Căutare comunitate
și district

În nimeni altul decât în Hristos nu există mântuire! Serviciul Divin pentru cei răposați al apostolului patriarh Jean-Luc Schneider din Zürich

05.07.2020

Duminică, 5 iulie, apostolul patriarh Schneider a ținut al doilea Serviciu Divin din 2020 pentru cei răposați la Zürich-Seebach. Acesta a fost însoțit de apostolul districtual Zbinden, apostolul Deubel și episcopul Fässler.
 
/api/media/495753/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=152859ffd99656f697e7ffb613d8be34%3A1733151872%3A9014004&width=1500
/api/media/495754/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5e0738196d4da918c71e0d81d141cda3%3A1733151872%3A7285978&width=1500
/api/media/495755/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=501361787ecf624f8182f8289a3ba009%3A1733151872%3A9091752&width=1500
/api/media/495756/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=dd210a13995f9dfc3f3f0da835ff97c8%3A1733151872%3A2150781&width=1500
/api/media/495757/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0b0dd1be3c729d09d20e10425dcf05c5%3A1733151872%3A5748256&width=1500
/api/media/495758/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=6031f363a9f6f74666ba2b31c9f303c1%3A1733151872%3A5362213&width=1500
/api/media/495759/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ebfd7314dc8ebc181e513af61aabe679%3A1733151872%3A5040238&width=1500
/api/media/495760/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=147aea550215799ecbe6b03e17efa72e%3A1733151872%3A6067354&width=1500
/api/media/495761/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=db38dedd4418682e9b5829470d94dc86%3A1733151872%3A9656083&width=1500
/api/media/495762/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=455b740469c838f12a6b7c0022089869%3A1733151872%3A2141680&width=1500
/api/media/495763/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a9f4069b33c23fbcf4a977e74a7c98ed%3A1733151872%3A3479941&width=1500
/api/media/495764/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5ed4efdd25b7c51e0f4d1a35be3cefd3%3A1733151872%3A3721979&width=1500
/api/media/495765/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4c5c03c3d61cbccacda42130e93b2f37%3A1733151872%3A7579785&width=1500
/api/media/495766/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f614b82b358d5c4152d8e0905e1b5c5a%3A1733151873%3A4198373&width=1500
 

Din momentul așezării în locurile pregătite din Biserică, prin intrarea liniștită a apostolului patriarh și prin rugăciunea sa plină de recunoștință, era clar că, în ciuda condițiilor impuse de Coronavirus, va fi o slujire divină, plină de emoții.

Cuvântul folosit de apostolul patriarh pentru acest Serviciu Divin special a fost din Faptele apostolilor 4,12:

“În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

La începutul Serviciului Divin, apostolul patriarh și-a exprimat bucuria pentru faptul că Dumnezeu a făcut posibilă trăirea Serviciului Divin pentru răposați, ceea ce în alte comunități din lume nu este posibil din cauza restricțiilor. A fost foarte recunoscător și smerit pentru Serviciul Divin de astăzi. El și-a pus adesea întrebarea: “De ce permite bunul Dumnezeu toate acestea? Totul este blocat!” Răspunsul său este: „Nu știu!”.  Dar este convins că: "Nu există niciun blocaj la Dumnezeu, planul Său de mântuire și mântuirea continuă. Dumnezeu acționează continuu și nu se lasă oprit."

Mai degrabă ar trebui să ne întrebăm: cum a reușit bunul Dumnezeu să acționeze în noi în acest timp, cum se dezvoltă relația noastră cu Dumnezeu?

Trecând la cuvântul biblic, apostolul patriarh a spus:

Petru a vindecat un bărbat șchiop care era bolnav de 40 de ani. Aceasta a provocat agitație în Ierusalim, de asemenea și faptul că Petru l-a predicat pe Isus și a vorbit despre învierea morților și întoarcerea lui Isus. Petru a spus cu ce putere și în numele cui a făcut asta. El a afirmat și a explicat că vindecarea persoanei bolnave nu a fost lucrarea sa, ci totul a fost posibil prin credința în Isus.

Mai mult, Isus Hristos este Mesia, Mântuitorul oamenilor care va veni din nou. Iar cine crede în El are comuniune cu Dumnezeu, iar cine nu crede în El nu are comuniune cu Dumnezeu, asta se aplică viilor și morților.

Faptele lui Petru au dus la capturarea lui deoarece nu au fost pe placul înaltului sinod.

Apostolul patriarh a zis: “Petru a făcut ceea ce fac astăzi apostolii. Este sarcina apostolatului de a transmite mântuirea, de a dărui sacramentele atât pentru cei vii cât și pentru cei morți. Domnul le-a spus apostolilor tot ce trebuie să știe. Mai multe cunoștințe nu au, nici chiar ce se întâmplă în viața de apoi.

Adesea se consideră că cei decedați se află în închisori, în care sufletele suferă și au nevoie de mântuire. Nici suferința, nici timpul nu pot mântui. Mântuirea nu se poate realiza decât crezând în Isus Hristos. Omul nu poate veni pur și simplu la Dumnezeu din cauza naturii sale păcătoase, dar Dumnezeu îi poate da deplină libertate.

Apostolul patriarh a menționat, de asemenea, câteva exemple de stări a sufletelor din viața de apoi:

Frica de Dumnezeu

A apărut din faptul că, după moarte, viața continuă, la fel ca și frica de judecată. Prin urmare: cine crede în Isus chiar și în viața de apoi știe cum este Dumnezeu și nu trebuie să-i fie frică. Sufletul îl recunoaște pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul iubirii și percepe că Dumnezeu îi așteaptă și îl eliberează de frică.

Așteptări greșite

Există oameni dezamăgiți, pentru că erau siguri că după moarte vor ajunge în paradis. Acest lucru se aplică și sufletelor a căror viață pământească a devenit imposibilă și, prin urmare, s-au sinucis. Moartea nu este eliberare, învierea celor vii și a celor morți va fi o eliberare. În nimeni altul decât în Hristos nu există mântuire!

Apropierea de Dumnezeu

Există oameni pe pământ care sunt întotdeauna în locul nepotrivit la momentul nepotrivit, care sunt întotdeauna bolnavi. Acest lucru duce adesea la reproșuri către Dumnezeu și la întrebarea: „Unde este Dumnezeu?” Această întrebare vine de la cel rău, nu de la Dumnezeu. Tot aici calea spre eliberare trece prin credința în Isus Hristos.

Nu a trăit niciodată dragostea

Această dificultate mentală se datorează adesea lipsei de stimă. Dumnezeu spune despre asta: te-am iubit de la începutul lumii, sacrificiul tău nu a fost în zadar, îți ofer mult mai mult.

Suferință provocată

Sufletele care trec în viața de apoi sunt conștiente imediat de suferințele pe care le-au provocat pe pământ. Isus poate vindeca suferința: “Celor care cred în Mine, le pot ierta păcatul.”

Durerea separării

Există acest lucru în această lume și în viața de apoi. Prin prezența Sa, Isus vrea să-și pună liniștea în sufletele de aici și de dincolo.

Oameni care nu știu nimic despre Isus Hristos

De multe ori auzim că Dumnezeu este aproape de sufletele necreștine și că toate pot ajunge la binecuvântarea divină. În calitate de apostoli, nu putem afirma acest lucru, dar este adevărat că în nimeni altcineva nu există mântuire! De aceea, să ne rugăm, pentru ca cei care sunt despărțiți de Dumnezeu să vină în comuniune cu Isus prin Sfântul Botez cu apă, Sfânta Pecetluire și Sfânta Cină.

Apostolul districtual Zbinden s-a concentrat în conslujirea sa pe Cel care poate face totul din nou pentru oameni, Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Dumnezeu a făcut promisiunea: “Vă voi trimite unul care va zdrobi capul șarpelui și va aduce mântuirea oamenilor.” Aceasta înseamnă și: “Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Apoi, apostolul patriarh a continuat cu rugăciunea “Tatăl nostru”, iertarea păcatelor și dăruirea Sfintei Cine pentru comunitate. El a mai indicat că condiția necesară este pocăința sinceră și disponibilitatea de a ierta.

După sărbătorirea Sfintei Cine, apostolul patriarh a trecut la punctul culminant al Serviciului Divin, dăruirea sacramentelor celor răposați. Apostolul Deubel și episcopul Fässler au fost reprezentanții acestora. Momentul a fost acompaniat de un cadru muzical oferit de organist în compania unei fetițe și un băiat.

În rugăciunea de închidere, apostolul patriarh s-a rugat atât pentru oamenii din această lume cât și pentru cei din lumea de dincolo. Apoi a încheiat Serviciul Divin cu dorința de a se sfârși pandemia și scurtarea timpului, revenirea lui Isus.