Căutare comunitate
și district

Serviciile Divine ale apostolului districtual Jürg Zbinden în România, în comunitățile Brezoaiele și Galați.

03.08.2018

Apostolul districtual Jürg Zbinden a călătorit în România și a ținut Servicii Divine în districtele Călărași și Brăila-Galați, însoțit de apostolul Vasile Cone, vineri 03.08.2018 în comunitatea Brezoaiele și sâmbătă 04.08.2018 în comunitatea Galați.
 
/api/media/484689/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f33b9c8611c9bf3bfd902e2e8c1843c9%3A1733148966%3A9892444&width=1500
/api/media/484690/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e4f7ffa93a211db5603537878025ac92%3A1733148966%3A3166828&width=1500
/api/media/484691/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f4cbdf9f1da632287606009ac9d4ce27%3A1733148966%3A5189236&width=1500
/api/media/484692/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=70e33b8372cdd045326953fb32d4a363%3A1733148966%3A5498658&width=1500
/api/media/484693/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=63ebe87c1a728943e03b848b7c6a140c%3A1733148966%3A188667&width=1500
/api/media/484694/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=41fb4f5e9237c282e6b075297f185031%3A1733148966%3A6702825&width=1500
/api/media/484695/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b485d1405988bf5d7c0a89e72ae6a79d%3A1733148966%3A672750&width=1500
/api/media/484696/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=980a5cc073c88153c180bea4b3619a41%3A1733148966%3A5444911&width=1500
/api/media/484697/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=880f9bf72840b1477688b454049f528e%3A1733148966%3A2725407&width=1500
/api/media/484698/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=58e77bfdaf38e6bae7094ebe9b69ea76%3A1733148966%3A7117682&width=1500
/api/media/484699/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0d5abc8e837711f2c39f48d94726ce72%3A1733148966%3A8236369&width=1500
 

Vineri, 3 august și sâmbătă 4 august, comunitățile Brezoaiele și Galați din districtele Călărași și Brăila-Galați, au primit cu bucurie vizita apostolului districtual Zbinden și au trăit două Servicii Divine pline de dragoste și har. Apostolul districtual a fost însoțit de apostolul Vasile Cone și episcopul Gheorghe Săpînțan. Alături de membrii comunității, au participat și slujitori la pensie împreună cu soțiile.

Primul Serviciu Divin a fost în comunitatea Brezoaiele și cuvântul citit de la altar a fost din 1 Cronici 28, 10: „Vezi acum că Domnul te-a ales, ca să zidești o casă care să-I slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează.” O atenționare, un imbold și un îndemn adresate de Dumnezeu întregului Său popor și care este valabil până la revenirea în slavă a Domnului Isus Hristos. Apostolul districtual a subliniat că fiecare este îndemnat, prin puterea harului și a darurilor primite, să zidească un templu Domnului în inima sa, urmând învățătura și exemplul lui Isus și să fie un exemplu de mărturie vie a lucrării de mântuire și a dragostei lui Dumnezeu.

Au conslujit apostolul Cone și episcopul Săpînțan, care au întărit elocvent cuvântul slujit de apostolul districtual Zbinden.

Bucuria copiilor prezenți la Serviciul Divin a însuflețit întreaga adunare, care la sfârșit și-a luat un călduros rămas bun pentru această comuniune deosebită.

A doua zi, sâmbătă, apostolul districtual, însoțit de apostolul Cone și episcopul Săpânțan, au călătorit spre Galați, unde întrega comunitate, împreună cu toții invitații, au ascultat slujirea cuvântului din Luca, capitolul 5, versetul 5 (partea a doua): „...dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejile!” Cuvântul adresat de Domnul Isus lui Simon Petru a fost ascultat, în ciuda trudei anterioare când nu au prins nimic, prinzând acum „o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile.” Acest simbol de urmare cu succes a îndemnului lui Isus este valabil și astăzi pentru toți cei care sunt copii de Dumnezeu, fiind astfel aleși de Domnul în lucrarea vie de mântuire. Apostolul districtual a spus ca sunt multe năvoade pe care le putem arunca pentru o pescuire minunată: năvodul dragostei, al iertării, al învățăturii lui Isus Hristos, al mărturisirii fără rezervă sau frică a credinței noastre în moartea, învierea și revenirea Fiului lui Dumnezeu, al disponibilității de ajutor, al nădejdei și speranței și al dorului pentru revederea cu Domnul nostru la revenirea Sa. Prin harul și puterea lui Dumnezeu putem trăi minunea umplerii tuturor acestor năvoade.

Conslujirea apostolului Cone a indemnat la hărnicie și dorință de implicare activă, la ascultarea și urmarea îndemnului și chemării lui Isus Hristos, adresate tuturor, fără nici o deosebire.

Sărbătorirea Sfintei Cine a fost o trăire smerită și plină de putere, în care întrega comunitate a primit iertarea păcatelor prin ostiile sfințite de la altar.

În cadrul acestui Serviciu Divin festiv, apostolul districtual a transmis evanghelistului districtual Dogaru însărcinarea de prezbiter districtual pentru districtul Brăila-Galați și a numit un frate în însărcinarea spirituală de diacon.

Corul a încheiat, prin interpretarea sa muzicală, acest Serviciu Divin prin care toți au simțit dragostea și binecuvântarea pe care apostolul districtual Jürg Zbinden, împreună cu apostolul Cone și episcopul Săpînțan au adus-o în comunitățile Brezoaiele și Galați.

După terminarea Serviciului Divin, frații și surorile au pregătit o masă frățească, astfel au putut să prelungească bucuria acestei comuniuni deosebite. Apoi, participanții și-au luat rămas bun, cu promisiunea unei revederi.

De aici, cei doi apostoli și-au continuat drumul către Republica Moldova, unde îi așteptau frații de dincolo de Prut.