Căutare comunitate
și district

Om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu

18.11.2018

De vineri, 16 noiembrie, până pe 18 noiembrie, apostolul Vasile Cone s-a întâlnit cu toți slujitorii districtuali din România și a ținut duminică Serviciul Divin în Bucovina, în comunitatea Suceava.
 
/api/media/482677/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4ebe91f1db441d59888f735a138c62fe%3A1733156578%3A8065714&width=1500
/api/media/482678/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f9f11174e41e5d6afe9511ece8482518%3A1733156578%3A480249&width=1500
/api/media/482679/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a3ace3550323112e37bc6aba7c8f78dd%3A1733156578%3A8318409&width=1500
/api/media/482680/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2aec320be0e5359bd73304a0af9f19f5%3A1733156578%3A8046429&width=1500
/api/media/482681/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d45cbd89c7f35327322c9aee29e16d1e%3A1733156578%3A2799455&width=1500
/api/media/482682/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4dfb309c036601e6e10994b54445930c%3A1733156578%3A366376&width=1500
/api/media/482683/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=30f9b8999289ea09ec5c41857112a6c2%3A1733156578%3A2712324&width=1500
/api/media/482684/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d1573fefd6586c9198b1ea52ae5300bd%3A1733156578%3A1427591&width=1500
/api/media/482685/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6e7362f43f6c2ba7c20cdbccc14f24de%3A1733156578%3A2915509&width=1500
/api/media/482686/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=95958d0c91a46112c876bdb575422358%3A1733156578%3A5618189&width=1500
 

Frumosul ținut al Bucovinei a primit vizita apostolului Cone și a episcopului Săpînțan, împreună cu toți slujitorii districtuali din România, în districtul Suceava, condus de prezbiterul districtual Viorel Apetrei.

Vineri și sâmbătă a avut loc, într-o atmosferă frățească și constructivă, Adunarea slujitorilor districtuali din întreaga țară. S-au discutat teme spirituale, administrative și organizatorice având ca obiectiv viitorul Bisericii Nouapostolice din România, învățământul în bloc și evenimentele deosebite pentru anul 2019.

Duminică, 18 noiembrie, apostolul Vasile Cone a ținut Serviciul Divin în comunitatea Suceava și a folosit un cuvânt din Geneza capitolul 1, versetul 27:

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătescă și parte femeiască i-a făcut.”

Apostolul a subliniat în predica sa, atributele pe care Dumnezeu le-a transmis omului atunci când i-a dat viață, caracteristici după chipul și asemănarea Sa: rațiunea, libertatea, responsabilitatea și dragostea. „Dumnezeu dintotdeauna a dorit să-l aibă pe om aproape, să trăiască într-o comuniune cu el, să-l asculte pe Dumnezeu, să aibă încredere în Dumnezeu, să recunoască prezența lui Dumnezeu...” a spus apostolul. Dumnezeu nu a dorit ca omul să fie singur, i-a dat o femeie să fie lângă el și să se completeze reciproc, să fie un sprijin unul pentru celălalt și să trăiască în armonie cu tot ce a creat Dumnezeu, să fie reprezentantul Creației Lui pe pământ, coroana Creației Lui.

„Totul a fost minunat în viața omului până atunci când chipul pe care Dumnezeu i l-a dat s-a deformat din cauza păcatului... și totul s-a schimbat în ființa omului” a continuat apostolul. Omul nu a mai avut aceeași legătură cu Dumnezeu ca în grădina Edenului și nu a mai fost liber pentru că acum era condus de păcat. Ca sclav al păcatului a pierdut atributele dumnezeiești din care a fost alcătuit. Consecințele acestei căderi în păcat le putem observa și trăi cu tristețe și astăzi.

Dar Dumnezeu a promis că lucrurile nu vor rămâne așa, El a venit și s-a întrupat pe pământ să ne răscumpere pe noi toți: „Prin Isus Hristos, Dumnezeu a coborât și s-a lăsat răstignit pe cruce pentru răscumpărarea fiecăruia dintre noi. Aici vedem dragostea lui Dumnezeu desăvârșită... El nu a vrut ca omul să fie pierdut pentru totdeauna... pentru că atât de mult ne-a iubit încât și-a dat singurul Fiu pentru rascumpărarea noastră, pentru ca noi să putem trăi. Prin moartea lui Hristos și învierea Lui să avem nădejde la viață, nu la orice viață, ci la viața veșnică, care ne-a fost făgăduită în Isus Hristos.” – a subliniat apostolul. În Isus Hristos chipul lui Dumnezeu se oglindește cu totul, chipul slavei lui Dumnezeu și prin Domnul, ne este permis și nouă să redobândim acest chip. Prin renașterea din apă și duh căpătăm o nouă viață în Hristos, devenind astfel copii de Dumnezeu.

Păcatul însă, nu a fost biruit definitiv și de aceea avem nevoie permanent de îndurare și iertare prin iertarea păcatelor, pe care le căpătăm prin trăirea în demnitate și sfințenie în fața altarului, a părtășiei prin Sfânta Cină, cu trupul și sângele lui Hristos jertfite nevinovat pe cruce, pentru toți păcătoșii. „Dumnezeu este mereu alături de noi... și ne așteaptă să ne întoarcem mereu la El. Chipul slavei lui Dumnezeu ne va fi redat la revenirea lui Isus Hristos și acest chip nu se va mai schimba niciodată... cu toții suntem chemați să redobândim acest chip.” – a încheiat apostolul Cone predica sa.

Au conslujit episcopul Gheorghe Săpînțan și prezbiterii districtuali Ioan Boboiciov și Radu Omăt.

În cadrul acestui Serviciu Divin apostolul a oferit Sfânta Cină pentru răposați prin intermediul prezbiterilor districtuali Viorel Apetrei și Viorel Constantinescu.

Într-o atmosferă de sărbătoare și bucurie, apostolul Cone a mulțumit tuturor celor prezenți. Întreaga comunitate a încheiat Serviciul Divin printr-un cântec și și-a luat rămas bun de la apostol și însoțitorii săi.