristos a trecut de la moarte la viață și a deschis drumul pentru fiecare dintre noi, a biruit mormântul și moartea. Sunt mulți care trăiesc acum ororile războiului și mulți au murit. Aceste lucruri triste sunt foarte greu de înțeles cu mintea, dar cu sufletul ele pot fi acceptate pentru că viața aceasta este doar o scânteie din ceea ce urmează, marea viață pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o prin Fiul Său Isus Hristos.

Indiferent de viața pe care o trăim, dacă suntem mulțumiți, sau dacă avem neîmpliniri și frustrări, suntem îndemnați să trăim privind spre Domnul cu recunoștință și să căutăm comuniunea cu El.

Noi suntem alcătuiți din trup, spirit și duh. Trupul caută mereu lucrurile palpabile. Mintea caută să convingă sufletul. De peste două mii de ani s-a spus clar că Dumnezeu a biruit moartea și mormântul pentru ca noi să putem avea comuniune cu El, Dumnezeul trinitar Tată, Fiu și Sfânt Duh. Dacă de peste două mii de ani s-a propovăduit moartea și învierea lui Hristos ca noi să putem fi liberi, ce efect a avut această propovăduire dacă în secolul nostru războiul face atâtea victime? Oare e vorba de credință? Cu siguranță nu. Credința are milă, este trezită în inimă și prin inimă în conștiința omului. Omul a fost lăsat liber să hotărască el ce vrea să facă și din păcate, nu hotărăște doar pentru propria lui soartă, ci și pentru viețile altora.

Isus a suferit și a murit sub ochii tuturor, dar după înviere, li s-a arătat doar celor care au crezut în cuvântul Lui înainte să moară. Aceasta demonstrează cât de strâns legate sunt învierea lui Isus și credința în El. Cine crede că viața este doar materie va fi dezamăgit. Cine crede în Hristos, are parte de învierea Lui. Renașterea din apă și Duh îi oferă credinciosului siguranța că va putea participa la nunta din cer. Cel botezat cu apă și Sfânt Duh, ca o arvună a vieții veșnice, privește către Isus Hristos, biruitorul morții și a răului. El este Domnul viu care trăiește și face parte din viața noastră, care se apropie de noi la Sfânta Cină, care este „Cel întâi născut dintre mai mulți frați” (Romani 8, 29), care a primit un trup al învierii și a pus temelia propriei noastre învieri.

Chemarea lui Dumnezeu ar trebui să fie mult mai importantă pentru noi decât argumentele de tristețe și durere pe care noi le trăim, a spus apostolul Cone. Când omul se crede puternic și invincibil trebuie să fie foarte atent pentru că atunci este foarte slab și pericolul este foarte mare. Atunci când se crede slab și se încredințează mâinii lui Dumnezeu, atunci primește o putere deosebită, pentru că Dumnezeu este lângă cel cu inima smerită. Dumnezeu îl înalță pe cel smerit și nu-l prăbușește niciodată.

Să ne gândim la lucrurile de sus, să ne concentrăm pe realitatea spirituală, care rămâne ascunsă încă înțelegerii omenești. Chiar dacă nu este ușor, să avem grijă la gândurile noastre atunci când suntem singuri și la cuvintele noastre atunci când suntem cu cineva, a îndemnat apostolul.

Noi vrem să propovăduim învierea lui Isus, așa cum Domnul le-a poruncit apostolilor să le propovăduiască tuturor oamenilor vestea bucuroasă a mântuirii în Hristos. El ne trimite și pe noi, cei care suntem ai Lui, să vestim moartea, învierea și revenirea Lui. Învierea este strict legată de credința în învierea lui Hristos. Să avem inima deschisă să-l simțim pe Hristos nu după simțurile trupului, ci după simțul sufletului. Haideți să privim spre cer, să privim spre Cel care a înviat și a biruit moartea și mormântul, ca prin biruința Lui fiecare să avem parte de biruința cerului, a spus în încheiere apostolul Cone.

Au conslujit prezbiterul districtual Constantinescu și preotul Dună.

După anunțul iertării păcatelor, sărbătorirea Sfintei Cine și rugăciunea de final, la sfârșitul Serviciului Divin de Paște, comunitatea a cântat cu bucurie „Hristos a înviat!”