Căutare comunitate
și district

Serviciul Divin de Paști cu apostolul patriarh Jean-Luc Schneider

12.04.2020

Serviciile Divine nu sunt încă posibile în comunități. Acest lucru este valabil și pentru Paște, sărbătoarea învierii lui Isus Hristos. De aceea, apostolul patriarh Jean-Luc Schneider s-a adresat tuturor fraților și surorilor din întreaga lume într-un Serviciu Divin central în Duminica Paștelui, 12 aprilie 2020.
 
/api/media/483463/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6910ec95f2c0ed7c4753270795889219%3A1733147733%3A2877955&width=1500
 

Serviciul Divin a fost transmis live în toată lumea prin Internet pentru prima dată. Apostolul patriarh Schneider a slujit cu un cuvânt biblic din Apocalipsa 1: 17b.18: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.”

Astfel, în ciuda restricțiilor actuale, frații și surorile de credință au putut sărbători Serviciul Divin în Duminica Paștilor împreună cu apostolul patriarh.

„Să sărbătorim Paștele împreună”, a fost chemarea apostolul patriarh Jean-Luc Schneider în Serviciul Divin central difuzat la nivel mondial - și a arătat de ce există motive întemeiate să sărbătorim chiar și în timpul crizei Coronavirus-ului.

Sute de mii de creștini nouapostolici au asistat la acest Serviciu Divin de la domiciliu - transmis prin internet sau prin telefon. La urma urmei, lupta împotriva virusului nu permite în prezent adunări.

Credința în timpurile de criză

„Este o sărbătoare de Paște cu totul specială”, a spus apostolul patriarh. Pentru că pandemia provoacă multă suferință și greutăți în lume. Dar: „Coronavirus-ul este doar un singur rând mai mult pe lista lungă, lungă de molime”.

„Suntem profund implicați”, a spus conducătorul Bisericii. „Ne rugăm pentru toți cei care sunt în nevoie. Și suntem recunoscători pentru oamenii mulți care s-au implicat.” De asemenea, el a solicitat să fie urmate indicațiile autorităților.

Criza coronavirus-ului nu a fost nici un semn al revenirii iminente a lui Hristos și nici o pedeapsă de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii și nu al pedepsei. Și: „Speranța noastră pentru revenire nu se bazează pe semne, ci pe credința în Hristos”.

Viitor în bucurie și siguranță

Paștele, învierea lui Isus, este ceva atât de puternic și de o asemenea amploare încât există încă un motiv și o cauză pentru mulțumire, a subliniat apostolul patriarh. Pentru că tocmai acum prezența lui Isus Hristos poate fi trăită în spatele ușilor închise acasă, a amintit el din lectura biblică citită din Ioan 20: 11-20.

El a explicat că acest Paște oferă motive întemeiate pentru a sărbători conform cuvântului biblic din Apocalipsa 1,17b.18: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.”

  • Isus Hristos a fost primul care a primit trupul învierii și a intrat astfel în Împărăția cerurilor. Cei care îi rămân loiali pot trăi același lucru.
  • Prin botezul cu apă și Duh Sfânt, Fiul lui Dumnezeu îi dă omului din viața Sa. Cel care crede în El poate trăi deja astăzi forțele lumii viitoare și astfel pacea lui Dumnezeu și bucuria în Hristos.
  • Puterea lui Hristos prin cheile morții înseamnă: „Moartea fizică nu este nici un obstacol în calea mântuirii. Și pe lumea cealaltă acționează în continuare Duhul Sfânt.“
  • Iar cheile Locuinței morților confirmă acest fapt: „Isus Hristos poate salva de la îndepărtarea de Dumnezeu și poate conduce către El. El vrea să continue să facă asta”.

„El va reveni”, a afirmat apostolul patriarh Schneider: „Cei care au rămas credincioși vor fi înviați. Acesta este viitorul nostru, aceasta este bucuria noastră, aceasta este siguranța noastră."

Pe drumul către Sfânta Cină

În concluzie, el a amintit din nou de Sfânta Cină care nu va fi sărbătorită in cadrul Serviciilor Divine actuale prin transmisie. Însuși Isus Hristos a întemeiat acest sacrament. „El determină modul în care ar trebui să sărbătorim. Nu putem acum beneficia de asta.” Și El a întemeiat-o ca o cină a comuniunii, o condiție prealabilă care nu poate fi îndeplinită în prezent. Dumnezeu vrea să reamintească: „Sfânta Cină este un har pe care vi-l ofer”.

„Să folosim acest timp pentru a ne pregăti pentru prima Sfântă Cină pe care o vom putea sărbători din nou”, a fost apelul apostolului patriarh. Și în mod deosebit cu privirea îndreptată către marea Sfântă Cină, despre care Isus le-a vorbit ucenicilor: „De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea” (Luca 22:29:30).