Căutare comunitate
și district

 

Sarcini

O însărcinare spirituală este împuternicirea, binecuvântarea și sfințenia acordate prin numire, spre slujirea în Biserica lui Hristos. Însărcinarea spirituală se exercită prin puterea Duhului Sfânt.

 

 

În Biserica Nouapostolică există trei niveluri de funcție, cu diferite împuterniciri spirituale: apostol, preot, diacon.

Toți slujitorii, fiind clerici, sunt obligați la confidențialitate și își practică activitatea de slujire în mare parte benevol.

Se face o diferență între însărcinarea spirituală și chemarea adresată fiecărui credincios de a-i sluji Domnului prin urmarea Lui.

Numirea în însărcinarea spirituală
 

Numirea în însărcinarea spirituală

Numirea într-o însărcinarea spirituală este atunci când se încredințează împuternicirea pe termen nelimitat intr-o însărcinarea spirituală deplină.
Numirea în însărcinarea spirituală se realizează în numele Dumnezeului trinitar, printr-un apostol, prin punerea mâinilor și rugăciune. Prin ea se primește împuternicirea deplină, sfințenia și binecuvântarea. Când un slujitor primește numirea în însărcinarea spirituală, se ține cont de competențele necesare pentru atribuțiile specifice fiecărei funcții.

Însărcinare
 

Însărcinare

Sarcinile spirituale de conducere și administrare se transmit prin însărcinare. Aceasta se realizează prin punerea mâinilor și rugăciunea unui apostol sau a unui slujitor preoțesc.

O însărcinare nu este legată ca timp de activitatea de slujire, dar se sfârșește odată cu aceasta.

Învestire
 

Învestire

Învestirea este încredințarea unei sarcini cu activitate spirituală, dar fără funcție de conducere, la un slujitor sau un alt membru al comunității.

Învestirea se realizează de către un slujitor preoțesc, prin strângerea mâinii. Pentru îndeplinirea acestei sarcini se cere binecuvântarea lui Dumnezeu.