Căutare comunitate
și district

Serviciul Divin al apostolului Vasile Cone în București

28.08.2022

Duminică, 28 august 2022, apostolul Vasile Cone a slujit comunității nouapostolice din București și în cadrul Serviciului Divin a numit pe diaconul Matei în însărcinarea spirituală de preot.
 
/api/media/527842/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7553e8078e804ace6922c9328cd44ef1%3A1733935151%3A4556096&width=1500
/api/media/527843/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=18d6f9b0ce2c0e3c1a86dca0bbcb79e1%3A1733935151%3A1255468&width=1500
/api/media/527844/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c843cd3ade1385dbea5dbb8c5c595700%3A1733935151%3A9595367&width=1500
/api/media/527845/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2fbf13496c78f20750e2729e65bdc140%3A1733935151%3A8847776&width=1500
/api/media/527846/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9cafac9facbf128e0b199834aead8e44%3A1733935151%3A7307862&width=1500
/api/media/527847/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fcebdf54b1f3d2c6feaf19b24ae51552%3A1733935151%3A5872283&width=1500
 

După rugăciunea de început, apostolul a transmis tuturor celor prezenți, precum și celor care urmăreau transmisia prin internet a Serviciului Divin, dragi salutări din partea apostolului districtual.

Cuvântul ales pentru slujire din Sfânta Scriptură a fost din prorocul Isaia, capitolul 43, versetul 1:

Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele!" Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.”

Bunul Dumnezeu ne invită la fiecare Serviciu Divin pentru că vrea să vorbească cu fiecare dintre noi așa cum dorește un părinte iubitor să vorbească cu copilul său și este important ca și noi să ne dorim acest lucru.

Apostolul patriarh spunea că trebuie să reflectăm asupra a ceea ce a făcut și face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În comunitate putem să facem cel mai bine acest lucru, putem privi în interiorul nostru asupra a ceea ce am trăit până acum datorită acestui har dumnezeiesc, astfel putem descoperi că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. Uneori, când grijile și suferințele ne apasă, trăim sentimentul că suntem uitați de Dumnezeu, dar nu trebuie să uităm că fiecare suntem un suflet iubit de El și pentru fiecare dintre noi a plătit un preț atât de mare când s-a vărsat sânge sfânt pe crucea Golgotei. Prin jerfa lui Hristos noi putem să trăim.

Dumnezeu ne reamintește fiecăruia că El ne-a creat, ne-a dat viață și ne iubește cu o dragoste nespusă, ne cunoștea pe fiecare înainte de a ne naște și ne-a ales, iar prin Isus Hristos ne-a răscumpărat. Să nu ne îndoim de acest lucru când grijile și necazurile vin peste noi. Prin Isus Hristos ni s-a deschis drumul mântuirii. El este cu noi prin Sfântul Duh și ne-a lăsat apostolatul și Biserica Lui care este calea renașterii din apă și duh care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Atâta timp cât urmăm această cale lăsată de Isus Hristos, calea apostolatului viu, nu punem la îndoială niciodată acest har divin și această dragoste a lui Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Să nu ne temem de nimic, chiar dacă tot ce se întâmplă în jurul nostru ne crează un sentiment de neliniște. Dumnezeu este cu noi și ne ocrotește, să ne lăsăm mereu îndrumați și călăuziți de mâna Domnului care ni se descoperă prin cuvânt și sacrament la altarul sfânt. Dragostea lui Dumnezeu biruiește teama.

Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare după nume și știe totul despre noi. El ne dorește izbăvirea, să nu ne lăsăm influențați de duhul fricii care vrea să ne îndepărteze de Dumnezeu. Putem birui sentimentul de teamă prin dragoste de Dumnezeu și de semeni, prin pace și împăcare și inima va fi liniștită. Suntem copiii Domnului renăscuți din apă și duh, părtași la împărăția cerului și Dumnezeu va împlini tot ce a promis.

A conslujit prezbiterul districtual Radu Omăt.

După sărbătorirea Sfintei Cine, apostolul l-a chemat la altar pe diaconul Daniel Matei pe care l-a numit în însărcinarea spirituală de preot. El va sluji în comunitatea Constanța și îl va sprijini pe prezbiterul districtual Omăt în comunitatea din București.

Serviciul Divin a fost transmis prin internet și poate fi vizionat integral pe YouTube BNA la adresa: https://youtu.be/ZIVAuWHeyhg.