Căutare comunitate
și district

Vestitorii bucuriei

23.07.2023

Apostolul Vasile Cone a slujit duminică, 23 iulie 2023, în comunitatea București și în cadrul Serviciului Divin a fost pensionat conducătorul districtului București, a fost anunțată unirea districtului București cu Călărași-Dâmbovița și a fost numit un nou conducător districtual.
 
/api/media/538660/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2a5505e31b7c862c5ec1d4f9a7741e00%3A1740503607%3A340543&width=1500
/api/media/538661/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=211571fdcc1b0320f79df2397a9e1fea%3A1740503607%3A3728814&width=1500
/api/media/538662/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=519ff7a6885b43058886ffe91ffabe23%3A1740503607%3A3094078&width=1500
/api/media/538663/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6c15fc9203048ec93bf8a2a034b090e1%3A1740503607%3A5741631&width=1500
/api/media/538664/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=263c38a4dccad1e37ff6b8dfb96bc87b%3A1740503607%3A1145658&width=1500
/api/media/538665/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=3c119c506555a9e48e8f2c08d6c50cca%3A1740503607%3A1231633&width=1500
/api/media/538666/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a950b6293e889c9a75583ee0ae28e0af%3A1740503607%3A3701340&width=1500
/api/media/538667/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fcfb9e7b41815da50223f940d6eeb725%3A1740503607%3A5371020&width=1500
 

Cuvântul din Sfânta Scriptură folosit de apostol a fost din Isaia 52, 7:

„Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: "Dumnezeul tău împărăţeşte!"

Apostolul a transmis pentru toți, la începutul Servicului Divin, salutul plin de căldură al apostolului districtual și mesajul predicii: Propovăduim vestea bucuroasă!

În vremea profetului Isaia, o parte a poporului Israel se află în exil, iar orașul Ierusalim se afla în ruine. Domnul vestește că îi va elibera pe cei captivi și îi va conduce înapoi în țara lor. Profetul folosește metafora unui mesager care traversează un munte pentru a anunța vestea cea bună celor care au rămas în Ierusalim. Mesajul transmis este ca Hristos trăiește și vrea să ne dea și nouă viața veșnică.

De la căderea omului în păcat, oamenii au trăit departe de Dumnezeu și sub stăpânirea răului. Dumnezeu le-a trimis un Mântuitor, Isus Hristos, care a învins răul. Datorită meritelor Sale, oamenii pot intra în comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu. Hristos domnește, nimeni nu poate împiedica planul Său de mântuire. Duhul Sfânt ne spune ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți: Hristos trebuie să domnească în inimile noastre!

Isus Hristos a trimis și îi trimite pe apostolii Săi să propovăduiască Evanghelia morții, a învierii și a revenirii lui Hristos. Profetul spune că picioarele vestitorului sunt frumoase. Aceasta este o expresie caracteristică gândirii ebraice. Noi am spune astăzi: Ce frumos este să vedem mesagerul care cucerește munții pentru a aduce vestea cea bună. Aceste cuvinte ne amintesc de una dintre bogățiile Bisericii noastre: apostolii și colaboratorii lor, care vestesc Evanghelia, sunt motivați de credința lor în Evanghelie și de dragostea lor pentru Hristos și Biserica Lui. Pentru a-și îndeplini misiunea, ei trebuie adesea să cucerească „munți”: Ei sunt supuși la aceleași obligații profesionale, familiale și personale ca și ceilalți credincioși. Slujirea lor nu îi protejează de greutăți.

Fiecare creștin este chemat să fie un vestitor al Evangheliei, să își mărturisească credința în Hristos, să fie capabil de iertare și împăcare depășind diferențele pentru a întări unitatea Bisericii.

Au conslujit prezbiterul districtual Omăt și preotul Matei.

Conducătorul districtual Radu Omăt a fost pensionat de apostolul Cone, care i-a mulțumit pentru întreaga sa activitate și jertfă, iar pentru conducerea noului district București a fost însărcinat prezbiterul districtual Viorel Constantinescu, ajutat de evanghelistul districtual Dumitru Lunea.

Acest Serviciu Divin poate fi vizionat integral la adresa: https://youtube.com/live/A47Rq1RG8Jk