Căutare comunitate
și district

Trăirea bogăției în Hristos

18.05.2019

În zilele de 18 și 19 mai, în zona localității Sighișoara, la Albești, apostolul districtual Jürg Zbinden a condus Adunarea slujitorilor districtuali din România și Republica Moldova și a ținut un Serviciu Divin pentru toți slujitorii cu soțiile lor și responsabilii cu învățământul religios și muzică.
 
/api/media/480379/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=33bac64ea9e68ad1c0894df713be8e8a%3A1733149790%3A4749498&width=1500
/api/media/480380/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e7a3426e462b95544cdd444b2c7f14c1%3A1733149790%3A2117300&width=1500
/api/media/480381/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7d901a14a6198f45ecbcb31a011fd4dc%3A1733149790%3A8568118&width=1500
/api/media/480382/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4bd0a6b5bb734e2ca558fc2463548610%3A1733149790%3A5111195&width=1500
/api/media/480383/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4f37086c86f8ec4e40c6919c1ad3bc66%3A1733149790%3A8914476&width=1500
/api/media/480384/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=de99ba490c3222e5d076ab797f3f5776%3A1733149790%3A877580&width=1500
/api/media/480385/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=63e46e69fb49216bcf2d8fd77d3cfdc0%3A1733149790%3A9459704&width=1500
/api/media/480386/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=949757b8c15654d9f60166fb5bf6ab08%3A1733149790%3A7236141&width=1500
/api/media/480387/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f631eb9e840db2929035a8e8c32388ea%3A1733149790%3A9049703&width=1500
/api/media/480388/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6d9b0aedfb25602b92e1f4479bb832d6%3A1733149790%3A7078391&width=1500
/api/media/480389/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=eb37a6433b48954abf285489020d7283%3A1733149790%3A8658231&width=1500
/api/media/480390/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9e0576bf589580c7b4e620473995479b%3A1733149790%3A7280304&width=1500
/api/media/480391/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=bd2b7fad636889d87756bb167c47c502%3A1733149790%3A5823525&width=1500
/api/media/480392/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=cb98729c3cdb9a48b0a6af0e565634b7%3A1733149790%3A3789869&width=1500
/api/media/480393/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=54e8f86beb9b0568d684e4485198c8ac%3A1733149790%3A7076247&width=1500
/api/media/480394/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=55340819d8477afa68fe9ba5993c2076%3A1733149790%3A9647387&width=1500
/api/media/480395/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ecbc984de9b5ad8e7ea230f1b66cd3e4%3A1733149790%3A1366584&width=1500
/api/media/480396/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=51f4ef94865bc646a1ddbbf8f6922311%3A1733149791%3A5196321&width=1500
/api/media/480397/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4fa939ec51aa109224af07f871998969%3A1733149791%3A9998298&width=1500
/api/media/480398/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6335a3e08aee3722c32102db3c23615e%3A1733149791%3A2242504&width=1500
/api/media/480399/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1fa828a55506dfc2d3917bbcbadae2ca%3A1733149791%3A1077550&width=1500
/api/media/480400/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=67093a80d0b66635069160b1ff561796%3A1733149791%3A6419531&width=1500
/api/media/480401/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8b50577f52afcc5e736344950b1f82ef%3A1733149791%3A8984308&width=1500
/api/media/480402/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0b8ef36a6691902ef84b02226007e4ca%3A1733149791%3A4518134&width=1500
/api/media/480403/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d028e92cffff3a1ebb22a847d76d9141%3A1733149791%3A1874152&width=1500
 

În frumoasa inimă a Transilvaniei, în apropiere de Sighișoara, a fost locul ales pentru organizarea Adunării slujitorilor districtuali din România și Moldova, care a precedat Serviciul Divin festiv de a doua zi, pentru toți slujitorii împreună cu soțiile lor.

Sâmbătă, 18 mai, apostolul districtual Zbinden, însoțit de apostolul Cone, apostolul districtual la pensie Fehlbaum, episcopii Keller și Săpînțan, toți sosiți împreună cu soțiile, au fost întâmpinați cu mare bucurie de către slujitorii districtuali și soțiile lor.

Adunarea slujitorilor districtuali s-a evidențiat prin prezentarea apostolului districtual a părții spirituale: „Bogat în Hristos-foarte concret”. A urmat prelucrarea următoarelor teme: „Înțelegerea însărcinării spirituale”, „Învățământul religios în România”, „Participarea la Ziua Internațională a tineretului”, prezentarea muncii Grupei de viitor și a muncii în districtele din România și Republica Moldova. După pauza de prânz, adunarea a continuat cu o parte comună a slujitorilor districtuali împreună cu soțiile lor. Tema a fost ”Necesitatea sprijinirii muncii în Opera Domnului”, fiind formate cinci grupe mixte de lucru care au dezbătut răspunsurile la trei întrebări: „Cum putem reuși să atragem și integrăm, în mod concret, copiii în viața comunității?”, „Cum putem atrage și implica mai activ tinerii în viața de comunitate și ce responsabilități ar putea prelua ei?”, „Ce am putea face ca fiecare comunitate să-și trăiască mai intens viața de comunitate și astfel să devină comunități mai active?”. La finalul dezbaterilor, soțiile slujitorilor districtuali au prezentat concluziile celor cinci grupe de lucru. Apostolul districtual a mulțumit din inimă pentru participarea entuziastă și a promis sprijinirea aplicării acestor idei pretutindeni, pentru o dezvoltare frumoasă.

A urmat un concert festiv, la care au participat toți cei invitați. Muzica de calitate a adus multă bucurie și a fost un prilej emoționant de trăire a bogăției în Hristos. Ziua s-a încheiat cu o cină comună.

A doua zi, duminică 19 mai, Serviciul Divin festiv pentru slujitori și soții a început la ora 10. După cântecul de deschidere „Inimile-n unitate” și rugăciunea de început, apostolul districtual Jürg Zbinden a citit cuvântul din Sfânta Scriptură, din Epistola apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 3, versetele 23 și 24:

„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.”

Apostolul districtual și-a exprimat marea bucurie a inimii, văzând adunată puterea lui Dumnezeu aici, prin slujitorii Săi din întreaga Românie și prin slujitorii districtuali din Republica Moldova. Inimile-n unitate sunt o taină pentru oameni, dar pentru asta s-a rugat Fiul lui Dumnezeu și reprezintă un izvor al bucuriei și o mare putere. Este foarte important să ne deschidem inimile pentru a putea simți dragostea lui Dumnezeu. Cel rău vrea să ne îndepărteze de Dumnezeu și ne ispitește așa cum l-a ispitit pe Isus în pustie. La fel ca Domnul, și noi trebuie să refuzăm să discutăm, spunând „Pleacă Satana, tu nu vi cu gânduri dumnezeiești!” Noi vrem să ne deschidem doar la ceea ce vine de la Dumnezeu. El vrea să ne sprijine și să ne ajute să fim unelte în mâinile Lui. Cu toții vrem să-i slujim, nu doar cei însărcinați. „Vă mulțumesc din toată inima, dragi surori și frați, pentru tot ce ați făcut cu credință în Opera lui Dumnezeu”, a spus apostolul districtual. În România și Moldova se poate simți foarte direct puterea lui Dumnezeu și așa vrem să rămână și în viitor.

Este necesar să începem și să facem totul cu puterea lui Dumnezeu din inimile noastre și nu cu puterile noastre. Nu pentru avantaje personale, calcule sau onoarea proprie, ci pentru că Bunul Dumnezeu a pus dragostea lui Isus în inimile noastre și asta reprezintă o garanție că Isus este punctul central al vieții noastre. El a schimbat inima de piatră și ne-a dăruit o inimă de carne și astfel putem simți cum simte Dumnezeu, putem trăi ființa Lui și privim altfel către semenii noștri.

Când facem ceva pentru oameni așteptăm să primim ceva înapoi de la ei, o recompensă, când facem ceva pentru Bunul Dumnezeu o facem din recunoștință pentru tot ce El ne-a dăruit deja. Domnul Isus a spus că „Ce faceți pentru cel mai neînsemnat... pentru Mine faceți.” Jertfa noastră trebuie făcută cu smerenie și discreție, pentru că Dumnezeu o vede.

Noi suntem mesageri ai bucuriei care propovăduim pacea, mântuirea și faptul că Dumnezeu este Împăratul nostru. Aceasta este cea mai frumoasă descriere a sarcinii noastre. Întărim astfel credința, promovăm cunoașterea, la fel cum a făcut Isus cu ucenicii pe drumul spre Emaus. Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură pentru a putea asculta de două ori mai mult decât vorbim.

Apostolul Pavel a mulțumit mereu Bunului Dumnezeu pentru frați și surori. Și noi vrem să facem același lucru. Asemeni lui Avram, care s-a rugat pentru Sodoma și Gomora, și noi vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și ocrotească pe semenul nostru. Și Moise s-a rugat pentru popor când acesta nu era ascultător. Isus s-a rugat Tatălui: „Iartă-i, că nu știu ce fac.” Observăm de multe ori cum credința este combătută și Isus Hristos respins, dar toate aceste nedreptăți pot fi biruite prin puterea pe care o primim de la Domnul, la fel cum a primit și El putere de la Tatăl.

Merită să fim slujitori sau slujitoare ale lui Dumnezeu, pentru că El ne dăruiește mereu dragostea Lui și ne susține să-L slujim mereu, a încheiat apostolul districtual predica sa.

La conslujire au fost chemați apostolul Cone, episcopul Săpînțan și episcopul Keller, care au întărit slujirea apostolului districtual Zbinden.

In cadrul Serviciului Divin a fost sărbătorită Sfânta Cină pentru răposați.

După masa de prânz comună, apostolul districtual și suita sa și-au luat un rămas bun călduros de la cei prezenți.

La sfârșitul acestor două zile binecuvântate, participanții au plecat spre casă simțindu-se mai bogați în Hristos, mai puternici în slujirea lui Isus și cu inimile pline de pace.