Căutare comunitate
și district

Noi propovăduim vestea bucuroasă: astăzi se împlinește cuvântul Domnului!

31.10.2021

Comunitatea din București a sărbătorit, duminică, 31 octombrie, un Serviciu Divin deosebit ținut de apostolul Cone. Au participat mulți oaspeți, care, împreună cu frații și surorile din comunitate, au putut trăi cuvântul lui Dumnezeu propovăduit de la altar, sărbătorirea Sfintei Cine, Sfântul botez cu apă și pecetluirea cu Sfântul Duh.
 
/api/media/519122/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=17ac2c1b610146fc63c0e6d39c45fd45%3A1733152905%3A4406110&width=1500
/api/media/519123/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=1f3ffc7472083a845b0bd019f3ab8a06%3A1733152905%3A1299792&width=1500
/api/media/519124/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0c5cfb29419c577d83cce8bbabb0938f%3A1733152905%3A3728394&width=1500
/api/media/519125/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=170c6c52d828ae256fd3ab783a68f648%3A1733152905%3A4848831&width=1500
/api/media/519126/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d3761eda292390e4714e5437bb32433c%3A1733152905%3A150710&width=1500
/api/media/519127/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f2f3e6d8ed03785a7f488899fd240376%3A1733152905%3A7021287&width=1500
/api/media/519128/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5b3a8e90ffc3a12dc05bef7dabf72104%3A1733152905%3A2288843&width=1500
/api/media/519129/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=346fcc0b17f377ab1c5611ec77f4075a%3A1733152905%3A1908589&width=1500
/api/media/519130/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8dac33bb17533179252d725ac725bcb9%3A1733152905%3A6691559&width=1500
/api/media/519131/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=78aeba036a97a4aa3842fdc1a38b7e37%3A1733152905%3A6775766&width=1500
/api/media/519132/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=275925024d8c7e003d8ad9914960d705%3A1733152905%3A5400235&width=1500
/api/media/519133/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=0204cab9360052c9271f9d55169aa6cb%3A1733152905%3A9466346&width=1500
 

Apostolul Cone a început Serviciul Divin transmițând dragi salutări și multă binecuvântare din partea apostolului patriarh și apostolului districtual.

Cuvântul din Sfânta Scriptură ales de apostol a fost din Luca, capitolul 4, versetele 21 și 22:

Atunci a început să le spună: "Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit." Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, care ieşeau din gura Lui, şi ziceau: "Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?"

Isus era cunoscut de contemporanii Săi ca fiind fiul lui Iosif și al Mariei. În ziua de Sabat, așa cum era obiceiul, Isus a citit în sinagogă din cartea prorocului Isaia: „Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului”. După ce a închis cartea, Isus a început să vorbească norodului, toți cei prezenți fiind uimiți de ce auzeau de la acest tânăr.

Mesajul acestui Serviciu Divin este: Noi propovăduim vestea bucuroasă: astăzi se împlinește cuvântul Domnului pentru toți cei care cred în Dumnezeul Tată, Fiu și Sfânt Duh! Cuvântul Domnului este mereu actual pentru cel care îl ia în inima lui cu responsabilitate.

Cuvintele lui Isus i-au impresionat pe toți cei care ascultau, dar lucrurile nu au rămas așa pentru mult timp pentru că cei care au fost atât de repede impresionați la început, la fel de repede aveau să se mâhnească în duhul și inima lor de ceea ce Isus Hristos le-a arătat ca adevăr pe care ei nu puteau să-l accepte. Mulți s-au umplut de mânie, l-au scos afară din cetate și au vrut să-l arunce în prăpastie. Dar Dumnezeu nu a permis ca acest lucru al fărădelegii omului să se întâmple. Dumnezeu a dorit și dorește să-l mântuiască pe om, nu să-l piardă, de aceea a venit Isus Hristos.

Mulți nu l-au înțeles pe Isus Hristos spunând: Cum fiul lui Iosif se crede trimisul lui Dumnezeu, ba chiar Fiul lui Dumnezeu? Nu l-au recunoscut pentru că ochii lor erau împiedicați să vadă aceste adevăruri. Dar nimic nu l-a putut opri pe Fiul lui Dumnezeu din desăvârșirea planului Său dumnezeiesc. El s-a jertfit pentru mântuirea noastră.

Această veste bucuroasă trebuie să ajungă la toți cei care, cu adevărat, își doresc să aibă tihnă în sufletele lor, să-l urmeze pe Isus Hristos și calea mântuirii.

La fel ca în acele vremuri, și astăzi apostolatul lui Isus Hristos este privit cu mult scepticism, dar pentru cine aprofundează învățătura lui Isus vede că aceasta este calea pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru salvare.

Isus Hristos le-a arătat oamenilor că este nevoie de o schimbare în firea celor care doreau să-l urmeze, să devină iertători, îngăduitori, darnici și să se roage pentru cei care îi prigonesc. Nu a dorit să schimbe societatea, ci a venit să-i conducă pe cei care credeau în El spre Împărăția lui Dumnezeu. Nu este simplu să facem această schimbare, după cum mărturisește apostolul Pavel în epistola către romani: „...Am voința să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac.” Aceasta era lupta lui și este și lupta noastră, a tuturor, a spus apostolul Cone. Nu putem schimba nimic în viața noastră dacă nu recunoaștem mai întâi ce trebuie schimbat, să nu fim dominați de prejudecăți, să cumpărăm de la Domnul aur curățit prin foc ca să ne îmbogățim și haine albe ca să ne îmbrăcăm cu ele. Asta ne aduce însănătoșirea spirituală, să nu ne bazăm pe lucrurile materiale care sunt trecătoare, să nu ne lăsăm amăgiți, să vedem nevoia de Isus Hristos. Să aducem mulțumiri lui Dumnezeu care, prin Isus Hristos, și-a adus jertfa pentru izbăvirea noastră. Fără Dumnezeu viitorul nostru nu are niciun sens. Apostolul a chemat pe toți să-i îndemne pe cei care sunt sceptici să se apropie de Dumnezeu, să-l caute, să aibă curaj să-și împărtășească viața cu Hristos.

„Să nu uităm: cuvântul Domnului se împlinește astăzi pentru cel credincios care se pleacă cu smerenie înaintea Domnului”, a spus în încheiere apostolul.

Au fost chemați la conslujire evanghelistul districtual Lunea și prezbiterul districtual Constantinescu.

După rugăciunea „Tatăl Nostru” și anunțul iertării păcatelor, au fost chemați în fața altarului doi copii care au primit Sfântul botez cu apă și pecetluirea cu Sfântul Duh și de asemenea, darul Sfântului Duh a fost oferit și mamei unuia dintre cei doi copii.

După sărbătorirea Sfintei Cine, rugăciunea și binecuvântarea de final, Serviciul Divin s-a încheiat cu cântecul de final 1001.