Căutare comunitate
și district

Vizita apostolului patriarh în România la Baia Mare

25.03.2018

Duminică, 25.03.2018, apostolul patriarh Jean-Luc Schneider ține Serviciul Divin de Florii în Biserica din Baia Mare.
 
/api/media/480274/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=21b751e6491761bce711eb59eb6cf56f%3A1733156459%3A851750&width=1500
/api/media/480275/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d2606d0061470f31d82ea5b7bc31c859%3A1733156459%3A2382414&width=1500
/api/media/480276/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=580ebfcbe7c9e8a400d9199e415887a1%3A1733156459%3A7365077&width=1500
/api/media/480277/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a74fc7bec70a011b8763f18acdf90b49%3A1733156459%3A6594634&width=1500
/api/media/480278/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d80e64afd611813d5aa58e7b28edc519%3A1733156459%3A5891140&width=1500
/api/media/480279/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6a70c304f37bc5e71e531b577e0e234d%3A1733156459%3A8886887&width=1500
/api/media/480280/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1b3772fc831ac63ebbf5b0da6a9bfdc2%3A1733156459%3A4465589&width=1500
/api/media/480281/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6cc9f1192705aed756f4e394b5ac2d74%3A1733156459%3A296856&width=1500
/api/media/480282/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0064846a82bd93f018c97d8380e5a030%3A1733156459%3A3137644&width=1500
/api/media/480283/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=29212ec125f95409306ca4e9bcf95cb8%3A1733156459%3A8613387&width=1500
/api/media/480284/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d76b5feca6d21034abac7d51ed135621%3A1733156459%3A8045043&width=1500
/api/media/480285/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=277d24938a5c793424c828884acc8d6e%3A1733156459%3A7554278&width=1500
/api/media/480286/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4a805f992eaa0005a7c4dfb5222e9ba8%3A1733156459%3A5157563&width=1500
/api/media/480287/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=3e047b4c703752c700c0bddf23f9dc62%3A1733156459%3A4850931&width=1500
/api/media/480288/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c2f906f3f8eef0baf3008f0c2db1ae64%3A1733156459%3A2790693&width=1500
/api/media/480289/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=622b854e44030fc6250b68155ab4b7b2%3A1733156459%3A9591422&width=1500
/api/media/480290/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=42a4df3ffbb34629c1a0799702c919dc%3A1733156459%3A4490996&width=1500
 

Apostolul patriarh și cei care l-au însoțit au sosit în zonă sâmbătă seara, fiind cazați într-un hotel din apropierea orașului Baia Mare. La masa de seară un grup de tineri din comunitatea Baia Mare au facut un frumos cadou apostolului patriarh și celor care l-au însoțit prezentând câteva cântece din repertoriul internațional. Muzica și atmosfera creată de acest grup de tineri a impresionat participanții într-un mod deosebit de plăcut.

Duminică 25.03.2018, în Duminica Floriilor, apostolul patriarh a slujit în comunitatea din Baia Mare. Pentru acest Serviciu Divin s-au adunat peste 480 de frații și surori de credință din districtele Baia Mare și Ariniș, Biserica fiind pregătită ca pentru o adevarată sărbatoare.

La începutul Serviciului Divin întreaga comunitate a interpretat cântecul 255 - „Doamne, noi te lăudăm”.

Apostolul patriarh a folosit cuvântul din Evanghelia lui Matei, capitolul 21, versetele 14 și 15: „Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat. Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu şi zicând: "Osana, Fiul lui David!" s-au umplut de mânie.”

După cuvântul citit de apostolul patriarh și cântecul corului, un tânăr din comunitatea Baia Mare a citit lectura biblică pentru Duminica Floriilor din Evanghelia lui Luca, capitolul 19, versetele 28 până la 40. Corul a pregătit atmosfera pentru predica apostolului nostru patriarh.

El a explicat cum a fost atunci la intrarea lui Isus în Ierusalim, modul în care fariseii, saducheii și marii preoți s-au comportat, mânia stârnită de manifestările celor care l-au întâmpinat pe Isus, dar și uralele copiilor. „Domnul a propovăduit de mai multe ori ce va veni asupra Lui, El a știut exact ce se va întâmpla, a spus ucenicilor că va suferi și va fi omorât”, a spus apostolul patriarh. Chiar daca știut ce se va întâmpla, El a mers hotărât mai departe și prin acest lucru putem recunoaște un semn al dragostei Lui. Când Domnul a venit la Templu, fariseii s-au mâniat pentru că înainte El a curățat și aruncat mesele comercianților care făceau negoț în Casa lui Dumnezeu, ei pierzând astfel mulți bani din această afacere. Domnul a evidențiat și faptul că serviciul de jertfă din Templu s-a încheiat: „Domnul a spus înainte câ mai mult apreciază dragostea decât jertfa... „Eu aduc adevărata jertfă pentru cei păcătoși”. Pentru farisei aceasta a fost de nesuportat, dar și faptul că orbii și schiopii veneau la Templu să fie vindecați de Isus, demonstrând astfel că El este Mesia: „...profetul Isaia a spus că atunci când va veni Domnul, El va vindeca pe orbi și pe cei paralizați.” Fariseii s-au mâniat și pentru faptul că Isus a spus că această vindecare este un semn că El poate ierta păcatele și pentru că toții copiii erau foarte bucuroși: „Copiii neștiutori spun că acesta este Mesia... Isus a spus că dacă nu veți vedea lumea așa cum o văd acești copii, nu veți ajunge în Împărăția Tatălui”. Noi vrem să-L recunoaștem și să-L luăm în inima noastră pe Domnul așa cum va veni și așa cum este: „Doar o credință tradițională nu aduce mântuirea... importantă este dragostea pentru Domnul și simțirea inimii noastre”, a subliniat apostolul patriarh. Nu putem nici să negociem cu Dumnezeu, noi să oferim ceva și Domnul să ne răsplătescă, nu-L putem condiționa pe Dumnezeu. Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. „...Dragostea să fie motivația noastră, orice altceva nu contează”, a mai spus apostolul patriarh. Astăzi Isus se dezvăluie prin oamenii slabi. Domnul se arată astăzi prin apostolii Săi, prin ucenici și prin Biserica Sa, dar toate sunt încă imperfecte. „Noi trebuie să-L primim pe Domnul ca niște copii... nu înțelegem multe din ce face bunul Dumnezeu, dar trebuie să rămânem ca niște copii adevărați, chiar dacă nu înțelegem, să avem încredere deplină în Domnul. Să spunem: El este Tatăl meu și tot ce face El este bine... noi nu merităm mântuirea, totul este har, har, har. Cine îl va primi așa pe Domnul și El îl va primi în Împărăția Lui.” - a concluzionat apostolul nostru patriarh.

Au conslujit apostolul Schug și apostolul districtual Nadolny.

La acest Serviciu Divin apostolul patriarh a oferit și Sfânta Cină pentru cei răposați, vase fiind cei doi prezbiteri districtuali din cele două districte participante la acest eveniment, Conea Dorel și Pinte Set. Tinerii din comunitatea Baia Mare au interpretat cântece adecvate acestui eveniment într-o manieră foarte mișcătoare și emoționantă.

După încheierea Serviciului Divin, primarul Municipiului Baia Mare, care a fost prezent la această sărbătoare a comunității nouapostolice, a oferit diploma de Cetățean de onoare al Municipiului Baia Mare apostolului nostru patriarh.

Din discursul primarului rostit cu acest prilej, au putut fi observate, în mod deosebit, frumoasele aprecieri la adresa comunității Baia Mare: „Așa cum această Biserică este așezată și ancorată aici în inima orașului, la fel sunt membrii acestei comunități ancorați în viața cetății pe plan spiritual, dar și social”.

Apostolul nostru patriarh a mulțumit pentru această distincție și a subliniat în fața fraților și surorilor că meritul acestei distincții este al lor și asta îl onorează în mod special.

După terminarea acestui eveniment festiv, apostolul patriarh și cei care l-au însoțit au plecat spre aeroportul din Cluj Napoca, de unde aveau să se întoarcă acasă cu inimile pline de bucuria acestor zile de binecuvântare trăite aici, în nordul României.

În zilele care au urmat acestei vizite, presa locală și posturile TV au relatat amplu despre acest eveniment și au elogiat atmosfera și trăirile înălțătoare din această zi de sărbatoare.