Căutare comunitate
și district

 

Zona apostolului districtual Elveția

Apostolul districtual Jürg Zbinden este sprijinit de patru apostoli și şapte episcopi în îndrumarea spirituală și organizatorică a celor cca. 56000 de credincioși din 15 țări. Ei administrează împreună districtele bisericești cu cca. 390 de comunități. Sediul apostolului districtual este la Zürich.

Elveția / Liechtenstein
 

Elveția / Liechtenstein

Un creștin nouapostolic din Germania de Nord, aflat în căutarea unui loc de muncă, a găsit un post în Zürich, unde a rămas și și-a mărturisit credința. De Rusalii 1895, prin întemeierea comunității Zürich-Hottingen, s-a pus piatra de temelie a Bisericii Nouapostolice Elveția. În următorii ani a crescut constant numărul membrilor și al comunităților. Astăzi există în Elveția 140 de comunități cu peste 33000 de membri, îndrumați de apostolul districtual Jürg Zbinden. El este susținut de Ajutor de apostol districtual Thomas Deubel, apostolii Rolf Camenzind, Reto Keller și Matthias Pfützner și de episcopii Rudolf Fässler, Ivan De Lazzari și Thomas Whiler.
Elveția numără peste 8,1 milioane de locuitori. Ea se împarte în trei mari zone de relief: zona pre-alpină/alpină cu cca. 60% din suprafața totală, zona Mittelland sau Platoul Elvețian dens populat și munții Jura.
Capitala este Berna, iar alte orașe importante sunt, printre altele, Geneva, Zürich, Basel. Elveția oferă o diversitate în ceea ce privește cultura și tradițiile, determinată de poziția geografică în centrul Europei și de multilingvism (germană, franceză, italiană și retoromană).

Pentru mai multe informații vizitați site-ul web www.nak.ch

Austria
 

Austria

În 1885, un tânăr diacon a plecat din Hamburg și a început să ridice Biserica Nouapostolică la Viena. Din punct de vedere politic, activitatea oficială a Bisericii a fost posibilă doar din anul 1920. În 1921 s-a administrat pentru prima dată sacramentul Sfintei Pecetluiri și s-a înființat prima comunitate la Viena. Mai târziu s-au alcătuit comunități, printre altele, la Innsbruck, Linz și Graz. În 1975, Biserica Nouapostolică din Austria a fost recunoscută oficial de către stat.
Apostolul Matthias Pfützner răspunde în Austria pentru îndrumarea spirituală și îngrijirea celor cca. 5000 de credincioși din 49 de comunități bisericești. El este sprijinit de episcopul Peter Jeram.
Austria se situează în Europa Centrală și numără 8,5 milioane de locuitori, dintre care mai bine de 2,4 milioane trăiesc în regiunea capitalei, Viena. Alte centre importante sunt Graz, Linz, Salzburg și Innsbruck. Austria dispune de un peisaj diversificat de dealuri, câmpii, râuri, lacuri și Alpi. La fel de variată este și cultura și tradiția, ca de ex. muzica, dansul, teatrul, literatura și arhitectura.

Pentru alte informații vizitați site-ul web www.nak.at

Spania / Gibraltar / Andorra
 

Spania / Gibraltar / Andorra

În 1936, un tânăr nouapostolic din Zürich a fost însărcinat să înceapă în Spania alcătuirea Bisericii Nouapostolice. Împreună cu familia lui s-a mutat la Barcelona, dar în anii de război a trecut printr-o perioadă dificilă. În 1948 a avut loc la Barcelona prima vizită a unui apostol și cinci credincioși au primit sacramentul Sfintei Pecetluiri. Astfel s-a întemeiat prima comunitate din Spania, iar altele au urmat. Prima Biserică a fost sfințită în 1981 la Barcelona. În ultimii ani au emigrat destul de mulți confrați din America de Sud, astfel că astăzi există cca. 2900 de credincioși în 40 de comunități, îngrijite de apostolul Rolf Camenzind. El este sprijinit de episcopul Víctor Alganza.
Spania se situează în Peninsula Iberică și numără undeva la 47 de milioane de locuitori. Mai bine de jumătatea suprafeței țării este utilizată pentru agricultură. Pe lângă capitala Madrid, alte centre importante sunt orașele Barcelona, Valencia, Sevilla și Bilbao. Îndelunga tradiție culturală este evidentă în domeniul muzicii, al artelor plastice și al arhitecturii.

Pentru mai multe informații vizitați site-ul web www.inaee.org

Italia / San Marino
 

Italia / San Marino

La Milano au avut loc primele Servicii Divine, în anul 1951. Deja doi ani mai târziu, acestea s-au desfășurat și la Bolzano, Merano, Varese și Torino. În 1967 a vizitat, pentru prima dată, un apostol comunitatea din Roma. Mulți creștini nouapostolici, care trăiseră și munciseră în Germania sau Elveția, s-au întors de-a lungul timpului acasă, majoritatea în sudul Italiei. Astfel că în 1972 s-a înființat o comunitate în regiunea Avellino (Campania) și altele la Apulia, Sicilia și Sardinia.
Îndrumarea spirituală și organizatorică a celor cca. 2100 confrați din 46 de comunități îi revine apostolului Rolf Camenzind. El este susținut de episcopul Ivan De Lazzari. Italia se situează în sudul Europei și o mare parte are ieșire la Marea Mediterană. Populația numără puțin peste 60 de milioane de locuitori. Capitala este Roma. Ca centru al Imperiului Roman, sediu al papalității sau leagăn al Renașterii, Italia a jucat un rol cultural și istoric important. Italia are și în prezent multe de oferit, atât cultural cât și economic.

Pentru alte informații vizitați site-ul web www.cnaitalia.org

România
 

România

Apostolul districtual Michael Kraus (Canada) ținea în octombrie 1965 primul Serviciu Divin în orașul natal, Beia. Cu întreruperi, slujitorii din Canada au îndrumat până în 1976 confrații din România, mai apoi un preot din Austria. Din 1981, țara aparține de zona apostolului districtual Elveția. În 1991 statul a înregistrat oficial Biserica Nouapostolică. În prezent, îndrumarea celor cca. 7300 de frați și surori din 100 de comunități este în mâinile apostolului Vasile Cone. El este sprijinit de episcopul Gheorghe Săpînțan și de episcopul Stefan Gavriliuc.
România are 20,1 milioane de locuitori și se învecinează, printre altele, cu Moldova și Marea Neagră. După revoluțiile din 1989, țara s-a îndreptat spre Europa occidentală. O mare importanță economică are Dunărea, care curge mai bine de o mie de kilometri prin sau de-alungul României.

Pentru mai multe informații vizitați site-ul web www.scna.ro

Moldova
 

Moldova

În aprilie 1992 a avut loc primul Serviciu Divin la Chișinău, iar deja în iunie au primit sacramentul Sfintei Pecetluiri 36 de credincioși. Din 1994, Biserica Nouapostolică este recunoscută oficial. Apostolul Vasile Cone răspunde de îndrumarea celor cca. 4000 de membri din 47 de comunități. El este sprijinit de episcopul Stefan Gavriliuc.
Republica Moldova se învecinează cu România și Ucraina. Din 1812 a făcut parte din Țaratul Rus, mai târziu din Uniunea Sovietică. În 1991, în urma dizolvării Uniunii Sovietice, s-a declarat independentă. Mai bine de 70% din cele cca. 3,1 milioane de locuitori trăiesc în orașe. Limba oficială este româna, dar se vorbește încă multă rusă.

Pentru mai multe informații vizitați site-ul web www.nac-moldowa.org

Bulgaria
 

Bulgaria

Biserica Nouapostolică este activă în Bulgaria de peste 40 de ani. Între timp, situațiile politice au îngreunat îndrumarea fraților și surorilor de credință. Din 1991, Constituția Bulgariei garantează libertatea confesională. Îndrumarea celor cca. 600 de membri din 12 comunități îi revine Ajutor de apostol districtual Thomas Deubel.
Bulgaria are ieșire la Marea Neagră și numără mai bine de 7,3 milioane de locuitori. Marcată din punct de vedere istoric-cultural atât oriental cât și occidental, țara oferă o mare diversitate culturală și tradițională. Acest lucru se vede în artă și folclor.

Pentru alte informații vizitați site-ul web www.nac-bulgaria.org

Ungaria
 

Ungaria

Primele Servicii Divine din Ungaria au avut loc începând cu anul 1873. Dar abia mult mai târziu - înainte și după al Doilea Război Mondial - a luat naștere prima comunitate nouapostolică la Budapesta. Apostolul Matthias Pfützner supraveghează districtul maghiar cu cele zece comunități ale lui și cu cei 430 de membri.
Ungaria (Magyarország) este înconjurată de Austria, Slovacia, Ucraina, România, Serbia, Croația și Slovenia. Țara numără cca. 10 milioane de locuitori. Dunărea împarte Ungaria într-o parte vestică și una estică. Există multe obiective turistice, de ex. cel mai mare lac termal din Europa la Héviz, lacul Balaton sau orașele Budapesta și Debrecen.

Pentru alte informații vizitați site-ul web www.nac-egyhaz.org

Cehia
 

Cehia

Primele comunități s-au format la sfârșitul secolului al XIX-lea, în regiunile germanofone. În 1938 s-a construit la Sauersack prima Biserica Nouapostolică. Între 1947 și 1956 Biserica Nouapostolică a fost interzisă. Astăzi, Biserica este recunoscută oficial în Republica Cehă și numără cca. 360 membri, care se adună în zece comunități. Îndrumarea spirituală și organizatorică îi revine apostolului Matthias Pfützner.
Cehia (Česká republika) se situează în Europa Centrală și numără cca. 10,5 milioane de locuitori. Printre cele mai importante obiective turistice, pe lângă capitala Praga, sunt orașe precum Brünn sau Plzeň. Cel din urmă a fost în 2015 Capitală Culturală Europeană.

Pentru alte informații vizitați site-ul web www.nac-ceskarepublika.org

Slovacia
 

Slovacia

Primul Serviciu Divin nouapostolic a avut loc în 1939 în comuna Tuzina, în apropiere de orașul Žilina. Din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, Biserica Nouapostolică a dispărut, ca apoi să aibă un nou început în 1984, într-o Biserică nou construită sub cetatea din Bratislava.
Biserica Nouapostolică este recunoscută oficial de Republica Slovacă și este înregistrată în calitate de comunitate religioasă cu sediul la Bratislava. Ajutor de apostol districtual Thomas Deubel răspunde de îndrumarea celor cca. 60 de membri din patru comunități.

Pentru alte informații vizitați site-ul web www.nac-slovensko.org

Slovenia
 

Slovenia

În Slovenia, Biserica Nouapostolică este activă de peste 60 de ani, iar din 1955 au loc Servicii Divine în mod regulat. Astăzi există o comunitate: Celje, cu cca. 50 de membri. Îndrumarea spirituală și organizatorică a confraților din Slovenia îi revine apostolului Matthias Pfützner.
Slovenia (Slovenija) numără peste 2 milioane de locuitori, se situează în Europa Centrală și se învecinează cu Italia, Austria, Ungaria, Croația și Marea Adriatică. Capitala țării este Ljubljana. Printre cele mai cunoscute obiective turistice sunt orașul Ptuj, a doua cea mai mare peșteră din lume în Postonja, precum și orașul Maribor.

Pentru alte informații vizitați site-ul web www.nac-sloveniji.org

Cuba
 

Cuba

Un creștin nouapostolic din Elveția a călătorit în Cuba, în anul 1984 și a legat primele contacte în Trinidad. În 1985 a luat naștere acolo prima comunitate care, din cauza situațiilor dificile, a fost desființată. În 1986 a prin rădăcini și s-a deschis o nouă comunitate în Santiago de Cuba. El este sprijinit de episcopul Víctor Alganza.

Cuba face parte din zona apostolului districtual Elveția. Acest lucru are semnificații istorice și politice, dat fiindcă cetățenii elvețieni, ca membri ai unei țări neutre, au primit acces în Cuba. Îngrijirea celor cca. 340 de membri din 19 comunități îi revine astăzi apostolului Rolf Camenzind.   

În Cuba trăiesc aproximativ 11 milioane de oameni, dintre care peste două milioane în capitala Havana. Insula oferă plaje de vis și peisaje minunate. Dansul, ritmul și vitalitatea sunt numai câteva dintre aspectele care îi caracterizează pe cubanezi.

Biserica globală
 

Biserica globală

Biserica Nouapostolică Internațional are sediul la Zürich. Pe pagina de internet există articole din toată lumea, dar și o privire de ansamblu asupra zonelor de apostol districtual și Bisericilor regionale.