Căutare comunitate
și district

Isus ar trebui să fie perceput în mediul nostru

29.11.2020

O vizită a apostolului patriarh într-un moment special. De fapt, comunitatea Schaffhausen-Neuhausen ar fi trebuit să fie gazda tuturor apostolilor districtuali activi și o Biserică plină ar fi putut oferi un cadru demn pentru aceasta.
 
/api/media/508949/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b5115bcdab8580e9ac6ac22780a99da2%3A1711748453%3A6879068&width=1500
/api/media/508950/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9ab9019fe8ca03013e758412ff506f3d%3A1711748453%3A8399586&width=1500
/api/media/508951/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=87318b4d4fdfb39509931ac9ae59112f%3A1711748453%3A775130&width=1500
/api/media/508952/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6bbad2f7e116027b69c8a1506ed10553%3A1711748453%3A6324448&width=1500
/api/media/508953/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6e70ce6ee825c4721d3b0bdda8793102%3A1711748453%3A5962118&width=1500
 

Din cauza situației actuale, aceasta a fost limitată și Serviciul Divin a avut loc în comunitate doar într-un grup mic. În acest scop, conducătorul comunității a invitat la Biserică copiii, însoțitorii lor și pe toți acei frați și surori care nu au avut posibilitatea de a urmări Serviciul Divin prin Internet (IPTV). Serviciul Divin a fost difuzat prin IPTV și astfel transmis de la Frankfurt prin satelit către întreaga zonă de lucru a apostolului districtual Zbinden. Apostolul patriarh a fost însoțit de apostolul districtului Zbinden, apostolii Deubel și Burren, episcopii Fässler și Keller, precum și de conducătorii districtuali din districtul Schaffhausen.

Înainte de începerea Serviciului Divin, copiii l-au vizitat pe apostolul patriarh în sacristie și l-au încântat cu o scurtă poezie de Advent și cu mici cadouri de Advent pe care le făcuseră împreună cu îndrumătorii lor.

Minunatul decor muzical cu muzică de orgă, cvartet de coarde, pian și harpă ne umpluse inimile de bucurie chiar înainte de Serviciul Divin și adâncise trăirea Servicului Divin.

Apostolul patriarh și-a bazat predica pe versetul biblic din Coloseni 1:15: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea”. Isus și Dumnezeu sunt aceeași ființă, o unitate. Există Unul doar prin Celălalt. Ambele sunt atotputernice și perfecte. Astfel Dumnezeu însuși a venit pe pământ, a devenit om. Abia atunci oamenii i-au putut vorbi direct și Dumnezeu a devenit vizibil și direct tangibil. Nu putem deveni chipul lui Dumnezeu, dar ne putem comporta așa cum a făcut Isus ca persoană. Isus ar trebui să fie perceput în mediul nostru.

Sărbătoarea Sfintei Cine a primit un caracter special, deoarece mulți frați și surori conectați virtual nu au putut să o trăiască fizic. În Cina Domnului vestim moartea Domnului, a spus apostolul patriarh. Dar aceasta nu este singura oportunitate de a face acest lucru. De asemenea, putem propovădui moartea Domnului în viața de zi cu zi. Pentru sărbătorirea Sfintei Cine pentru răposați, apostolii Deubel și Burren au servit ca reprezentanți și vase pentru lumea de dincolo.

Ne vom aminti de acest Serviciu Divin festiv din primul Advent ca o experiență foarte specială. Am putut să-l trăim pe apostolul patriarh foarte strâns și intens ca prieten și purtător de speranță.