Căutare comunitate
și district

Să aruncăm îngrijorările noastre asupra Domnului! Lasă-l pe Dumnezeu să acționeze în viața ta!

09.08.2020

Duminică, 09 august, apostolul Vasile Cone a ținut Serviciul Divin în Baia Mare cu oferirea binecuvântării de logodnă, acesta fiind însoțit de episcopul Săpînțan, prezbiterul Pinte și evanghelistul districtual Șuteu.
 
/api/media/500403/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4ef83c387e02a7708b7a0769f738d9e1%3A1733151759%3A5160495&width=1500
/api/media/500404/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f00d34bb1a05562cebf4285247b69d54%3A1733151759%3A3890175&width=1500
/api/media/500405/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4a2e867a357ccf3f89d617b47ec2ee5e%3A1733151759%3A6857160&width=1500
/api/media/500406/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b1b8b09cf7b7b45cdf0133041cfb32a0%3A1733151759%3A4926692&width=1500
/api/media/500407/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ee81e354f00c157a46f49445f4343d76%3A1733151759%3A2406175&width=1500
/api/media/500408/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=601e2e006bdc1c319f2713f856a0eb0f%3A1733151759%3A4402960&width=1500
 

Cuvântul folosit de apostol pentru acest Serviciu Divin a fost din 1 Petru 5,7:

“Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi”

La începutul Serviciului Divin apostolul a adus un salut de bun venit la altarul lui Dumnezeu, iar din partea apostolului districtual dragi salutări și multă binecuvântare.

Apostolul a început predica prin a sublinia că suntem în locul “unde Dumnezeu ne așteaptă mereu pe fiecare dintre noi” și faptul că Dumnezeu “este Tatăl nostru ceresc, este Părintele nostru, iar un părinte nu are bucurie mai mare decât să fie împreună cu copiii deoarece atunci când toți sunt împreună familia este împlinită”. 

“Suntem copiii lui Dumnezeu, El ne așteaptă pe fiecare dintre noi și cea mai mare dorință este ca să fim în comuniune cu El”. 

Această legătură se poate crea în diferite feluri:

  • când ne rugăm
  • când medităm și ne gândim că Dumnezeu poate să rezolve lucrurile din viața noastră

Dar una este să te gândești că de exemplu “vreau să fiu împreună cu părinții și alta este să și faci acest lucru, sunt două lucruri distincte dorința omului și înfăptuirea acelei dorințe. Când noi venim în casa lui Dumnezeu, noi îndeplinim această dorință pe care o avem, de a fi în comuniune cu Dumnezeu. Aici Dumnezeu este mereu prezent la altarul Său Sfânt; El ne slujește fiecăruia dintre noi așa cum un părinte îi slujește propriului copil atunci cand vine acasă, oferindu-i ce are nevoie”. 

De ce are nevoie un copil când vine acasă?

El are nevoie:

  • să fie ascultat
  • să simtă că este iubit
  • să fie înțeles
  • să simtă că cineva îl sprijină chiar și atunci când a greșit

Părinții au întotdeauna inima deschisă pentru propriul copil, “chiar dacă nu înțeleg anumite lucruri ei le acceptă și îi promit copilului, indiferent ce s-ar întâmpla, că îl susțin și sunt cu el”. Dacă părinții au astfel de sentimente, Dumnezeu care este mai presus de orice “are un sentiment clar de dragoste față de noi, din dragoste și-a jertfit unicul Său Fiu pentru ca fiecare dintre noi să avem posibilitatea de a fi mântuiți și de a fi în comuniune veșnică cu Dumnezeu, cu Tatăl ceresc, atunci când va fi desăvârșită lucrarea Sa pe pământ”. Pentru aceasta este nevoie de o “credință fermă și o voință clară, doar intenția unuia sau altuia nu poate să aducă mântuire. Intențiile dacă nu sunt urmate de pași concreți nu aduc mântuirea”, este important să știm “că și dorința este necesară dar și înfăptuirea ei atunci când este vorba de a te apropia și a trăi comuniunea cu Dumnezeu”, așa ca într-o familie. 

Dacă spunem “Dumnezeu cel atotputernic, Tatăl ceresc, acest lucru trebuie să trezească un sentiment profund și dorința de a ne apropia de El și de a aduce lui Dumnezeu tot ceea ce este în sufletul nostru”. Apostolul Petru ne îndeamnă: “aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi”

La începutul anului am primit un mesaj, un motto, “Hristos mă face liber”, iar azi Dumnezeu ne zice că vrea “să ne elibereze de poverile, de greutățile, de grijile pe care le avem în inima”, ne-am putea gândi că nu mai trebuie să ne îngrijim de nimic, “totul este perfect dacă eu cred în Dumnezeu, dacă eu am această credință în Isus Hristos, atunci eu nu mai am nevoie să port nicio grijă și nicio problemă”. 

Sunt lucruri diferite pe care noi trebuie să le înțelegem, când omul a căzut pradă păcatului și a trebuit să se despartă de Dumnezeu, atunci “Dumnezeu i-a zis că prin sudoarea frunții își va câștiga pâinea”, este sarcina fiecăruia dintre noi să ne străduim să ne câștigăm pâinea. În acest sens apostolul ne-a transmis ceea ce apostolul patriarh a zis: “nu este vorba să nu ne facem griji legat de existența noastră, griji care sunt necesare pentru susținerea vieții pe pământ, dar grijile nu trebuie să pună niciodată piedică în calea noastră de a avea o legătură cu Dumnezeu, grijile și problemele vieții nu trebuie să fie un impediment în calea desăvârșirii omului”. Apostolul a continuat prin a ne îndemna că atunci “când vin griji și probleme, să fim convinși că Dumnezeu nu ne abandonează, El este cu noi și vrea să ne sprijine pe fiecare” și să urmăm sfatul apostolului Petru “să aruncăm îngrijorările noastre asupra Domnului, să îl lăsăm pe Dumnezeu să acționeze în viața noastră”. 

“Viața aceasta nu este lipsită de griji și de probleme” 

Dar ce facem noi? În general omul când are griji și probleme în viață este tentat să le direcționeze și “să zică că de vină este Dumnezeu, dacă El m-ar iubi nu ar permite ca aceste griji să mi se întâmple”.

Dumnezeu nu vrea suferința omului, “nu ne-a creat pentru ca să fim în suferință pe pământ, El ne-a creat ca să avem o viață împlinită și bucuroasă în comuniune cu El”.

L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, ”tocmai pentru a ne scoate de sub povara aceasta, pentru a ne elibera, nu Dumnezeu este cauza grijilor, necazurilor, a problemelor cu care se confruntă omenirea, dar totuși este scris că nimic nu se întâmplă fără voia Lui, cu alte cuvinte spune apostolul patriarh, că putem să zicem foarte clar că Dumnezeu a permis aceste lucruri dar nu el este cauza acestora. Dumnezeu ne spune că El este pentru om nu împotriva omului de aceea și-a trimis Fiul pe pământ pentru a ne elibera, să avem libertatea necesară să-l urmăm pe Domnul”.

 “Cu Dumnezeu putem birui, fără Dumnezeu strădaniile noastre sunt zadarnice”

Noi am vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, asta a fost dorința și rămâne dorința lui Dumnezeu, pentru aceasta și-a trimis Fiul pe pământ să-i răscumpere și să-i ofere șansa mântuirii, dar acum omul este cel care decide, pentru că libertatea de decizie i-a fost lăsată, “omul hotărăște cum și ce vrea să facă mai departe”, dacă omul a înțeles nevoile și necesitatea de a fi cu Dumnezeu, “atunci vom putea să vedem cât adevăr există în fiecare cuvânt pe care Dumnezeu îl transmite și astăzi prin Sfântul Duh pentru fiecare dintre noi”.

“Este important să înțelegem că trebuie fim activi pe planul credinței!”

Apostolul patriarh zicea “mulți oameni, frați surori de credința spun astăzi; am crezut că slujesc lui Dumnezeu prin tot ceea ce fac, că este vorba de muzică sau alte activități în comunitate, dar astăzi când sunt atât de multe restricții și acele activități nu mai pot fi înfăptuite, simțim că ne lipsesc; putem să vedem că de fapt am slujit pentru noi înșine atunci când slujim lui Dumnezeu. Dumnezeu slujește prin om omului pentru a-l conduce spre mântuire”

“Dumnezeu este deasupra tuturor, cu El putem birui totul, fără El nu avem nicio șansă. Toate grijile, necazurile, problemele să le aruncăm asupra Domnului și să nu le permitem să ne despartă de Dumnezeu, de Isus Hristos sau unul față de celălalt”.

La conslujire a fost chemat episcopul Săpînțan, care a întărit gândurile apostolului și ne-a amintit că atunci când suntem în Biserică, suntem în casa Domnului și Dumnezeu ne iubește.

După conslujirea episcopului, am putut trăi iertarea păcatelor și împărtășania, comuniunea cu Isus Hristos prin Sfânta Cină. 

Înainte de binecuvântarea de final apostolul a oferit binecuvântarea de logodnă tânărului cuplu, pentru acest moment apostolul a folosit un cuvânt din epistola apostolui Pavel către Coloseni 3:15, “Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători” și a amintit faptul că binecuvântarea de logodnă este promisiunea fermă înaintea lui Dumnezeu şi a comunităţii, că doresc să se pregătească pentru cununie, într-un mod plăcut lui Dumnezeu.

După binecuvântarea de final apostolul și-a luat la revedere de la comunitate și a amintit faptul că măsurile luate de protecție împotriva COVID-19 au scopul de a ne proteja și de a evita orice posibilitate de suferință a semenului nostru și a noastră.