Căutare comunitate
și district

Debutul muncii în noua însărcinare de apostol districtual

07.06.2018

Joi 07.06.2018, noul apostol districtual Jürg Zbinden a sosit în România, la aeroportul din Sibiu, fiind însoțit de apostolul districtual la pensie Markus Fehlbaum. Aici au fost așteptați de apostolul Vasile Cone și împreună au plecat spre comunitatea Râșnov, unde frații și surorile de aici îi așteptau cu bucurie și emoție.
 
/api/media/482663/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=01deac8a930e1e17bc820b74bda88dd0%3A1733153225%3A7860286&width=1500
/api/media/482664/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d027e9ded305d89d1178dba7e1eb2553%3A1733153225%3A4149210&width=1500
/api/media/482665/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9d4d66f1c12c17266a9eb6ff155b9bb5%3A1733153225%3A7001702&width=1500
/api/media/482666/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=90a3bf379aeb535d9443e4a77bfb96e7%3A1733153225%3A895667&width=1500
/api/media/482667/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2b76bf3cd03c93f964bb618695f05c7c%3A1733153225%3A6064393&width=1500
/api/media/482668/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5275d33456d93f0c0285ce4dbdbfa99b%3A1733153225%3A9077551&width=1500
/api/media/482669/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4e8b97fa05833b60176b170e8f5ae8d5%3A1733153225%3A4372498&width=1500
/api/media/482670/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=92e63e100ba68254a2db85f740002f87%3A1733153225%3A8324302&width=1500
/api/media/482671/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ef42976dc4ce2d827d9c651fc486b8d5%3A1733153225%3A4132390&width=1500
/api/media/482672/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=78f228494583afa70c7b92639bf1783b%3A1733153225%3A4053661&width=1500
/api/media/482673/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=076a283d4b6af9d94e451101d5af87d2%3A1733153225%3A5326372&width=1500
/api/media/482674/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0e5cc6d4199a5fbfbf0e0a4d34b3cad2%3A1733153225%3A7506039&width=1500
/api/media/482675/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=138b1dbc1713f4905ea34b1de32ef620%3A1733153225%3A1874067&width=1500
/api/media/482676/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=89f5a07510348f31c886932b2b108128%3A1733153225%3A8081759&width=1500
 

Noul apostol districtual a fost însărcinat să conducă districtul Elveția, din care fac parte 14 țări și printre acestea și România. El a primit această însărcinare cu câteva zile în urmă, după ce apostolul districtual Markus Fehlbaum a ieșit la pensie, în cadrul unui Serviciu Divin festiv, ținut de apostolul patriarh la Ostermundigen, cu transmisie în toată zona de lucru a apostolului districtual. Pentru noul apostol districtual a fost primul Serviciu Divin și primele activități pe care le-a ținut în noua sa însărcinare.

La Serviciul Divin de la Râșnov, apostolul districtual a folosit un cuvânt din Evanghelia lui Luca, capitolul 10, parte din versetul 20: „...ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”

El a explicat însemnătatea acestei afirmații al lui Isus, spunând: „faptul că numele ne sunt scrise în ceruri are efect asupra prezentului dar mai ales asupra viitorului”. El a mai spus ca acest dar oferit odată cu Sfânta Pecetluire, ne conferă siguranță pentru viitorul nostru. Dumnezeu ne cunoaște pe toți pe nume și El este și rămâne Tatăl nostru iubitor, care are dorința de a fi împreună cu El în slava Sa. Bucuria din Sfântul Duh este puterea care ne motivează, să mergem pe calea către țelul nostru, ziua Domnului.

La acest Serviciu Divin au participat peste 70 de suflete, mulți copii si tineri, care au creat și un cadru deosebit, prin muzica și prezența pentru acest eveniment. Aici apostolul districtual a fost așteptat de apostolul la pensie Cazacu, episcopul Săpînțan, episcopul la pensie Anton și prezbiterii districtuali Omăt și Solomon. De aici, au continuat călătoria spre Sighișoara, acolo unde urma să se desfășoare adunarea delegaților pentru România și adunarea slujitorilor districtuali din România și Moldova.

Vineri, apostolul districtual a avut o serie de discuții, legate de munca din România și Moldova, cu apostolul Cone, împreună stabilind prioritățile și țelurile care trebuie atinse în următorii ani. Apostolilor districtuali, apostolului și celorlalți participanți li s-a alăturat și episcopul Keller, care îl va sprijini pe apostolul Cone în munca de formare a slujitorilor din România și Moldova.

Vineri, la orele 18.00, s-a întrunit adunarea delegaților, care au aprobat raportul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017. Seara a continuat cu o masă comună, urmată de un foc de tabără, participanții cântând „La mulți ani” pentru apostolul districtual la pensie Fehlbaum, exprimându-și astfel recunoștința, pentru munca lui plină de dragoste, desfășurată de-a lungul celor peste 10 ani de activitate ca apostol districtual.

Sâmbătă de dimineață și până după orele prânzului, a avut loc adunarea slujitorilor districtuali din România și Moldova. La această adunare, au fost discutate și prezentate materialele: conducerea spirituală, sarcinile slujitorilor, promovarea investițiilor, strategii de viitor, promovarea Zilei internaționale a tineretului Dusseldorf 2019, planul de investiții pe următorii 5 ani, învățământul religios. Adunarea s-a încheiat cu sărbătorirea Sfintei Cine în cercul participanților, aceasta creând o atmosferă deosebită. După această adunare, slujitorii districtuali s-au întors în districtele lor de lucru, iar apostolul districtual, însoțit de apostolul Cone, apostolul districtual la pensie Fehlbaum și episcopul Săpînțan, au plecat pentru Serviciul Divin din comunitatea Beia.

Acest loc are o istorie nouapostolică deosebita, prin faptul că aici s-au născut apostolii districtuali Kraus și Wagner care au emigrat în Canada, la începutul anilor 1910. Înaintea începerii Serviciului Divin, apostolii districtuali, împreună cu apostolul Cone, au vizitat casa unde s-a născut apostolul districtual Kraus.

La Serviciul Divin, apostolul districtual a folosit un cuvânt din Epistola apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 39: „nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Apostolul districtual a subliniat nevoia unirii cu Tatăl din ceruri, prin Isus Hristos, punctul de plecare fiind pentru noi, oferirea sacramentelor, acestea au darul de a ne uni, credința are darul de a ne păstra și dragostea are darul de a ne întări, pentru a rămâne statornici pană la capăt, pentru că, unde aceste elemente sunt solide, atunci nimic nu ne poate despărții de Domnul. Noi trebuie să luptăm mereu pentru a păstra această dorință vie în inimi și nimic să nu ne poată despărții de Domnul.

După Serviciul Divin, surorile au pregătit o masă frățească tradițională cu sarmale și gogoși, astfel apostolii au putut să stea mai mult timp în mijlocul fraților și surorilor din această comunitate. Au participat un număr de 84 de suflete, mulți copii, dar și invitați.

Duminică 10.06.2018, în sala de festivități a hotelului Denis din Daneș, s-au adunat un număr de peste 120 de frați și surori din comunitățile Sighișoara, Criș, Stejereni și Sibiu. La acest Serviciu Divin, apostolul districtual a folosit un cuvânt din Apocalipsa capitolul 3, parte din versetul 8: „iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide.”

Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a deschis o ușă prin Isus Hristos. El este ușa care ne conduce spre Împărăția cerurilor, această ușă reprezintă dragostea desăvârșită a Tatălui pentru salvarea noastră. Încăperile, în general, sunt unite între ele prin ușă, având astfel posibilitatea de a merge dintr-o încăpere în alta. Această încăpere a vieții pământești este unită, pentru cei cărora le-a fost deschisă ușa, cu Împărăția cerurilor, viața veșnică. Isus ne spune în Evanghelia lui Ioan cap.10, versetul 7 si 9: „Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sunt ușa oilor. Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit.” O ușă deosebită pentru noi reprezintă ușa apostolatului. Prin această ușă găsim tot ceea ce avem nevoie pentru desăvârșirea noastră. Isus a lăsat această ușă deschisă până la revenirea Lui, ca cei ce intră să poată fi pregătiți pentru întâmpinarea Domnului!

Tot în cadrul acestui Serviciu Divin au putut fi botezați cu apă doi copii și în total 7 suflete au primit darul Sfântului Duh, devenind astfel parte integrantă a comunității copiilor lui Dumnezeu.

După ce comunitatea a primit Sfânta Cină, într-o atmosferă de mare sărbătoare, a fost oferită și Sfânta Cină pentru cei din eternitate, iar apostolul Cone, în timpul pregătirii acestui moment, a subliniat faptul că aceasta este o ușă a harului, deschisă pentru ca și cei din eternitate, să aibă posibilitatea păstrării unei legături desăvârșite cu Isus Hristos, Pâinea vieții. Acest moment a fost pregătit prin interpretarea unui cântec adecvat, iar după oferirea Sfintei Cine s-a interpretat la orgă o strofa dintr-un cântec.

După finalul acestui eveniment înălțător pentru toți participanții, s-a putut rămâne la o masă frățească organizată aici. Atmosfera de mare sărbătoare i-a însoțit pe frați și surori și pe drumul de întoarcere spre casă.

Apostolul districtual și cei care l-au însoțit în această călătorie, s-au întors cu mare bucurie și cu trăiri deosebite în Elveția.