Căutare comunitate
și district

Hristos a înviat!

04.04.2021

În dimineața zilei de duminică 4 aprilie, cu respectarea regulilor de protecție Corona, apostolul Vasile Cone a ținut Serviciul Divin de Paște în comunitatea București, unde comunitatea și toți cei legați prin transmisia video a Serviciului Divin, au putut trăi bucuria sărbătoririi învierii Domnului Isus Hristos.
 
/api/media/513129/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1520cc34b7d0a26a5b5832d8f189c372%3A1733155015%3A3692552&width=1500
/api/media/513130/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4981ee4d9114321f5b8431ea8924a814%3A1733155015%3A4729350&width=1500
/api/media/513131/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=526430495392289a1a1cfb95058e3c65%3A1733155015%3A2516356&width=1500
/api/media/513132/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d5d1caf5362c9dfda9a585e133ce5688%3A1733155015%3A7356130&width=1500
/api/media/513133/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=89db4126879e00b692b3a8d761230a46%3A1733155015%3A3138301&width=1500
/api/media/513134/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b7a6e72061d7bdb4d94585b2edd14e29%3A1733155015%3A3211787&width=1500
/api/media/513135/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1bab385262b2ff51bc858c39d7197bb8%3A1733155015%3A6282813&width=1500
/api/media/513136/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=30830b72f5d4b03f7e86c93ca6a54e5c%3A1733155015%3A6325842&width=1500
 

Cu două zile înainte, în Vinerea Mare, apostolul Cone a vizitat comunitatea Brezoaele din districtul Călărași, slujind Serviciul Divin comemorativ în cadrul căruia un suflet a primit botezul cu apă și Sfânta Pecetluire.

În duminica Paștelui cuvântul citit de apostol din Sfânta Scriptură a fost din 1 Corinteni 15, 20:

„Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți.”

După lectura biblică din 1 Corinteni 15, 3-8; 20-28, apostolul a spus că cea mai mare și cea mai frumoasă sărbătoare a creștinătății este sărbătoarea Învierii, care a schimbat destinele tuturor celor care au crezut și cred în Isus Hristos. Poporul lui Israel credea că la venirea lui Isus Hristos îl vor putea încorona ca un împărat al lui Israel care va reașeza faima lui Israel de odinioară și viața socială a oamenilor se va schimba radical. Când aceste lucruri nu s-au întâmplat, mulți au fost dezamăgiți și nemulțumiți. În Joia Mare, Isus a fost judecat înaintea Sinedriului și a lui Pilat din Pont și osândit la moarte. Nici astăzi lucrurile nu s-au schimbat prea mult în viața noastră. Trăim o perioadă cu multe restricții, în care s-au acumulat multe frustrări și nemulțumiri în viața oamenilor și mulți îl învinovățesc pe Dumnezeu pentru asta. Nu Dumnezeu este cauza tuturor acestor nenorociri, ci nesăbuința omului, îndepărtarea de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și ne-a arătat prin Isus Hristos că dragostea Lui este mai presus de orice prejudecată și nimic nu-l poate împiedica să-și ducă la îndeplinire planul de mântuire pentru omul cel slab și păcătos. Isus a acceptat toate suferințele pentru ca noi să ne putem bucura de această nouă șansă pe care Dumnezeu ne-o oferă, șansa învierii.

Important este ca la această mare sărbătoare a Învierii fiecare să privim spre interiorul nostru, să ne analizăm viața noastră în credință, ce așteptări avem de la Dumnezeu. Ne îndreptăm spre Dumnezeu doar cu lipsurile și necazurile noastre, sau cu sufletul și cu dorința de a ne mântui acest suflet care este veșnic?

Mesajul pentru marea sărbătoare a Învierii este un mesaj frumos, un mesaj al bucuriei, noi credem în învierea lui Isus Hristos, noi credem în învierea morților. Mulți consideră învierea lui Isus ca ceva simbolic, nu o realitate. Realitatea Învierii poate fi trăită doar printr-o credință vie și autentică în învierea lui Hristos care a biruit moartea și mormântul. „Domnul este aici, El a înviat pentru tine și pentru mine, El ne spune fiecăruia pe nume și vrea să ne arate că dragostea Lui nu s-a sfârșit”, a spus apostolul.

Isus a cerut cărturarilor să renunțe la onorurile lor și să se dedice cu adevărat menirii pe care au acceptat-o. Pe ucenici i-a îndemnat să slujească oamenilor din dragoste, așa cum a făcut Isus. Domnul s-a opus și convențiilor sociale din acele timpuri, El a fost înconjurat de femei care l-au urmat necondiționat pe Isus, inclusiv prin susținere financiară, grijă și au vestit învierea Lui. Isus a readus femeile acolo unde le era locul, acolo unde Dumnezeu le-a hărăzit de la început.

Apostolul Pavel le explică celor din Corint că învierea lui Hristos include și învierea morților. Mântuirea este strict legată de înviere. Prin credința în Hristos este posibil să înviem împreună cu El și să primim o nouă viață. Tuturor ne revine această misiune de a arăta celorlalți că învierea lui Isus Hristos este punctul central al credinței noastre. Dacă nu este înviere, atunci nu există nici mântuire, nici Împărăția lui Dumnezeu.

Apostolul Cone a subliniat că există trei elemente esențiale ale Învierii:

Dumnezeu este atotputernic și omniprezent, tot ce a promis a împlinit. Se va împlini și revenirea Domnului.

Credința în Isus Hristos include nădejdea învierii morților. Știm ca va veni ziua când toți cei care au adormit vor auzi glasul Domnului și se vor trezi la viață.

Apostolii vestesc învierea lui Isus, revenirea Lui și învierea morților. Toți copiii Domnului au menirea de a duce mai departe vestea aceasta. Învierea lui Isus nu este o utopie, este un adevăr și acest adevăr nu poate fi înțeles decât prin credință.

„Învierea lui Isus Hristos să ne dea posibilitatea tuturor de a trăi învierea pe care o așteptăm și schimbarea acestor duhuri slabe în duhurile de slavă care nu vor mai cunoaște suferința, nici apăsarea și va fi totul desăvârșit”, a încheiat apostolul Cone predica sa.

Au conslujit pezbiterul districtual Constantinescu și preotul Cristian Lunea.

După rugăciunea „Tatăl Nostru”, comunitatea a putut sărbătorii iertarea păcatelor și Sfânta Cină. Serviciul Divin de Înviere s-a sfârșit prin rugăciunea de încheiere și urarea bucuroasă „Hristos a înviat – Adevărat a înviat!”