Căutare comunitate
și district

Sărbătoarea confirmării în Republica Moldova

14.05.2023

În perioada 11 – 15 Mai 2023 Apostolul Vasile Cone a făcut o vizită în Republica Moldova, cu această ocazie au avut loc mai multe Servicii Divine cu oferirea Sfintei Pecetluiri și un număr de 6 suflete au putut primi darul Sfântului Duh. Au fost confirmați 21 de tineri.
 
/api/media/536356/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9f45f6454fcf247d40e48f68684db15e%3A1740511028%3A53615&width=1500
/api/media/536357/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ee3074f5ffecb28fc5a2768913bf8990%3A1740511028%3A7138171&width=1500
/api/media/536358/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=717a12613110e067dfd16ce0c4a12381%3A1740511028%3A3878319&width=1500
/api/media/536359/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1c7e07e4c062c40b6e16a227a7c3dec1%3A1740511028%3A2520749&width=1500
/api/media/536360/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=343664fc89bebb19fd2fc1ac460e824d%3A1740511028%3A6227839&width=1500
 

Punctul central al vizitei l-a reprezentat confirmarea a 21 de tineri din Republica Moldova. Aceștia au fost adunați in Biserica noastră din Chișinău, unde a avut loc acest eveniment. Într-o atmosfera de sărbătoare și de mare bucurie, tinerii au putut trăi acest moment important din viața lor de credință, asumarea responsabilității de a rămâne credincioși și fideli Domnului și Operei Sale, prin jurământul rostit la Altar în fața celor prezenți.

Cu această ocazie Apostolul Cone a folosit un cuvânt din Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetele 48 si 49:

„De unde mă cunoști? ” I-a zis Natanael. Drept răspuns Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”

Apostolul a transmis mesajul pentru comunitate și pentru tinerii confirmanți „Dumnezeu ne cunoaște pe toți!”

În predică, el a subliniat cum Isus l-a chemat pe Filip ca sa îl urmeze, iar Filip l-a chemat pe Natanael, deși acesta era sceptic cu privire la Nazaret și la această chemare. Atunci însă când Isus a vorbit cu el și i-a descoperit o taină a inimii, acesta a putut să îl recunoască și să-L mărturisească cu multă claritate: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”

Isus este Cel care ne cunoaște iar noi îl urmăm, El ne-a ales pe noi (Ioan 15.16). El ne cunoaște nevoile și grijile, până și părul din cap ne este numărat (Luca 12.7).

Dragi confirmanți, să nu ezităm să venim regulat la întâlnirea cu Domnul, El ne va descoperi mereu lucruri prin care îl vom putea recunoaște și mai mult și astfel ne vom putea consolida credința și îl vom putea mărturisii și celorlalți.

Dumnezeu ne cunoaște și limitele noastre.

Uneori avem impresia că este prea mult pentru unul sau altul. Și Moise a crezut la fel atunci când Dumnezeu i s-a dezvăluit și l-a trimis, el a încercat să arate anumite limite care îl făceau oarecum inapt pentru această trimitere (Exodul 4. 10-17).

Să nu căutăm scuze în fața chemării și trimiterii noastre, ci să fim conștienți că El este Cel care creează și premisele pentru împlinirea fiecărei însărcinări.

Dumnezeu ne cunoaște inima.

El cunoaște munca fiecăruia și motivația care ne mobilizează în acțiunile noastre. Tot ceea ce facem cu dragoste va fi binecuvântat de Domnul.

El cunoaște fratele și sora noastră.

Chiar dacă suntem diferiți, El dorește ca aceste diferențe să nu constituie niciodată un obstacol în calea unității noastre.

Confirmanții au fost îndemnați să-și conducă viața după Evanghelia Domnului și să-și pună la dispoziția Lui fără ezitare fiecare dar și cu siguranță nu vor regreta niciodată.

După Sfânta Pecetluire, a urmat momentul în care Apostolul a citit Scrisoarea pentru confirmanți, trimisă de Apostolul nostru patriarh, câteva sfaturi și îndemnuri rostite de la Altar. Tinerii au fost întrebați dacă doresc să rămână fideli și credincioși Domnului și Operei Sale, iar aceștia au răspuns cu un „DA” urmat de jurământul confirmanților care a fost făcut cu voce tare și cu multă emoție, spre bucuria tuturor participanților. Apostolul a oferit binecuvântarea cu această ocazie, prin punerea mâinii pe creștetul lor și prin rugăciune. La final, au fost toți felicitați și au putut să primească câte o Scrisoare din partea Apostolului Patriarh și o Biblie.

După Serviciul Divin, tinerii și cei prezenți s-au putut bucura împreună de această sărbătoare.