Căutare comunitate
și district

 

Biserica Nouapostolică de la A la Z

Reîncarnare

Prin noţiunea de „reîncarnare“ se înţelege viaţa repetată a omului pe pământ, sub diferite forme; această idee se opune învăţăturii creştine.

 

Recunoașterea botezului

Botezul săvârșit în alte confesiuni creștine este recunoscut de Biserica Nouapostolică, cu condiția să fie săvârșit în mod corespunzător, adică în numele Treimii și cu apă.

 

Rugăciunea Tatăl nostru

La serviciul divin se rostește rugăciunea „Tatăl nostru” din Evanghelia după Matei:

„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie împărţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, în veci. Amin !"

 

Relația cu alte biserici și religii

Biserica Nouapostolică şi membrii ei respectă practicarea altor religii în alte grupuri de oameni, nu denigrează alţi credincioşi, alte religii şi alte comunităţi religioase. Ei se străduiesc să întreţină o relaţie bună şi paşnică, bazată pe respect reciproc. Biserica respinge orice acţiune de fanatism religios.

În cadrul dialogurilor purtate cu celelalte biserici creştine, în ciuda învăţăturilor diferite, Biserica Nouapostolică subliniază trăsăturile comune ale credinţei creştine.

 

Revenirea Domnului

Isus Hristos va veni din nou – aceasta este o idee centrală din Evanghelie. După înălţarea la cer, apostolii au început să propovăduiască revenirea Domnului. Țelul credinţei creştinilor nouapostolici este acela de a fi luaţi de Hristos, atunci când va reveni.

Deoarece niciun om nu cunoaşte momentul în care va reveni Isus Hristos, credincioşii sunt îndemnați să fie pregătiți în orice zi. Fiul lui Dumnezeu a formulat astfel îndemnul Său: „Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru” (Matei 24, 42). În pilde, Isus a subliniat, de asemenea, faptul că trebuie să veghem mereu în credinţă şi să îl aşteptăm.