Căutare comunitate
și district

Vizita apostolului patriarh în România la Ocna Mureș

24.03.2018

Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider vizitează România, iar în data de 24.03.2018 slujește la Ocna Mureș pentru toți slujitorii cu soțiile lor din toată țara și pentru toți cei învestiți cu diferite sarcini.
 
/api/media/480439/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=3370819f1c9699b396a4c6cfeae0faec%3A1733152244%3A4584534&width=1500
/api/media/480440/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a108ceaaedc0de2387b3bb9fb57a1cb4%3A1733152244%3A697267&width=1500
/api/media/480441/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8569008410dc332a7360356c7f6aa9d5%3A1733152244%3A3466426&width=1500
/api/media/480442/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=598214b53d0317535db4123d0e7ea606%3A1733152244%3A175148&width=1500
/api/media/480443/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1ff38185cbd6b600c8e0d01235235e00%3A1733152244%3A4640517&width=1500
/api/media/480444/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e7a16d9fc72ea29fef8f732cd2a61073%3A1733152244%3A8573278&width=1500
/api/media/480445/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c2910896f2a6e67b18b34b59fb279980%3A1733152244%3A1968770&width=1500
/api/media/480446/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=86cc6d27e46d50f1e4aa4eebe0c408b3%3A1733152244%3A1799417&width=1500
/api/media/480447/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0cfc076bbfee36b1a003ac9346c45e15%3A1733152244%3A4226370&width=1500
/api/media/480448/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a1efd61978152fcfd5321cb08cb7ef3c%3A1733152244%3A9307635&width=1500
/api/media/480449/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2e266a355401cbcb7dc5ba706c23337e%3A1733152244%3A8752331&width=1500
 

După luni de muncă de pregătire, a venit ziua de sâmbătă 24 martie și apostolul patriarh a slujit în Biserica din Ocna Mureș. La Serviciul Divin au participat aproape toți slujitorii din România cu soțiile lor și toți cei învestiți cu sarcini pentru învățământul religios și muzică, peste 260 de participanți. Din cauza timpului nefavorabil, a zăpezii și a viscolului foarte puternic cei din sud-estul țării nu au putut participa la acest eveniment deosebit de important.

Ca însoțitori ai apostolului patriarh au fost apostolii districtuali Markus Fehlbaum și Wolfgang Nadolny, ajutorul de apostol districtual Jürg Zbinden, apostolii Wolfgang Schug, Rolf Wosnitzka, Philipp Burren, Rolf Camenzind, Vasile Cone, Thomas Deubel și episcopul Gheorghe Săpînțan. Au fost invitați și apostolul la pensie Semion Cazacu precum și episcopii la pensie Johann Trimmal, Iulian Rădulescu și Teodot Anton.

Participanții au fost pregătiți pentru Serviciul Divin prin intermediul orchestrei, corului și interpretării la orgă. La începutul Serviciului Divin a fost interpretat cântecul 117 – „Isuse e lucrarea Ta”.

Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider a folosit pentru Serviciul Divin cuvântul din A doua Epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetul 10: „De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată.

După citirea cuvântului corul a interpretat cântecul 165 – „Inimile-n unitate”.

Apostolul patriarh a evidențiat în mod special în predica sa alegerea și promisiunea făcută Domnului de către cei aleși să-I slujească și stăruința fiecăruia, prin darurile și talentele proprii, în mărturisirea vie a lucrării de mântuire prin Isus Hristos. Ucenicii Domnului trebuie să rămână puternici în credință chiar și în situațiile grele ale vieții și să-și întărească alegerea și chemarea prin conștientizarea faptului că sunt copii ai lui Dumnezeu. „Suntem chemați și aleși să fim copii ai lui Dumnezeu!” a spus apostolul patriarh. „Am fost aleși dintre mulți oameni să fim martori ai lui Hristos și pretutindeni unde trăim, să mărturisim Evanghelia lui Isus Hristos și să le dovedim oamenilor că Evanghelia este adevărul”. Domnul lucrează astăzi prin apostolii Lui și slujitorii Lui sunt chemați să-și slujească unii altora ca membre ale trupului lui Isus. Această chemare și alegere am primit-o prin harul lui Dumnezeu. Când Domnul alege pe cineva să-I slujească, îi dă și darurile și puterea de a o face. „Isus împlinește tot ce a promis la botezul și pecetluirea noastră. El este credincios. Domnul ne-a turnat în inimi dragostea Lui și acest dar ne dă posibilitatea să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru”, a întărit apostolul patriarh. Sarcina slujitorilor nu este să facă ordine în această lume sau să pedepsească, ci să-i cheme pe toți oamenii la comuniunea cu Domnul pentru a fi mântuiți: „...acesta este sensul și țelul sarcinilor noastre.” Slujirea lui Isus Hristos trebuie să fie modelul slujirii noastre. El a venit pe pământ să slujească, nu să să stăpânească. Slujitorii Domnului trebuie să fie uniți și să slujească cu smerenie. „Dacă vom lucra în acest sens, vom fi tari în Isus Hristos și nu vom aluneca... și vom simți binecuvântarea în viața noastră”, a încheiat apostolul patriarh.

Au conslujit apostolul districtual Nadolny și apostolul Wosnitzka care au completat cu gândurile lor predica apostolului patriarh.

Dupa sărbătorirea Sfintei Cine, rugăciunea și binecuvăntarea de final, apostolul patriarh a multumit tuturor pentru munca și colaborarea lor și și-a luat rămas bun urând multă binecuvântare și bucurie.

Corul a încheiat trăirea impresionantă a Serviciului Divin cu cântecul 276 - „Urc cărarea”.

La sfârșitul întâlnirii binecuvântate, toți participanții la Serviciul Divin și-au luat rămas bun de la apostolul patriarh și însoțitorii săi prin strângeri de mână pline de bucurie.