Căutare comunitate
și district

Sfântul Duh are menirea de a ne întări pe fiecare înăuntrul nostru, în sufletul nostru!

12.07.2020

Duminică, 12 iulie, apostolul Vasile Cone a ținut al doilea Serviciu Divin, post stare de urgență, în care a fost oferit Sfântul Botez cu apă și Sfânta Pecetluire. Acesta a fost însoțit de episcopul Săpînțan, prezbiterul Conea și o parte dintre prezbiterii din zona de sud a României.
 
/api/media/497386/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=af6e1af9dd8fd7830b25c59eb23a8cbe%3A1733152867%3A1350983&width=1500
/api/media/497387/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e8bd4e20dda35e1c501162c08723be8f%3A1733152867%3A5566252&width=1500
/api/media/497388/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=daad5f32d42ab71294030bea9d633af2%3A1733152867%3A1728328&width=1500
/api/media/497389/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=84ff9b9ae6381573c8156ee30f70e1cf%3A1733152867%3A9753957&width=1500
 

Cuvântul folosit de apostol pentru acest Serviciu Divin a fost din Efeseni 3,16:

“şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru”

La începutul Serviciului Divin apostolul a adus un salut de bun venit la altarul lui Dumnezeu și le-a amintit celor prezenți că trebuie să își deschidă inima deoarece sunt în locul unde Dumnezeu vrea să asculte “glasul fiecăruia, glasul interior al rugăciunilor”, de asemenea a specificat că pe lângă deschiderea inimii noastre este important să fim “profund recunoscători” pentru că în acest fel “o ușă largă și mare se va deschide spre Împărăția Cerurilor pentru fiecare, o ușă prin care fiecare suflet să poată să intre în slava care a fost pregătită copiilor Săi”

“Lăsați sentimentul acesta de recunoștință în această dimineață să pătrundă adânc în inimă și priviți spre acele lucruri care ne-au adus bucurie, spre acele lucruri care ne împlinesc, care ne fac fericiți și atunci vom vedea cu adevărat că vom avea multe motive să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate; nu numai plângeri, reclamații ci avem motive bine întemeiate fiecare dintre noi pentru care să-i mulțumim și să fim recunoscători”

După această introducere apostolul a revenit asupra cuvântului apostolului Pavel către Efeseni subliniind că Pavel nu vorbește despre puterea fizică ci se referă la puterea pentru suflet, puterea “omului dinăuntru care are nevoie să se reînnoiască în fiecare zi, pe care Dumnezeu ne-o oferă pe pământ, de aceea este important să ne întărim sufletele noastre. Pornind de la această idee, când sufletul este puternic atunci el trage după el și trupul acesta care deseori este slab; când sufletul este puternic el duce mai mult decât noi ne putem imagina, dar când sufletul omului este slab atunci și trupul încetul cu încetul începe să șchiopăteze, începe să se aplece și uneori ajunge la pământ”

Apostolul ne-a transmis ceea ce apostolul patriarh a zis:

“Dumnezeu nu vrea să ne facă prin Sfântul Duh oameni cu superputeri care să biruiască toate obstacolele care sunt puse în calea noastră, să biruiască tot ceea ce este rău și negativ, Dumnezeu nu vrea să ne facă cei care ducem toate greutățile și grijile acestei lumii, El vrea să facă din fiecare un om credincios și fidel lui Hristos indiferent de împrejurările vieții”

În sensul acesta a fost amintită legătura, fidelitatea lui Isus Hristos cu Dumnezeu Tatăl, prin exemplu acțiunilor încă de la vârsta de 12 ani. Unitatea aceasta pe care Isus a avut-o cu Tatăl Ceresc a adus putere în viața Lui în așa fel încât oamenii se luminau și se mirau. Isus a arătat de-a lungul timpului petrecut pe pământ că este foarte important să înțelegi profunzimea învățăturii lui Dumnezeu, învățătură bazată pe două principii clare, “iubirea noastră față de Dumnezeu și iubirea față de semeni”

Când Isus a fost pe cruce osândit la moarte, nu pentru păcatele Lui, nu pentru fărădelegile Lui ci pentru fărădelegile noastre, ale celor păcătoși și slabi; pentru toate acestea a fost pus pe cruce, neîndreptățit și urât de oameni.

Dar ce a făcut Isus Hristos pe cruce?

Lângă cruce era Maria mama Lui, iar Isus a chemat-o și i-a zis lui Ioan ca să aibă grija de ea, i-a încredințat-o, “aceasta este mama ta, acesta este fiul tău”, Hristos a vrut să arate în suferința Lui pe cruce că se gândește mai mult la ceilalți decât la El.

De unde această putere?

Puterea aceasta a venit din legătura cu Dumnezeu Tatăl, El a spus clar “Tatăl este mereu cu mine nu mă părăsește”.

Hristos a răspuns și tâlharului, care îl implora să aibă milă de el, “adu-ți aminte de mine când vei fi în Împărăția Ta”. Isus Hristos a avut timp în suferința Lui și pentru tâlharul de pe cruce și i-a promis un lucru atât de măreț la care nădăjduim cu toții, “chiar astăzi vei fi cu mine în Împărăția Mea”.

Isus Hristos a avut timp să se roage și pentru răufăcătorii Lui spunând “Tată iartă-i că nu știu ce fac!”. Această putere nu a venit din suferința trupului ci a venit dinăuntru Lui.

Dar de ce?

Pentru a ne arăta fiecăruia dintre noi că atunci când ești pus în încercări și nu ai numai nemulțumiri, nu ai numai semne de întrebare și îndoială în inima ta, dar ai grijă față de ceilalți din jurul tău și în mod special recunoștință față de Dumnezeu, atunci Dumnezeu întărește omul și ne arată că nu suntem singuri.

Am auzit că omul dinăuntru, sufletul omului a fost renăscut din apă și Duh, iar Duhul este cel care dă putere sufletului, “atât timp cât legătura sufletului este prin Sfântul Duh cu Dumnezeu, cu izvorul de putere, Tatăl Ceresc”. Isus s-a străduit în fiecare privință să împlinească voia Tatălui Ceresc!

La finalul predicii apostolul ne-a zis: “să luăm puterea care ni se oferă prin Sfântul Duh și să-l urmăm pe Dumnezeu mai departe până la capăt!”

La conslujire a fost chemat episcopul Săpînțan, iar după acesta a fost chemat prezbiterul Conea, aceștia au întărit predica apostolului și importanța evenimentelor ce vor urma.

După iertarea  păcatelor a urmat  momentul mult așteptat și anume, Sfântul Botez cu apă și Sfânta Pecetluire (primirea darului Sfântului Duh). Părinții împreună cu copilul au fost invitați în fața altarului, iar momentul a fost pregătit cu un solo acompaniat de orgă.

Apostolul a subliniat darul minunat pe care părinții l-au primit de la Dumnezeu, încredințat spre bucuria lor, “acest dar trebuie îngrijit și protejat”. El a mai amintit faptul că “un copil este ca o coală albă de hârtie, ca o carte nescrisă” în care părinții scriu tot ceea ce își doresc și dacă doresc să aibă un copil care să poarte mereu în inima lui amprenta dragostei lui Dumnezeu atunci să îi scrie acest lucru prin dragoste, “acolo unde în inima copilului este mereu Dumnezeu acolo este pace, bucurie, nădejde și în încercările vieții”.

Apostolul a amintit necesitatea de a te întării în interior, pentru ca sufletul puternic să tragă trupul după el. El a mai amintit și faptul că credința autentică este “aceea în care te mărturisești ca ucenic a lui Isus în fața oamenilor și aceea prin care îl mărturisești pe Domnul prin comportamentul tău”.

După Sfântul Botez cu apă și Sfânta Pecetluire, comunitatea împreună cu noul membru al comunității lui Dumnezeu, au putut trăi împărtășania, comuniunea cu Isus Hristos prin Sfânta Cina.

După binecuvântarea de final apostolul și-a luat la revedere de la comunitate și a mulțumit pentru înțelegerea legată de distanțarea fizică datorită timpului pe care-l trăim.