Căutare comunitate
și district

Vinerea Mare 2022: Serviciul Divin al apostolului patriarh la Geneva

15.04.2022

Apostolul patriarh se deplasează la Geneva pentru a sărbători Serviciul Divin în Vinerea Mare. Slujește comunităților din Geneva și din regiune.
 
/api/media/523850/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4412f82d8ffb0f6c0ddae5e65af4774c%3A1733155221%3A8120912&width=1500
/api/media/523835/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=00359299749cf843db22b2c5389600e9%3A1733155221%3A8520422&width=1500
/api/media/523840/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=256c1324ec936c515753fdf69218b4e7%3A1733155221%3A3607831&width=1500
/api/media/523851/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7704cd8cf32ec96adc8bfbabd3d6bbef%3A1733155221%3A143982&width=1500
/api/media/523852/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=40dd73f8eb637556e6483552b2694988%3A1733155221%3A7524703&width=1500
 

Textul biblic care servește ca bază pentru Serviciul Divin se găsește în a 2-a epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetele 14 și 15:

„ Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.”

Sărbătorirea Vinerii Mare ne amintește de moartea lui Isus Hristos. Răstignirea, o tortură rușinoasă rezervată de romani celor mai răi criminali, l-a făcut să îndure cea mai cumplită suferință fizică. Această convingere a fost rezultatul unui proces nedrept - o fabricare de minciuni - care a fost urmat de ridicol, tortură și rușine. Isus a fost singur, trădat și abandonat de ai Săi. A pătimit atât suferințe fizice, cât și psihice.

Până și relația Lui cu Tatăl Său a fost atacată, dar nu a cedat, purtat de dragostea pe care o simte pentru El. El a murit ca „cel mai rău dintre toți oamenii” pentru a face pe oricine l-a recunoscut „cel mai bun dintre toți oamenii”, a spus apostolul patriarh. Jertfa Lui este valabilă pentru toți oamenii care îl recunosc pe Isus în esența Sa, care cred în cuvântul Lui, în eficacitatea jertfei Sale și în dependența de harul Său.

«...Unul a murit pentru toți...»: Isus împărtășește meritul biruinței Sale cu toți oamenii care cred în El. El le dă mântuire. Chiar dacă omul i-a spus „nu” lui Dumnezeu, El tot îi spune omului „da”. El își dovedește dragostea oferind milă chiar și celor mai răi dintre păcătoși. Apostolul Pavel, care a scris această scrisoare către corinteni, chinuise Biserica și îi persecutase pe creștini înainte de a spune „da” lui Dumnezeu. Prin har, fiecare ar trebui să aibă ocazia să fie eliberat de păcat.

Isus a trăit fără păcat, l-a iubit perfect pe Tatăl Său și pe aproapele Său în același mod. Firea Fiului lui Dumnezeu este încă standardul pentru toți astăzi și nimeni nu ar putea pretinde că trăiește într-o astfel de perfecțiune. Cu toții avem nevoie de har pentru că suntem păcătoși. Numai Mântuitorul este extraordinar. Apostolul patriarh a concluzionat că nimeni nu trebuie să se joace cu harul pe care Isus Hristos l-a obținut în cele mai cumplite condiții.

Revenirea lui Isus Hristos și viața cu Dumnezeu sunt, în cele din urmă, cele mai înalte scopuri ale vieții noastre.