Căutare comunitate
și district

Calea către cer nu este un drum închis!

20.10.2019

Unul dintre cele mai cunoscute texte biblice este, fără îndoială, al 23-lea psalm. Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider a citit al patrulea verset în Serviciul Divin din 20 octombrie 2019 de la Mulhouse, Franța: „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.” (Psalm 23:4)
 
/api/media/486622/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=77fa2484c749318313ebe3b71ad8e88a%3A1733150115%3A8304917&width=1500
 

Mesajul său către comunitate a fost: „Isus ajută în suferință!”

Valea umbrei morții - o cale dificilă

Valea umbrei morții reprezintă, de asemenea, un fenomen neplăcut al vremii noastre: creștinii trebuie să îndure încercări și suferințe. În acest sens, apostolul patriarh a spus:

  • „Când suntem încercați, Isus este cu noi. Să nu ne gândim niciodată că El ne-a uitat sau ne-a părăsit. El împărtășește suferințele noastre!”
  • Dimpotrivă, bunul păstor, Isus Hristos, își duce turma în casa Sa cerească - nu într-un punct mort! „Isus ne spune cum să trecem peste încercări dificile, fără a ne răni sufletul.”
  • Apelul apostolului patriarh către comunitate a fost următorul: „Să avem încredere în El și să urmăm sfatul Lui, chiar dacă nu ni se pare potrivit”.

„Isus ne apără și are grijă de noi”. Apostolul patriarh a argumentat această afirmație cu trăirile îndurate de Iov. Dumnezeu a avut întotdeauna grijă de Iov și s-a asigurat că încercările lui nu au devenit niciodată prea dificile pentru el. „Uneori avem tendința de a ne îndepărta de Dumnezeu. Dar Isus ne cheamă să venim la El, să ne întoarcem la slujitorii Săi și să rămânem în comunitatea Lui.” Ceea ce rămâne în cele din urmă este sentimentul de confort, încurajare și pace.

Ajutor la nevoie - protecție împotriva pericolelor

Apostol patriarh Schneider a prezentat, de asemenea, detalii despre imaginea „tâlharilor”: „În pelerinajul nostru, suntem, de asemenea, vulnerabili la atacurile tâlharilor spirituali. Cu toate acestea, mai ales în momentele ispitei, Isus este acolo pentru a ne ajuta: El vine în ajutorul nostru atunci când îl rugăm să facă acest lucru.”

  • El conduce turma Sa „avertizându-ne despre pericole și spunându-ne cum putem rezista ispitei.”
  • El este de asemenea, apărătorul nostru: „Nu numai că El nu ne judecă dacă cedăm ispitei, ci chiar ne apără.”
  • El ne cheamă la pocăință și „ne vindecă, iertându-ne păcatele noastre.”

Turma = Biserica

Conceptul nostru de Biserică a fost subliniat în mod special în predica apostolului patriarh: „Imaginea turmei se aplică și Bisericii. Biserica trece prin momente dificile, de exemplu, când numărul credincioșilor scade, când credincioșii sunt persecutați sau când un slujitor sau un membru al comunității afișează un comportament necorespunzător."

Sfatul său pentru comunitate este: „Să rămânem de neclintit în astfel de situații și să nu ne împotrivim lui Dumnezeu. Să nu ne pierdem toată energia suspinând după zilele bune de odinioară!” La urma urmei, Isus este bunul păstor și El este cu turma Lui.

  • El este prezent prin apostolii Săi, în cuvântul Său și în Sfânta Cină și va rămâne așa până când apostolii își vor îndeplini misiunea.
  • El este Cel care conduce Biserica. „Chiar dacă nu înțelegem calea pe care El ne arată să o urmăm, să ne încredem în El - El ne va conduce către țel!”
  • El veghează asupra Bisericii Sale. Aici apostolul patriarh a amintit cuvintele lui Isus către Petru: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei 16:18) „În timpurile noastre, existența continuă a slujbei lui Petru mărturisește grija lui Isus pentru cei dragi și statornicia Bisericii Sale”.

Concluzia apostolului patriarh a fost: „Atâta timp cât rămânem cu Isus, nu avem de ce să ne temem. El are grijă de noi și ne conduce în siguranță în Împărăția Sa - chiar și în suferințe și ispite."