Căutare comunitate
și district

 

Funcția

O funcție duhovnicească este împuternicirea, binecuvântarea și sfințenia acordate prin numire, spre slujirea în Biserica lui Hristos. Funcția se exercită în puterea Duhului Sfânt.

 

 

În Biserica Nouapostolică există trei niveluri de funcție, cu diferite împuterniciri spirituale: apostol, preot, diacon.

Toți slujitorii, fiind clerici, sunt obligați la confidențialitate și își practică activitatea de slujire în mare parte benevol.

Se face o diferență între funcția duhovnicească și chemarea adresată fiecărui credincios de a-i sluji Domnului prin urmarea Lui.

Numire
 

Numire

Numirea este învestitura într-o funcție duhovnicească, prin care se transmite pe termen nelimitat o împuternicire. Numirea se realizează în numele Dumnezeului trinitar, printr-un apostol, prin punerea mâinilor și rugăciune. Prin ea se primește împuternicirea, sfințenia și binecuvântarea. Când un slujitor primește numirea, se ține cont de competențele necesare pentru atribuțiile specifice fiecărei funcții.

Însărcinare
 

Însărcinare

Funcțiile spirituale de conducere și administrare se transmit prin însărcinare. Aceasta se realizează prin punerea mâinilor și rugăciunea unui apostol sau a unui slujitor preoțesc.

O însărcinare nu este legată ca timp de activitatea de slujire, dar se sfârșește odată cu aceasta.

Învestire
 

Învestire

Învestirea este încredințarea unei slujbe cu accente spirituale, dar fără funcție de conducere, la un slujitor sau un alt membru al comunității.

Învestirea se realizează de către un slujitor preoțesc, prin strângerea mâinii. Pentru îndeplinirea acestei slujbe se cere binecuvântarea lui Dumnezeu.