Căutare comunitate
și district

 

Credință

Creștinii nouapostolici cred în Dumnezeul trinitar, în Isus Hristos ca Dumnezeu întrupat, în jertfa de moarte și în învierea Lui. Țelul credinței noastre este de a ne uni cu Hristos la revenirea promisă de El.

 

Viziunea Bisericii Nouapostolice

O Biserică, în care oamenii să se simtă bine și, plini de Duhul Sfânt și dragostea lui Dumnezeu, să își orienteze viața după Evanghelia lui Isus Hristos, pregătindu-se astfel pentru revenirea Lui și viața veșnică.

 

Misiunea Bisericii Nouapostolice

Să meargă la toți oamenii, în scopul de a-i învăța Evanghelia lui Isus Hristos și de a-i boteza cu apă și cu Sfântul Duh.
Să se ocupe de îngrijirea sufletelor şi să realizeze o comuniune plină de dragoste, în care fiecare om să poată trăi şi simţi dragostea lui Dumnezeu şi bucuria de a-I sluji Acestuia, precum şi celorlalţi oameni.