Căutare comunitate
și district

Reguli pentru desfășurarea activităților în comunitățile nouapostolice din România și Republica Moldova

18.06.2020

Serviciile Divine cu sărbătorirea Sfintei Cine și măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus după perioada de ridicare a restricțiilor
 
/api/media/487716/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fed1c38ccffbb9feabf2f78ba6f4487b%3A1733150860%3A6377221&width=1500
/api/media/487717/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=587ab4c998945f2b4259494462a6e807%3A1733150860%3A6384602&width=1500
 

Dragii mei slujitori, frați și surori în Domnul,

Frații și surorile au dorință și nevoie de a putea trăi din nou Serviciile Divine cât mai curând cu putință. În acest sens, am elaborat acest document cu măsuri utile pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Serviciilor Divine. Acest concept vine în completarea și adaptarea măsurilor care au fost fi stabilite de către autorități, fiind necesar pentru intrarea fiecărei comunități într-o viață de comunitate normală și responsabilă.

Suntem cu toții responsabili pentru o viață ferită de noi infectări cu Covid 19 și de bunul mers al societății în care trăim. Respectăm hotărârile luate de stat și îi iubim pe semenii noștri, practicăm Evanghelia și în această privință!

Astfel, următoarele reglementări sunt obligatorii pentru toate districtele și comunitățile din România și Republica Moldova. Orice altă hotărâre cu privire la și alte reglementări în acest sens din partea autorităților locale și centrale trebuie respectată.

Regulile noastre interne cu privire la liturghie sunt obligatorii, participarea la Serviciile Divine trebuie să rămână o experiență plină de bucurie.

Măsurile privind protecția participanților la Serviciile Divine precum și în cadrul altor activități ale comunității sunt obligatorii și vor rămâne valabile până la anularea sau modificarea lor de către conducerea Bisericii.

Odată cu reluarea activităților în comunități se aplică următoarele reglementări:

1. Planificarea și organizarea Serviciilor Divine

1.1 Serviciile Divine au loc în fiecare comunitate la ora stabilită prin programul comunității.

1.2. Numărul maxim de persoane care pot participa la activitățile din comunități și regulile de distanțare fizică și de igienă impuse sunt conform reglementărilor stabilite de către autorități.

1.3. În situația în care numărul participanților la Serviciile Divine este mai mare decât cel admis, atunci se vor organiza două Servicii Divine în comunitatea respectivă, de exemplu unul dimineața și altul dupa-amiaza. Ora Serviciilor Divine trebuie stabilită în așa fel încât participanții de la primul eveniment să nu se întâlnească cu participanții de la cel de-al doilea eveniment.

1.4. Programarea Serviciilor Divine și a celorlalte activități revine în sarcina conducătorului districtual și al conducătorului de comunitate. Aceștia vor lua legătura cu membrii comunității și vor stabili împreună la care dintre cele două Servicii Divine vor participa, în funcție de locurile disponibile și de programul fiecăruia.

1.5. Serviciile Divine din cursul săptămânii vor intra în normal, respectându-se normele stabilite prin acest regulament.

1.6. Dacă condițiile dintr-o comunitate nu ne permit desfășurarea activităților, frații și surorile sunt sfătuiți să participe în alte comunități apropiate.

1.7. La Serviciile Divine ținute de apostol sau episcop nu pot fi invitate și alte comunități pentru că trebuie respectat numărul maxim de participanți, normele de igienă și distanță.

1.8. Participarea la Serviciile Divine de către frați și surori din alte comunități este posibilă, ținându-se cont de faptul că au prioritate membrii locali, fără a se depăși numărul de persoane permis.

1.9. Respectarea distanțelor fizice între membrii comunității va fi asigurată prin măsuri adecvate (de exemplu, blocarea celui de-al doilea rând de scaune sau bănci, marcaje clare și vizibile de departajare între locuri). Membrilor familiilor li se va permite să stea împreună conform recomandărilor făcute de autorități.

1.10. Măștile și mănușile vor fi procurate de fiecare participant la activitățile comunității.

2. Măsuri de igienă

2.1. Înainte de deschiderea fiecărei comunități se va face o dezinfecție totală a tuturor încăperilor.

2.2. La fiecare activitate în Bisericile noastre ele vor fi bine aerisite.

2.3. Toate obiectele care sunt atinse de mai mulți participanți vor fi dezinfectate în mod corespunzător.

2.4. La intrarea în Biserici va exista un preș îmbibat în dezinfectant pe bază de clor.

3. Responsabilitatea de a participa la Serviciile Divine

3.1. Se va acorda o atenție sporită tuturor acelor grupe de persoane aflate în situații vulnerabile prin măsuri suplimentare corespunzătoare normelor stabilite.

3.2. Slujitorii, frații și surorile care din cauza problemelor de sănătate sunt vulnerabili la îmbolnăviri, participă la activitățile comunității pe propria răspundere.

3.3. Slujitorii, frații și surorile care sunt bolnavi, vor trebui să rămână acasă. Dacă se va observa o astfel de situație la un participant conducătorul comunității trebuie să discute cu cel în cauză.

3.4. Rămâne în responsabilitatea fiecărui membru al comunității de a participa la Serviciile Divine sau nu. Cu excepția celor care prezintă simptome, nu vom refuza accesul nimănui la Serviciile Divine în condițiile în care spațiile permit acest lucru, iar distanța și măsurile de igienă sunt respectate.

3.5. Pe toată această perioadă se vor transmite Serviciile Divine prin internet, insă accesul nu va mai fi public ci va fi disponibil la cerere pentru cei care nu pot participa fizic la Serviciile Divine. La începutul fiecărei săptămâni vom pregăti link-uri pentru fiecare duminică unde vor fi transmise Serviciile Divine și vor fi trimise conducătorilor districtuali. Serviciile Divine se vor transmite doar pe canalul oficial de YouTube al Bisericii Nouapostolice. Link-urile primite nu vor fi publice și se vor schimba în fiecare duminică. Serviciul Divin va fi accesibil doar pentru persoanele care au link-ul pe care îl trimitem săptămânal. După terminarea Serviciului Divin, link-ul va expira în 24 de ore.

3.6. Responsabilitatea pentru informarea membrilor comunității în legătură cu datele necesare pentru a trăi Serviciul Divin prin internet revine în sarcina conducătorului districtual și al conducătorului de comunitate.

4. Slujitorii care slujesc de la altar

4.1. Slujitorii vor purta toți mască, vor folosi dezinfectant la părăsirea camerei preoților, fiecare se va strădui să nu atingă alte obiecte cu excepția Bibliei și a cupelor cu Sfânta Cină. Slujitorul de la altar poate să-și dea masca jos, la fel și cei care conslujesc. Înaintea sărbătoririi Sfintei Cine toți slujitorii care vor fi implicați în oferirea acestui sacrament se vor dezinfecta pe mâini sau mănuși. Sărbătorirea Sfintei Cine se face tot timpul cu masca de protecție. Le recomandăm fraților și surorilor să poarte mască când vor veni la Sfânta Cină (aceștia pot fi informați de la altar).

4.2. Cupele pentru Sfânta Cină trebuie dezinfectate atât înainte cât și după fiecare folosire. Pe altar va fi o singură cupă, celelalte aflându-se în fața altarului.

4.3. Masca de protecție este obligatorie pentru cei care stau la primirea fraților și surorilor.

5. Muzica

5.1. La organizarea corului se vor avea în vedere aceleași reguli de distanță și igienă.

5.2. Fiecare corist își va folosi propria carte de cântece. Ei iau acasă aceste cărți și le aduc cu ei de fiecare dată.

5.3. Acolo unde nu se pot respecta măsurile de igienă și distanță impuse de autorități se va folosi doar orga.

5.4. Comunitatea va cânta cântecul de început, cântecul de pocăință și de final.

5.5. În această perioadă nu se vor oferi cărți sau pliante invitaților.

6. Organizarea în timpul Serviciilor Divine

6.1. Se vor lua măsuri de distanțare și pentru participanții la Sfânta Cină.

6.2. Participanții care pe timpul desfășurării Serviciilor Divine se simt rău vor părăsi sala, ei pot fi ajutați în primul rând de membrii familiei, dacă însă sunt singuri vor fi ajutați de către diaconii care au sarcina de a supraveghea sala.

6.3. Toate acțiunile oficiale: oferirea de sacramente, binecuvântări, confirmări, numiri, pensionări, botezuri, cununii, înmormântări sunt posibile în conformitate cu normele de igienă și distanță stabilite de către autorități.

6.4. Pentru acele sacramente care impun contactul fizic cu slujitorul, acestea se pot desfășura cu acordul părților și în conformitate cu normele bisericești.

6.5  Slujitorul care efectuează acțiunea de oferire a sacramentelor sau de binecuvântări, va folosi obligatoriu mască și mănuși. Slujitorul își va dezinfecta mâinile înainte și după fiecare acțiune.

7. Reguli după terminarea Serviciilor Divine

7.1. După fiecare acțiune desfășurată în Biserică, nu se mai permit: strângerea de mâini, îmbrățișări sau alte manifestări ce implică contactul fizic; slujitorul va felicita verbal pe cei aflați acolo, păstrând distanța corespunzătoare.

7.2. Ieșirea din Biserică se va face în mod ordonat, respectându-se distanța între participanți. În unele situații, la sfârșitul Serviciului Divin, de la altar se va indica ordinea.

8. Reguli generale

8.1. Toate acțiunile care nu sunt urgențe ar trebui amânate până după perioada de ridicare a tuturor măsurilor cauzate de pandemie, de comun acord cu cei în cauză.

8.2. Adunări ale slujitorilor pot avea loc în măsura respectării regulilor de igienă și distanță.

8.3. Întâlniri ale seniorilor, precum și alte activități organizate cu această grupă vor fi amânate până la ridicarea interdicțiilor impuse de autorități.

8.4. Adunări ale tinerilor precum și alte întâlniri cu tinerii pot avea loc cu respectarea tuturor normelor de igienă și distanță impuse.

8.5. Învățământul religios în bloc poate fi reluat odată cu deschiderea școlilor și cu măsurile ce se impun de igienă și distanță.

8.6. Taberele școlare vor putea fi organizate după ce Ministerul Sănătății și cel al Educației vor stabili normele pentru astfel de activități.

8.7. Pe tot parcursul acestei perioade alte activități ce implică apropierea fraților între ei nu vor mai exista.

8.8. Îngrijirea sufletelor poate să se desfășoare respectându-se normele de igienă și distanță. Situații deosebite care nu pot fi discutate într-o vizită de ingrijire sufletească, pot avea loc în Bisericile noastre după Serviciile Divine, respectându-se normele de igienă și distanță. Slujitorii vor purta mască și mănuși de protecție de fiecare dată la activitățile de îngrijire sufletească.

8.9. Cei care primesc participanții la Serviciile Divine sau la alte activități vor respecta, distanța și vor folosi masca de protecție.

8.10. De buna desfășurare a evenimentelor și de respectarea normelor emise de către autorități sunt responsabili slujitorii districtuali, conducătorii de comunități și ajutoarele acestora.

Vă mulțumesc tuturor pentru dorința de a sprijini implementarea acestor măsuri și pentru jertfa voastră deosebită!

Cu dragoste și într-o legătură strânsă cu voi toți, al vostru

Apostol Vasile Cone