Căutare comunitate
și district

Să uităm ce este în urmă și să mergem după Cel care este viitorul nostru: Hristos!

09.05.2021

Apostolul Vasile Cone a ținut Serviciul Divin, duminică 9 mai 2021, în Biserica din Baia Mare, fiind însoțit de episcopul Gheorghe Săpînțan.
 
/api/media/513954/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=45233502c3103971cd997f89552d14d2%3A1733153574%3A1983137&width=1500
/api/media/513957/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=34e5457b900f931db1cedcf80d54cda6%3A1733153574%3A3469505&width=1500
/api/media/513955/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=aec62329705c8877a927c332929f7b7e%3A1733153574%3A6644670&width=1500
/api/media/513956/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c0d345e03858064cea375cf79a77dca8%3A1733153574%3A8754600&width=1500
 

Cuvântul slujit de apostol din Sfânta Scriptură a fost din Filipeni 3, din 13, 14:

„Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”

Apostolul Cone a început Serviciul Divin exprimându-și dorința ca toți să poată simți iubirea lui Dumnezeu, spunând: „Tată, îți mulțumesc!” Această iubire să fie puterea de care noi avem nevoie în încercările și grijile pe care le trăim aici, pe pământ.

Apostolul nostru districtual s-a preocupat mult în ultimul timp ca noi să ducem mai departe acest mesaj, care este motto-ul anului 2021: „Hristos - viitorul nostru!” Este important pentru fiecare să se gândească și să aprofundeze această legătură cu Isus Hristos, pentru a ajunge la țelul credinței noastre, comuniunea veșnică alături de Domnul.

Este necesar să uităm ce este în urmă și să ne preocupăm cu ce este înainte, viitorul nostru. Copiii lui Dumnezeu au un țel pentru viitor și privesc mereu spre Hristos.

Cu toate că apostolul Pavel le scrie credincioșilor filipeni din închisoare, el manifestă o mare bucurie. Secretul bucuriei lui se află în legătura lui profundă cu Isus Hristos. Mulți frați și surori trec, în această perioadă, prin situații dificile, care le dau senzația că sunt închiși în necazurile și grijile care parcă nu se mai termină. Cu toate acestea nu trebuie să ne pierdem bucuria în Domnul, care ne dă putere să mergem mai departe în lupta pe care trebuie să o ducem pentru a primi mântuirea sufletelor noastre. Dumnezeu ne dăruiește mereu har, încredere și binecuvântare. Cu cât este mai strânsă legătura noastră cu Hristos, cu atât va fi mai mare bucuria noastră.

Apostolul Pavel dorește să uite totul în urma lui. Când purta numele de Saul, el a avut multe avantaje și câștiguri ca reprezentant al Legii. Odată ce l-a cunoscut pe Isus Hristos, toate acestea au rămas în urma lui, a dorit să uite acest trecut, pentru că a găsit comoara adevărată, l-a găsit pe Domnul. Și noi ne putem desprinde de lucrurile trecutului dacă arătăm perseverență pe calea credinței. Nu putem compara comorile trecutului cu comoara viitorului – viața împreună cu Isus Hristos. Să nu permitem greșelilor trecutului să ne ruineze speranța viitorului.

Să ne aruncăm spre ce este înainte, spre chemarea lui Dumnezeu în Isus Hristos. Apostolul Pavel explică țelul vieții lui: să îl cunoască pe Isus, să îl urmeze și să facă tot ce cere Domnul. În acest scop își folosește toată energia pentru a se dovedi vrednic de chemarea cerului. Pavel utilizează imaginea alergătorului care aleargă spre țintă ca să câștige premiul cel mare. Este necesar să ne dozăm energia în așa fel încât să ne putem atinge țelul credinței noastre. Înțelepciunea lui Dumnezeu ne învață să fim perseverenți și statornici în alergarea noastră. „Isus Hristos este viitorul nostru, noi nu avem un alt viitor”, a spus apostolul Cone. Fiind aleși de Dumnezeu, dragostea Lui a fost turnată în noi la Sfânta Pecetluire. Să nu lăsăm ca această dragoste să se răcească, pentru că atunci puterea noastră va deveni mai mică. Hristos nu este „o cale de scăpare de grijile acestei vieți” ci „calea” care duce la comuniunea veșnică cu Dumnezeu, prin biruința lui Isus pe cruce. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să fim moștenitori ai Lui.

Hristos, bucuria noastră – astăzi și în veșnicie. Domnul este aproape, vrem să alergăm să putem câștiga premiul chemării cerești. Hristos este viitorul nostru, să ne ajute Dumnezeu să aprofundăm și să trăim din ce în ce mai intens această legătură, a spus în încheiere apostolul Cone.

Episcopul Săpînțan și evanghelistul districtual Șuteu au întărit, prin conslujirea lor, predica apostolului.

După rugăciunea „Tatăl Nostru” și anunțul iertării păcatelor, apostolul Cone a chemat la altar pe părinții și fiica lor care a primit Sfântul botez cu apă și darul Sfântului Duh prin punerea mâinilor pentru Sfânta Pecetluire. Apoi, întreaga comunitate a sărbătorit Sfânta Cină cu respectarea protecției împotriva virusului Corona.

Serviciul Divin s-a încheiat prin rugăciunea și binecuvântarea de final și prin interpretarea la orgă a cântecului 305 „Setos de Tine sunt”.