Căutare comunitate
și district

 

Biserica Nouapostolică de la A la Z

Donație de sânge

Din perspectiva doctrinei nouapostolice, nu există rezerve pentru o transfuzie de sânge sau de produse sanguine. O transfuzie nu are repercusiuni asupra sufletului. Printr-o transfuzie de sânge nu se transferă trăsăturile mentale sau emoționale ale donatorului la beneficiar.

 

Dumnezeu | Dumnezeul trinitar

Dumnezeu este o fiinţă spirituală, desăvârşită şi absolut independentă. El este veşnic, nu are nici început şi nici sfârşit. Dumnezeu este Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Atunci când se vorbeşte despre „Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh” nu este vorba despre trei dumnezei, ci despre trei Persoane care sunt un singur Dumnezeu.

 

Duhul Sfânt

Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat. El este cea de-a treia Persoană a lui Dumnezeu, care,  împreună cu Tatăl şi cu Fiul, sunt Domnul şi Dumnezeul pe care îl slăvim. Duhul Sfânt vine de la Dumnezeu, Tatăl şi Fiul. Duhul Sfânt trăieşte veşnic în comuniune cu ei şi, ca şi ei, acţionează universal.

Trebuie să facem deosebire între Duhul Sfânt ca Persoană a Divinităţii şi Duhul Sfânt ca dar de la Dumnezeu. Duhul Sfânt ca dar de la Dumnezeu este un cadou de la Dumnezeu şi o putere izvorâtă din Dumnezeul trinitar. Credinciosul care primeşte acest dar este, totodată, umplut cu dragostea lui Dumnezeu. Cei care sunt botezaţi, primindu-l pe Duhul Sfânt ca dar de la Dumnezeu, primesc în acest fel şi darul de a fi copii ai lui Dumnezeu.