Căutare comunitate
și district

Început de an sub semnul binecuvântării Domnului

10.01.2021

La începutul anului apostolul Vasile Cone a făcut o vizită în Republica Moldova. Deși suntem într-o perioadă de restricții majore în desfășurarea multor activități din Biserică din cauza pandemiei de Covid 19, totuși Tatăl nostru Ceresc a pregătit și această călătorie într-un mod deosebit.
 
/api/media/510642/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=20285939fd73976636f6d57769a579c6%3A1733154041%3A7814128&width=1500
/api/media/510643/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=3eb616474de7b6e3f24a2d51c737dada%3A1733154041%3A5819980&width=1500
/api/media/510644/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2529867e8922fdf51e6d10d8ebb30d5e%3A1733154041%3A2743721&width=1500
/api/media/510645/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=800076076d0a0c980d918b0a64bb86fa%3A1733154041%3A1100469&width=1500
/api/media/510646/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=08d239086f0eb6ca1d99e219819f0763%3A1733154041%3A7529035&width=1500
/api/media/510647/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b5643f5a3dd3a559fe25048e1241e951%3A1733154041%3A1152739&width=1500
/api/media/510648/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ab03c99eb8d44c0a5340ee743cf6d641%3A1733154041%3A1590199&width=1500
/api/media/510649/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=26c0ac992ad4b03dd2965e497e60f209%3A1733154041%3A1037789&width=1500
/api/media/510650/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=dfb50e68a8edada040d6055c67d4b68b%3A1733154041%3A6886465&width=1500
 

Apostolul a putut să viziteze diferite comunități din Republica Moldova unde au avut loc Servicii Divine pline de bucurie și binecuvântare. În această perioadă unele comunități vorbitoare de limbă rusă au sărbătorit Nașterea Domnului pe rit vechi (după calendarul Iulian), prezența la aceste Servicii Divine a fost una deosebită, bineînțeles ținându-se cont de respectarea cerințelor impuse de pandemie. El a putut să țină și o adunare a conducătorilor districtuali din toată Republica Moldova.

În această călătorie apostolul a putut să ofere Sfântul Duh unui număr de patru suflete, să numească doi diaconi și un preot, iar pentru noul district Centru să numească, din însărcinarea apostolului districtual, un conducător de district în persoana evanghelistului districtual Oleg Roșca. Acum Republica Moldova are trei districte: districtul Nord condus de prezbiterul districtual Vitalie Condorache, districtul Centru condus de noul conducător districtual Oleg Roșca și districtul Sud condus de prezbiterul districtual Anatolie Cernov.

Serviciul Divin de duminică, 10.01.2021, a fost ținut în Biserica noastră din Chișinău si a fost transmis prin internet pe canalele de Youtube și Facebook pentru întreaga țară.

Cuvântul folosit la acest Serviciu Divin a fost din Deuteronom, capitolul 31, versetul 6:

„Întăriți-vă și îmbărbătați-vă! Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa”.

La începutul Serviciului Divin apostolul a transmis salutările apostolului districtual și urări de binecuvântare pentru noul an. El a reamintit fraților și surorilor motto-ul pentru acest an „Hristos – viitorul nostru” și a arătat importanța necesității de a privi spre viitor cu realism și încredere, construind acest viitor de aici și de acum.

Mesajul desprins din cuvântul citit la altar a fost: Să ne întărim credința și să mergem mai departe convinși fiind că Domnul este cu noi!

Apostolul a continuat arătând cum Moise a vorbit încurajând și întărind poporul care stătea înspăimântat și îngrozit de faptul că nu vor putea merge mai departe din cauza vrășmașilor lor și nu vor putea intra în țara promisă. După aceasta s-a făcut o paralelă între situația de atunci și cea de azi, când din cauza multor vrășmași ai sufletelor noastre și ai credinței, suntem și noi într-o astfel de situație de frică și uneori chiar de înspăimântare.

Prin Sfântul Duh Domnul ne vorbește de la Altarul Său: „întăriți-vă și îmbărbătați-vă”, cum facem acest lucru? Luând în inimă cuvântul Evangheliei, acționând după el în viața de zi cu zi și străduindu-ne să fim nu numai ascultători ci și împlinitori cu fapta a acestuia, astfel vom putea să luăm puterea necesară. Străduința fiecăruia de a participa la Sfânta Cină într-un mod demn și cu smerenie în inimi ne ajută să obținem puterea și curajul de a merge mai departe.

A păstra o legătură strânsă cu Domnul, a sta mereu lângă El și sub oblăduirea Lui, ne dă posibilitatea de a depăși situații grele din viață, asta nu înseamnă că sutem scutiți de încercări, dar cu Domnul avem certitudinea depășirii acelor încercări ale vieții noastre.

Isus a spus apostolilor Săi: „Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă” (Luca 10.16). A rămâne în comunitate și a asculta voia Domnului, făcută cunoscută prin slujitorii Săi, ne ajută să îndepărtăm teama și frica și să mergem mai departe spre Împărăția Tatălui Ceresc.

Dumnezeu a spus prin prorocul Isaia: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” Isaia 7.14

Această promisiune s-a împlinit prin nașterea Domnului și prin faptul că El este cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. ( Matei 28.20)

Prezența lui Isus în mijlocul comunității Sale ne dă certitudinea însoțirii și a conducerii Lui spre țelul credinței noastre, Hristos – viitorul nostru!