Căutare comunitate
și district

Dumnezeu întreabă: „Unde ești?”

29.08.2021

Duminică, 29.08.2021, comunitatea București a primit vizita apostolului Vasile Cone care a ținut Serviciul Divin, acesta fiind transmis în direct, prin internet, pentru toți cei care nu au putut fi prezenți și care și-au manifestat această dorință.
 
/api/media/516867/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fced2238037b908a90bd9aa64c20ff30%3A1733155310%3A5062501&width=1500
/api/media/516868/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=cac727d571c195c0250da3162bdaff31%3A1733155310%3A8447447&width=1500
/api/media/516869/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ca2f4805ea7b52a41c6912534d73e1b3%3A1733155310%3A4923187&width=1500
/api/media/516870/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d616d4a69b37f438d9005d6b59c1efff%3A1733155310%3A9663314&width=1500
/api/media/516871/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9f7e795a0d25b39bf56a91a8a1d6d9f7%3A1733155310%3A8325013&width=1500
/api/media/516872/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a1d791eaff5bcfa43f4529a55e9b628a%3A1733155310%3A3268732&width=1500
 

După rugăciunea de început, apostolul a transmis salutul apostolului districtual, al fraților și surorilor din Elveția și al familiei dragului nostru apostol districtual la pensie Markus Fehlbaum plecat la Domnul, pentru rugăciunile prin care au simțit că au fost însoțiți în această grea încercare. Apostolul Cone a amintit cu respect, recunoștință și dragoste sentimentele trăite la Serviciul Divin de consolare, ținut de apostolul districtual Zbinden la Biel, unde au fost comemorate viața și munca pline de dăruire ale apostolului districtual Fehlbaum.

Cuvântul adus de apostolul Cone a fost din Geneza, capitolul 3, versetul 9:

Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, şi i-a zis: "Unde eşti?"

Prin acest cuvânt Dumnezeu ne cere să ne examinăm poziția noastră față de El, dar și a unuia față de celălalt.

Omul a cedat ispitei celui rău în grădina Eden, a fost amăgit și a păcătuit împotriva poruncii și a dragostei ocrotitoare a lui Dumnezeu, fiind astfel despărțit de El și suportând consecințele. Din frică s-a ascuns de Dumnezeu. Cel rău încearcă și astăzi să strecoare în inima noastră această stare de incertitudine, de îndoială și de teamă. Teamă care ne face să ne izolăm unul de celălalt și apoi de Dumnezeu. În situațiile de viață dificile și dureroase suntem cel mai vulnerabili. Nu Dumnezeu este cauza nefericirilor noastre, ci păcatul pe care îl facem cu voia sau fără de voia noastră. Dumnezeu este acolo unde a fost întotdeauna, pentru om, nu împotriva lui, ne însoțește și ne spijină, El a fost pe cruce, prin Fiul Său Isus Hristos și a murit pentru fiecare dintre noi ca să ne răscumpere de la moarte la viață. Acum se poate pune întrebarea: unde este omul și care este poziția sa în fața lui Dumnezeu?

Isus Hristos lucrează și astăzi pentru a ne pregăti sufletele noastre, ne sfințește, ne oferă sacramentele de care avem nevoie. Unde suntem noi în relația cu Dumnezeu? Dumnezeu ne întreabă personal pe fiecare nu pentru că nu ar ști, ci pentru că vrea să trezească în noi acea conștință curată și adevărată. Chiar dacă de multe ori ne găsim scuze pentru absență, la Domnul găsim mereu odihna pentru sufletele noastre. Să nu ne lăsăm amăgiți crezând că ne-am creat colțul nostru de confort, Dumnezeu vine și ne întreabă: Unde ești? Poate ești dezamăgit și ai luat o hotărâre greșită, întoarce-te! Isus Hristos nu a fost dezamăgit când și-a purtat crucea și oamenii îl biciuiau și batjocoreau. El a privit spre cer, nu s-a oprit, nu s-a ascuns, El este modelul nostru. Noi trebuie să ne întrebăm: De cine ne ascundem, de noi înșine? Dumnezeu este peste tot, să nu fugim din fața Lui, să nu facem aceleași greșeli pe care le-au făcut Adam și Eva, chiar dacă Dumnezeu ne lasă alegerea și conștința libere.

Păcatul a devenit astăzi o obișnuință, dar noi nu vrem să ne conducem după principiile acestei lumi, ci după principiile Evangheliei lui Isus Hristos. Dumnezeu nu ne caută pentru a ne pedepsi, ci ne strigă pentru a ne arăta dragostea Lui veșnică și pentru a ne încuraja să ne folosim darurile cu care El ne-a înzestrat în viața noastră în comunitate și familie. Vrea să ne ofere mângâierea și puterea de care avem nevoie să putem merge mai departe, să nu ne ascundem.

Dacă semenul nostru are o povară și strigă după ajutor, este nevoie sa-i întindem mâna și să-l ajutăm, a spus apostolul. Unde suntem noi atunci când o inimă este împovărată și noi avem cuvântul de mângâiere și consolare?

Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și dacă vom răspunde: Doamne, sunt aici, cu toate imperfecțiunile mele, nu mă despart de Tine, atunci vom primi moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Să urmăm acest drum, a îndemnat apostolul Cone în încheierea predicii sale.

Au fost chemați la conslujire evanghelistul districtual Lunea și prezbiterul districtual Constantinescu.

Comunitatea a sărbătorit anunțul iertării păcatelor și Sfânta Cină. Serviciul Divin s-a încheiat după rugăciunea și cântecul de final cu salutul și binecuvântarea apostolului.