Căutare comunitate
și district

 

Crez

Crezul nouapostolic se structurează în zece articole de credință, care rezumă conținuturile importante ale doctrinei nouapostolice și care se bazează pe crezurile creștinismului timpuriu.

 

 

Primele trei articole de credință sună exact ca și crezul apostolic. Următoarele articole de credință prezintă o continuare și o completare la crezul creștinismului timpuriu și se referă la funcție, sacramente, învățătura despre lucrurile viitoare, precum și la relația dintre om si societate. Crezul face referire la întreaga Biserică a lui Isus Hristos, îi include pe toți creștinii și exprimă atotputerea, iubirea și harul lui Dumnezeu.

 

Primul articol de credință
Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului.

Al doilea articol de credință
Cred în Isus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a conceput de la Duhul Sfânt, s-a născut din Fecioara Maria, a pătimit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit, a fost îngropat, a coborât în iad, a înviat din morți a treia zi, s-a înălțat la cer, șade la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernic, de unde are să revină.

Al treilea articol de credință
Cred în Duhul Sfânt, în una, sfântă, apostolică și universală Biserică, în comuniunea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică.

Al patrulea articol de credință
Cred că Domnul Isus își conduce Biserica, și-a trimis apostolii pentru aceasta și încă îi va trimite până la revenirea Lui, cu scopul de a-i învăța pe oameni, de a ierta păcatele în numele Lui și a boteza cu apă și cu Duh Sfânt.

Al cincelea articol de credință
Cred că cei aleși de Dumnezeu pentru o funcție duhovnicească pot fi învestiți doar de apostoli și că din apostolat vine împuternicirea, binecuvântarea și sfințenia pentru slujba lor.

Al șaselea articol de credință
Cred că Sfântul botez cu apă este primul pas spre înnoirea omului în Duhul Sfânt și că prin el, cel botezat este primit în comuniunea celor ce cred în Isus Hristos și îl mărturisesc ca Domn al lor.

Al șaptelea articol de credință
Cred că Sfânta Cină a fost instituită de Domnul însuși, în amintirea jertfei unice și veșnic valabile, a suferinței amare și a morții Lui. Luarea demnă a Sfintei Cine ne garantează comuniunea de viață cu Isus Hristos, Domnul nostru. Ea se sărbătorește cu pâine nedospită și vin; ambele trebuie sfințite și administrate de un slujitor împuternicit de apostol.

Al optulea articol de credință
Cred că cei botezați cu apă trebuie să primească darul Duhului Sfânt printr-un apostol, pentru a obține apartenența la comunitatea copiilor lui Dumnezeu și condiția de a se număra printre cele dintâi roade.

Al nouălea articol de credință
Cred că Domnul Isus va reveni la fel cum s-a înălțat la cer și că va lua la El întâiele roade dintre cei morți și cei vii, care au sperat în revenirea Lui și s-au pregătit pentru ea; după nunta din cer se va întoarce cu ei pe pământ, își va ridica Împărăția păcii, iar împreună cu El o vor conduce ca preoție împărătească. După Împărăția păcii va avea loc Judecata de apoi. Dumnezeu va crea un cer și un pământ nou și va locui alături de poporul Său.

Al zecelea articol de credință
Cred că sunt obligat să mă supun autorității lumești, atâta timp cât aceasta nu se opune legilor divine.