Căutare comunitate
și district

Rusalii – Suntem Templul lui Dumnezeu

05.06.2022

Rusaliile, ziua de naștere a Bisericii lui Hristos, a fost sărbătorită în comunitatea Bisericii Nouapostolice din București, duminică, 05 iunie 2022, în prezența apostolului Vasile Cone, care a ținut Serviciul Divin festiv.
 
/api/media/525184/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=e5511dc561464dfda40a11e910551d7e%3A1733152160%3A1778734&width=1500
/api/media/525185/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=dde90732c75e05d336008259f7b43caf%3A1733152160%3A3237730&width=1500
/api/media/525186/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=bc64cf1e1b9a80b2ebc2d19f9fadf5c7%3A1733152160%3A7873540&width=1500
/api/media/525187/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=2d5dbd145e44cfdc6bea3cb1d7ed7576%3A1733152160%3A4440633&width=1500
/api/media/525188/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=26bca34d501dba479c4f742c563e13b8%3A1733152160%3A4973781&width=1500
/api/media/525189/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=703edc1ac7a4ea806f1ca8975e9983ed%3A1733152160%3A6662085&width=1500
/api/media/525190/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4e5e1e1dab89a0ff7062e3d8ae0b2497%3A1733152160%3A9899513&width=1500
/api/media/525191/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f92863b4b326d36d06312b8dead10c98%3A1733152160%3A4053979&width=1500
/api/media/525192/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=5df53c1c87db51abaedc67efefe9311a%3A1733152160%3A9577117&width=1500
/api/media/525193/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=d9fc5861fbd8608d538fc21512318812%3A1733152160%3A6219443&width=1500
/api/media/525194/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ec35256cc7db6b651b1b1cf6bf99846c%3A1733152160%3A2320702&width=1500
 

După rugăciunea de început, apostolul a adus salutul apostolului districtual pentru toți participanții. A urmat citirea lecturii biblice din 1 Corinteni 12, 1-11 și anunțarea cuvântului slujit de la altar, care a fost din 1 Corinteni 3, 16:

Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?”

Noi alcătuim împreună Templul lui Dumnezeu, a fost mesajul transmis de apostol în cadrul acestui Serviciu Divin de Rusalii.

Sărbătoarea de Rusalii prezintă Biserica spirituală ca Templu al Noului Legământ, în care fiecare creștin este o piatră așezată de Dumnezeu în clădire. Templul din vremea apostolului Pavel și-a pierdut semnificația prin jertfa lui Isus Hristos. Astăzi Biserica nu depinde de vreun loc anume, este Templul lui Dumnezeu fiindcă îi aparține lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează în ea.

Apostolul Cone a evidențiat în predica sa că Biserica este Templul Noului Legământ în care Isus este prezent prin Sfântul Duh. În Ziua Cinzecimii, de Rusalii, Sfântul Duh s-a revărsat peste toți cei prezenți ca Mângâietor promis de Hristos și lucrează și astăzi pentru mântuirea noastră, a tuturor celor care doresc să-și păstreze credința vie pentru a primi cununa. Noi mărturisim prezența lui Isus în Biserica Lui, contribuim la zidirea ei și ne dorim comuniunea veșnică cu Hristos.

Au conslujit prezbiterul districtual Constantinescu și evanghelistul Ciobanu.

După anunțul iertării păcatelor și sărbătorirea Sfintei Cine, apostolul Vasile Cone a oferit Sfânta Cină pentru răposați.

Acest Serviciu Divin a fost transmis prin internet și poate fi vizionat integral pe YouTube BNA la adresa: https://youtu.be/rZD27O3Ntp0