Căutare comunitate
și district

Recunoștința este un indicator al relației cu Dumnezeu

17.09.2023

Apostolul patriarh Jean-Luc Schneider a slujit la Bern-Ostermundigen duminică, 17 septembrie și s-a concentrat în predica sa pe recunoștință și relația cu Dumnezeu. Unul dintre motivele vizitei sale este învestirea unui ajutor de apostol districtual și numirea unui apostol. Serviciul Divin este difuzat prin IPTV în toată zona de lucru a apostolului districtual Elveția.
 
/api/media/540154/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=4847ece6044c0807fbdf2dde59fceefd%3A1733155567%3A6511767&width=1500
/api/media/540155/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=3257b4bdf4d0866180702ebc3f9e9042%3A1733155567%3A8245475&width=1500
/api/media/540158/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=9d553bdbbbda298690f008d62f1e225c%3A1733155567%3A1168734&width=1500
/api/media/540157/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=27414f94c70c4915735db0823c6fb8bb%3A1733155567%3A9489462&width=1500
/api/media/540159/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a29cf382c26df5bfe213274958c6bd95%3A1733155567%3A5760390&width=1500
/api/media/540160/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f34d37e6e79ffc85ad79ab4839bb5767%3A1733155567%3A2974222&width=1500
/api/media/540161/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=c598491700c9434a2fef4dcc60852779%3A1733155567%3A6585887&width=1500
/api/media/540162/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8d916a56d4c53f46ef6cc7d7449f0f86%3A1733155567%3A2867249&width=1500
/api/media/540163/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=ac94f0ce2b71eff7c48336663b6a3499%3A1733155567%3A7704671&width=1500
/api/media/540164/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f1a7bd1c7bbfcb8f33d33f5f14aa297f%3A1733155567%3A1717424&width=1500
/api/media/540156/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7a7d67a8e2fe4814d9b2665fb4652ed6%3A1733155567%3A3405020&width=1500
/api/media/540165/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=73f10334309da5690119b58d2602b2eb%3A1733155567%3A1924103&width=1500
/api/media/540166/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=255b63908a92e87c8fc45129c61def47%3A1733155567%3A5050635&width=1500
 

În această zi, Elveția sărbătorește Ziua Federală a Recunoștinței, Pocăinței și Rugăciunii. Să sărbătorim împreună această zi de mulțumire în spiritul Evangheliei, spunea la început apostolul patriarh. Să devenim din nou conștienți de ceea ce avem și pentru ce putem și ar trebui să fim recunoscători. Dar acum nu este vorba despre mulțumiri omenești, ci despre mulțumiri adresate lui Dumnezeu. În armonie cu aceste cuvinte este versetul biblic din Coloseni 3:17 care stă la baza acestui Serviciu Divin: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Desăvârșirea lui Dumnezeu
Dragostea și grija lui Dumnezeu pentru noi nu depind de recunoștința pe care i-o arătăm. Cu toate acestea, din cauza imperfecțiunii umane, relația cu Dumnezeu se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, persoana devine ingrată și nemulțumită. Biblia ne arată:
- Dumnezeu l-a creat pe om din nimic și i-a dat o poziție proeminentă în creație. Adam și Eva au avut totul, fără niciun merit. Ei nu au recunoscut acest har.
- Poporul Israel a mulțumit Domnului pentru că și-a folosit atotputernicia pentru a-i elibera de egipteni. Dar curând au uitat și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.
- Nouă din cei zece leproși vindecați de Isus nu au simțit nevoia să-i mulțumească. Unii oameni văd boala sau nenorocirea ca pe o nedreptate făcută lor. Ei nu simt nevoia să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ajutorul Lui. Ei cred că El le-a dat doar ceea ce este al lor de drept.
- Isus îi mustră pe lucrătorii din vie care sunt supărați că nu sunt plătiți mai bine decât ceilalți. El vrea să arate că nimeni nu poate merita viața veșnică.

Recunoştinţă faţă de Dumnezeu
Când relația noastră cu Dumnezeu este sănătoasă, îi suntem recunoscători pentru tot ceea ce El ne dă, fără ca noi să merităm. Îi exprimăm recunoștința față de El în rugăciunile noastre, la Serviciile Divine și prin darurile noastre. Ne pasă de creație, de sănătatea noastră și de familia noastră. Conștienți de prețul pe care l-a plătit Isus, nu ne jucăm cu harul Său.

Sarea Evangheliei
În Coloseni 4:6, apostolul Pavel ne încurajează să-i mulțumim lui Dumnezeu vorbind și acționând în numele lui Isus Hristos. Când o facem, trebuie să ne asezonăm cuvintele cu sarea Evangheliei. Sarea îmbunătățește gustul alimentelor. Indiferent de subiect, cuvintele și scrierile noastre ar trebui să reflecte următoarele:
- Recunoștință față de Dumnezeu, încrederea noastră în El și dragostea noastră pentru El.
- Bunăvoința față de ceilalți, dorința noastră de a ierta și străduința noastră pentru unitate.
În cele din urmă, apostolul patriarh explică că îl slujim pe Hristos făcând binele, asistând la iubirea Lui și aducându-ne contribuția la lucrarea Lui de mântuire. A acționa în numele lui Isus înseamnă și a ierta ca El. O modalitate frumoasă de a-i mulțumi lui Dumnezeu este să te întrebi în orice situație: Ce pot face pentru Hristos aici și acum?

Pericol de mai multă aparență decât realitate
În contribuția sa la predică, apostolul Peter Klene din Țările de Jos arată că marea noastră mulțumire adresată lui Dumnezeu și aprecierea noastră constă în faptul că interiorizăm natura lui Isus Hristos în noi înșine și percepem propria noastră responsabilitate. Am o poză, a spus apostolul, care ilustrează acest lucru. Există multe mori de vânt în Țările de Jos. Dar sunt mori care nu mai funcționează. Crucile aripilor încă se învârt, dar mecanismul este oprit și pietrele de moară nu mai macină. Cred că fiecare creștin, inclusiv creștinii nouapostolici, ar trebui să fie conștienți de pericolul că ar putea veni un moment în care, pentru lumea exterioară, crucile înaripate ale Bisericii se vor întoarce în continuare frumos, dar pietrele de moară nu vor mai măcina și, prin urmare, nu va mai fi pâine dăruită.

Ajutor de apostol districtual pentru zona de lucru a apostolului districtual Elveția
Învestirea apostolului Thomas Deubel de către apostolul patriarh are loc în vederea succedării apostolului districtual Jürg Zbinden. În viitor, apostolul Deubel îl va sprijini pe apostolul districtual în diferitele sarcini și îl va ajuta în unele domenii. În același timp, va continua să îngrijească frații și surorile din districtele Berna-Nord, Berna-Sud, Elveția francofonă și Thun precum și în țările Bulgariei și Slovaciei.

Nou apostol pentru Elveția
Apostolul patriarh l-a numit în însărcinarea spirituală de apostol pe episcopul Reto Keller. În noua sa însărcinare, el va fi responsabil pentru districtele Basel, Mittelland, Schaffhausen, Winterthur, precum și districtele Zurich-Nord-Ost, Zurich-Nord-West, Zurich-See și Zurich-Oberland. El va continua să-și îndeplinească sarcinile și funcțiile de șef administrativ al Bisericii Nouapostolice Elveția și alte sarcini în întreaga zonă de lucru a apostolului districtual, ca și până acum.

Serviciul Divin a fost însoțit muzical de un cor și un cor de copii, un organist și un duo cu un pianist și un violonist. Corul împreună cu corul copiilor și apoi duo-ul au adus un final strălucit și inspirator.