Căutare comunitate
și district

 

Sacrament

Sacramentele reprezintă manifestarea fundamentală a harului lui Dumnezeu. Sunt acțiuni sfinte realizate pentru oameni. Credința este condiția ca un sacrament să își desfășoare efectul mântuitor.

 

 

Biserica Nouapostolică recunoaște trei sacramente: Sfântul Botez cu apă, Sfânta Cină și Sfânta Pecetluire. Orice om poate primi aceste sacramente, indiferent de vârstă, origine sau sex.

Sfântul Botez cu apă
 

Sfântul Botez cu apă

Sacramentul Sfântului Botez cu apă este prima și fundamentala manifestare a harului Dumnezeului trinitar, pentru oamenii care cred în Isus Hristos. Prin botez, credinciosul devine părtaș la triumful lui Isus Hristos, obținut prin jertfa de moarte, pentru toți oamenii. Păcatul originar este spălat, credinciosul botezat devine creștin și este alipit trupului lui Hristos, adică Bisericii. Astfel, el face parte dintre cei care cred în Isus Hristos și îl mărturisesc ca Domn al lor.

Creștinul botezat promite solemn să evite păcatul și să trăiască în urmarea lui Hristos. La botezul copiilor, părinții sau tutorii legali își mărturisesc credința în Isus Hristos și promit solemn să crească copilul corespunzător Evangheliei.

Având în vedere că Sfântul Botez cu apă al Bisericii este privit ca un întreg, botezul ritual realizat în alte Biserici, în numele Dumnezeului trinitar și cu apă, este valabil, recunoscut și nu se repetă. (CBN 8.1.7)

Botezul cu Duhul Sfânt (Sfânta Pecetluire)
 

Botezul cu Duhul Sfânt (Sfânta Pecetluire)

Sfânta Pecetluire este sacramentul prin care credinciosul botezat primește darul Sfântului Duh.

Sfânta Pecetluire este administrată exclusiv de apostoli, prin gestul de punere a mâinilor și o rugăciune. Cine primește Sfânta Pecetluire își mărturisește credința în Dumnezeul trinitar și în apostolii trimiși de Isus Hristos. El promite solemn să îl urmeze pe Domnul Isus și să se pregătească pentru revenirea Lui. Când copiii primesc Sfânta Pecetluire, părinții sau tutorii legali își mărturisesc reprezentativ credința și promit solemn să crească copilul în credința nouapostolică.

Calitatea de membru al Bisericii Nouapostolice se obține odată cu Sfânta Pecetluire (primirea darului Sfântului Duh), care succedă botezul cu apă.

Sfânta Cină
 

Sfânta Cină

Sfânta Cină se sărbătorește cu pâine și vin. Prin sfințire (consacrare), la substanța pâinii și vinului se adaugă cea a trupului și sângelui lui Hristos (consubstanțialitate). Trupul și sângele lui Hristos nu sunt simbolice, ci cu adevărat prezente (prezență reală). Pâinea și vinul se oferă sub forma unei ostii picurate cu vin. Apropierea de Isus, justificată prin botezul cu apă, este mereu confirmată prin acceptarea Sfintei Cine. Odată cu trupul și sângele lui Isus Hristos, credinciosul primește în interior ființa Domnului.

Sfânta Cină are în Biserica Nouapostolică o semnificație cvadruplă: este cină de comemorare, cină de mărturie, cină de comuniune și cină escatologică. Este o sărbătoare a comemorării jertfei lui Isus Hristos. Sfânta Cină înseamnă, pentru cei care participă la ea, mărturisirea morții, a învierii și revenirii lui Isus Hristos. În Sfânta Cină, comunitatea are unitate cu Isus Hristos și între membrii ei. Sfânta Cină are și un caracter escatologic, deoarece până la unirea cu Isus Hristos la revenirea Lui, comunitatea trăiește comuniunea cea mai profundă cu El, în Sfânta Cină.