Căutare comunitate
și district

 

Sărbători bisericești

Sărbătorile bisericești fac referire la evenimente esențiale din istoria mântuirii. Noi sărbătorim aceste evenimente cu venerație și recunoștință. În Biserica Nouapostolică există următoarele sărbători a căror semnificație se accentuează printr-un Serviciu Divin special.

 

 

Biserica Nouapostolică cunoaște următoarele sărbători (având în vedere că există diferențe regionale):

Advent
 

Advent

La Serviciile Divine din cele patru duminici de Advent se face o trimitere specială la nașterea lui Isus Hristos.

Crăciun
 

Crăciun

Crăciunul este sărbătoarea nașterii lui Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii.

Duminica Floriilor
 

Duminica Floriilor

Este sărbătoarea în amintirea intrării lui Isus în Ierusalim.

Vinerea Mare
 

Vinerea Mare

Este sărbătoarea comemorării suferințelor și a jertfei lui Isus pe cruce, pentru împăcarea oamenilor cu Dumnezeu și salvarea păcătoșilor.

Paști
 

Paști

Paștile sunt sărbătoarea învierii lui Isus din morți, pe care se întemeiază speranța credincioșilor în viața veșnică la Dumnezeu.

Înălțarea lui Hristos
 

Înălțarea lui Hristos

Este sărbătoarea în amintirea înălțării lui Isus la cer și în perspectiva revenirii Lui.

Rusalii
 

Rusalii

Este o sărbătoare a bucuriei, pentru că Dumnezeu, acum 2000 de ani, a turnat Duhul Sfânt peste credincioși, iar acest Duh inspiră Biserica lui Hristos și astăzi.

Ziua Recoltei
 

Ziua Recoltei (Ziua recunoștinței, a pocăinței și a rugăciunii)

Este o zi de mulțumire pentru toate darurile primite.

Servicii Divine pentru răposați
 

Servicii Divine pentru răposați

În trei Servicii Divine pe an ne amintim de cei răposați, iar sufletele din eternitate pot primi sacramentele. Procesul se realizează printr-o acțiune vizibilă asupra celor vii, unde efectul mântuitor nu se revarsă peste ei, ci peste cei răposați.

Confirmare
 

Confirmare

Este acțiunea de binecuvântare într-un Serviciu Divin, prin care confirmanzii îi jură fidelitate lui Dumnezeu și preiau ei înșiși răspunderea pentru viața lor de credință.